Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Z odzivom organa

 • Objavljen odgovor:
  29 2 9

  Pesticidi: zmanjšajmo in odpravimo njihovo uporabo

  Predlog se glasi: "Vlada naj pripravi in začne izvajati konkretne aktivnosti za bistveno zmanjšanje uporabe pesticidov in drugih nevarnih kemičnih strupov v kmetijstvu. Slovenija naj postane ekološka država." Vsebinska utemeljitev: Splošno znano je, da pesticidi iz...

 • Objavljen odgovor:
  12 0 5

  Slovensko, lokalno ali domače meso oz izdelki še ne pomenijo kvalitete, niti najmanjše!

  Trgovci predvsem pa mesarji, prevečkrat z lahkoto in popolno neodgovornostjo,z namenom prodaje in posledično neposrednega zavajanja in preslepitve kupca objavljajo in reklamirajo svoje izdelke kot domače, lokalne ali slovenske s čimer želijo izpostaviti kvaliteto. ...

 • Objavljen odgovor:
  20 1 6

  Vzdrževani družinski člani - olajšava pri dohodnini

  Spoštovani, z možem že nekaj let doplačujeva dom upokojencev moževi stari mami, ki zaradi hude demence potrebuje 24 urno posebno oskrbo, ki je žal domači ne moremo zagotavljati. Tovrstna oskrba se mesečno giblje cca. 1000 €, v kolikor človek postane nepokreten pa...

 • Objavljen odgovor:
  17 3 27

  Prepoved tranzitnega cestnega tranzitnega prometa

  Predlagam, da se zakonsko prepove cestni tranzitni poromet za tovorna vozila čez Slovenijo in se naj uvede obvezno uporabo železniškega transporta. Tovorna vozila povzročajo vedno več zastojev na cestah, vedno več jih je udeleženih v prometnih nesrečah, uničujejo...

 • Objavljen odgovor:
  17 2 16

  Nov pogoj za upokojitev.

  Za upokojitev bi bilo več kot dovolj 40 let delovne dobe.Brez raznih drugih pogojev kot so starost ali pa naprimer 40 let delovne dobe ob starosti 60 let .Prepričan sem da je 40 let več kot dovolj in da si vsak zasluži po tolikih letih dela zaslužen počitek....

 • Objavljen odgovor:
  12 2 4

  Statistika kaznivih dejanj - sprememba zakonodaje

  V zadnjih treh letih je policija obravnavala okoli 60.000 kaznivih dejanj. Statistika kaže, da se je število kaznivih dejanj tujih državljanov (Alžirije, Sirije, BiH, Srbije …) povečalo. Policija nima odgovora na vprašanje, ali so vsa ta kazniva dejanja storili tujci,...

 • Objavljen odgovor:
  36 8 14

  Uzakonjenje evtanazije.

  Predlagam da se sprejme zakon o evtanazija za neozdravljivo bolne in tiste osebe ki dejansko samo še vegetirajo.

 • Objavljen odgovor:
  23 2 6

  ukinitev manjših občin

  Če se ne motim, je bilo že govora, da je v Sloveniji preveč občin. Sploh ne vem, zakaj se jih je pred leti toliko dodalo. Predlagam, da bi se občine z manj kot 10.000 prebivalcev ukinile in se spet priključile kjer so bile prej. Tako pa ima vsaka vas svojega župana,...

 • Objavljen odgovor:
  24 4 11

  Potrošniki želimo poznati poreklo krme pri živilih živalskega izvora

  V Slovenijo vsako leto uvozimo približno milijon ton krme za rejne živali. [www.facebook.com/220838028763371/photos/a.273851553462018/285692872277886/] A nam kljub tej izredno visoki številki trenutno označevanje porekla živil nič ne pove o poreklu krme. Predlagam, da...

 • Objavljen odgovor:
  33 14 27

  Prepoved delovanja RKC v javnih šolah

  Prepoved delovanja RKC v javnih šolah oziroma v šolskem sistemu. Rkc naj bi bila po ustavi ločena od države in kot taka v javnem šolstvu nad katerim bedi država oziroma pristojno ministerstvo nima kaj delati. Za delovanje RKC so zato namenjene cerkve.

 • Objavljen odgovor:
  19 2 5

  Povišanje kazni za posest in uporabo nedovoljenih pirotehničnih izdelkov ter spremembno iz prekrška

  Težave s črnim trgom iz leta v leto mečejo zelo slabo luč na vso pirotehniko, tudi tisto najbolj zabavno in skoraj da nenevarno ob normalni uporabi. Namreč ob prepovedi petard leta 2008 se krepi ta vrsta pirotehničnih izdelkov ravno na črnem trgu. Problem pa sega že...

 • Objavljen odgovor:
  23 1 11

  Dedovanje po umrel zakoncu(partnerju)

  Predlagam da vlada spremeni zakon po katerem zakonec v zakonu ali izven zakonski skupnosti z umrlim zakoncem oziroma partnerjem nista imela skupnih otrok. Po sedaj veljavnem zakonu v tem primiru dediču-dedinji po umrlem zakoncu-partnerju pripada le polovica deleža,...

 • Objavljen odgovor:
  19 0 8

  Predlog za spremembo Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb

  35. člen Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ) v 1. odstavku opredeljuje kaj mora vsebovati listina citiram: »(1) Pisno se glasuje tako, da se podpiše listina, na kateri se odloča za ali proti predlaganemu sklepu. Na listini mora biti naveden predlog sklepov,...

 • Objavljen odgovor:
  24 4 11

  Uvedba nadomestila za emabalažo in obvezo zbiranja pločevink, steklenic

  Predlagam sprejem podobnega zakona, kot ga imajo že v mnogih evropskih državah, nam njbližji in najbolj znan primer pa je na Hrvašekm. Ob nakupu pijače v plastični, pločevinasti, alumijinasti ali stekleni embalaži je potrebno doplačati določeno nadomestilo, ki vam ga...

 • Objavljen odgovor:
  17 7 9

  Sprememba šolskega sistema po vzoru Kanade

  Predlagam spremebo šolske zakonodaje tako, da osnovno in srednje izobraževanje ostane v takšni obliki kot ga imamo sedaj, torej ga v celoti financira država, medtem ko financiranje nadaljnega študija organiziramo po sistemu "državljanjskega študijskega kredita". Država...

 • Objavljen odgovor:
  13 5 3

  Odprava omejitve števila pristopov (dosedaj le 3) na Pravniški državni izpit

  Predlagam spremembo Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI) in sicer zadnjega odstavka 20. člena, ki določa da kandidatu, ki po tretjem dovoljenem pristopu ne opravi uspešno izpita, ni dovoljen ponovni pristop. Predlagam, da se število dovoljenih pristopov odpravi...

 • Objavljen odgovor:
  25 5 9

  plastične vrečke

  Vladi predlagam, da pripravi predpis, da se popolnoma ukinejo plasitčne vrečke v trgovinah. Rešimo okolje in hodimo v trgovine z košarami.

 • Objavljen odgovor:
  30 4 7

  Ponovna odmera višine pokojnine za vse upokojence

  Predlagam, da se določi enotna višina količnika, od katerega bodo odmerjene vse pokojnine, tudi za nazaj. Leto upokojitve ne sme biti eden od dejavnikov, ki vpliva na višino pokojnine. Višina pokojnine naj bo odvisna samo od let in višine prispevkov, katere je...

 • Objavljen odgovor:
  15 7 14

  Kamere v avtomobilih

  Predlagam, da se pripravi ustrezno zakonsko podlago, da bo mogoče v avto namestiti neko certificirano kamero, katere posnetek bo na sodišču veljal kot dokaz. Razloga sta vsaj dva. En razlog je razjasnitev okoliščin morebitne nesreče. Drug razlog je ovajanje kršitev...

 • Objavljen odgovor:
  83 0 6

  Prekinitev sodnega mandata sodnikom, ki ne spoštujejo sodb nadrejenih sodišč in/ali zavezujočih sodb

  V zadnjem času se pojavlja vedno več sodb, kjer sodniki dejansko ne upoštevajo navodil nadrejenih sodišč. Tako imamo primer, kjer po vračanju iz višjega sodišča sodnica na prvi stopnji pove, da ne bo spoštovala navodil ne EU sodišč in ne višje stopnje, ker ona pač že ve...