Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Z odzivom organa

 • Objavljen odgovor:
  984 7 143

  Gradnja v lastni režiji

  Predlagam vladi in MOP, da ostane v veljavi 79. člen veljavnega ZGO, ki med drugim pravi, da je dovoljena koristna površina, do katere se še lahko gradi v lastni režiji 250 m2. Predlog podajam zaradi članka v glasilu Obrtnik, kjer je naveden predlog vlade površina 30...

 • Objavljen odgovor:
  503 3 472

  Živalska policija

  Predlagam ustanovitev tako imenovane "živalske policije", ki bi skrbela, da bi bili mučitelji živali in tisti, ki za svoje hišne ljubljenčke ne skrbijo, resno kaznovani. Živalska policija bi morala biti sestavljena (tudi) iz ljudi, ki se na nego hišnih ljubljenčkov...

 • Objavljen odgovor:
  33 5 124

  "Izpušne sledi" na našem in tujem nebu

  Že nekaj časa, mogoče več kot desetletje, videvamo na nebu avionske sledi, ki se vedejo drugače kot se vede normalni izpuh, recimo potniškega aviona. Te sledi ne izginejo po petnajstih ali dvajsetih sekundah, ampak, ostanejo celo par ur ali več. Kaj vse te sledi počnejo...

 • Objavljen odgovor:
  551 17 177

  Svobodno odločanje človeka o cepljenju v skladu s svojimi prepričanji

  Sem 31-letna Slovenka. Še vedno brez družine. Pogoji za današnje načrtovanje družine v Sloveniji niso rožnati. Ni služb za izobražene, ni dobrih plač, ni stanovanj, ni odobrenih kreditov za gradnjo hiš pri mizernih plačah. 35 % mladih se po anketah zaradi takih razmer...

 • Objavljen odgovor:
  1520 27 71

  Čas je za novo - trajnostno - prehransko politiko

  Ker živinoreja ogroža varne meje zmogljivosti našega planeta (angl. planetary boundaries) bolj kot transport, bi bilo smiselno na področju živinoreje postaviti vsaj tako ambiciozne okoljevarstvene cilje kot na področju transporta [Opomba: Ministrstvo za infrastrukturo,...

 • Objavljen odgovor:
  1331 3 73

  Pasje borbe

  Predlagam da bi se uredile strožje kazni za tiste ki izvajajo pasje borbe !!!

 • Objavljen odgovor:
  256 2 46

  OPREMLJANJE ARTIKLOV Z OPOZORILOM TESTIRANO ALI NETESTIRANO NA ŽIVALIH

  Predlagam vladi, da se vsi artikli, pri katerih obstaja sum testiranja na živalih, pa naj gre za kozmetična, zdravstvena, prehrambena, pralna in ostala sredstva, na deklaraciji jasno in enoumno označijo z z besedami TESTIRANO /NI TESTIRANO NA ŽIVALIH ali NALEPKAMI, ki...

 • Objavljen odgovor:
  141 45 189

  GEOINŽENIRING

  Predlagamo vladi, da skupaj odpremo vprašanje in raziskavo geoinženiringa in kemičnega zapraševanja atmosfere, dimljenja atmosfere z letali in zastiranje sonca z umetno letalsko oblačnostjo. Predlagamo vladi, da hkrati s tem odpremo vprašanje elektro magnetnega...

 • Objavljen odgovor:
  16 3 36

  Izračun preživnine

  Spoštovani, preživnina je običajno ali v večinoma primerih sodno določena in le-to višino preživnine lahko starš/skrbnik mld. otroka spreminja le s sodno potjo, torej z novo tožbo, ki pa so dolgotrajne in zapletene. Predlagam, da se višina preživnine določi oz./ali...

 • Objavljen odgovor:
  22 1 15

  Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto

  UVOD Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah morajo v skladu z določbami Energetskega zakona in Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, do 1.10.2011 montirati delilnike za merjene...

 • Objavljen odgovor:
  20 15 120

  Opredelitev motečega pasjega lajanja kot prekrška

  Predlagam opredelitev motečega pasjega lajanja kot prekrška zoper javni red in mir, še zlasti v nočnem času med 22. in 6. uro. Dosedaj je urejeno tako, da žrtve pred motečim lajanjem nismo zakonsko zaščitene. Zaradi tega bi bilo potrebno nekoliko spremeniti obstoječi...

 • Objavljen odgovor:
  682 0 35

  Uzakonitev skupinske tožbe

  V zadnjem času je vse več nekih nezakonitih zadev, ki bi jih sodišča bistveno učinkoviteje lahko reševala z institutom skupinske tožbe, kot ga pozna večina držav. Predlagam, da se ga v najhitrejšem času uvede saj se tako prihranijo človeški viri na sodiščih manj pa je...

 • Objavljen odgovor:
  290 0 44

  Upanje za bolnike z multiplo sklerozo

  Italijanski zdravnik Paolo Zamboni je odkril morebiten vzrok za nastanek multiple skleroze (CCSVI-chronic cerebro-spinal venous inssufficiency), in način zdravljenja (The Liberation Treatment). Po svetu že potekajo raziskave na to temo. Predlagam, da slovenska...

 • Objavljen odgovor:
  45 5 111

  Cerkveni davek

  Vladi predlagam, da naj uvede financiranje verskih skupnosti in cerkva po principu verskega davka. Takšno financiranje verskih organizacij je edino pravično in ga imajo v več evropskih državah. Delovanje verskih skupnosti in cerkva morajo financirati izključno...

 • Objavljen odgovor:
  18 4 15

  Pokojnine po novem (zvišanje in uskladitev za vse).

  Vladi R Slovenije predlagam da s 1.1.2019 zviša za enak odmerni procent pokojnine vsem novim upokojencem in tudi tistim kateri so se že upokojili po ZPIZ-2 (od 1.1.2013 dalje, saj je ta zakon še vedno v veljavi, le odmerni procent naj bi se popravil). Se pravi, da bo...