Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Z odzivom organa

 • Objavljen odgovor:
  984 7 143

  Gradnja v lastni režiji

  Predlagam vladi in MOP, da ostane v veljavi 79. člen veljavnega ZGO, ki med drugim pravi, da je dovoljena koristna površina, do katere se še lahko gradi v lastni režiji 250 m2. Predlog podajam zaradi članka v glasilu Obrtnik, kjer je naveden predlog vlade površina 30...

 • Objavljen odgovor:
  551 17 177

  Svobodno odločanje človeka o cepljenju v skladu s svojimi prepričanji

  Sem 31-letna Slovenka. Še vedno brez družine. Pogoji za današnje načrtovanje družine v Sloveniji niso rožnati. Ni služb za izobražene, ni dobrih plač, ni stanovanj, ni odobrenih kreditov za gradnjo hiš pri mizernih plačah. 35 % mladih se po anketah zaradi takih razmer...

 • Objavljen odgovor:
  1520 27 71

  Čas je za novo - trajnostno - prehransko politiko

  Ker živinoreja ogroža varne meje zmogljivosti našega planeta (angl. planetary boundaries) bolj kot transport, bi bilo smiselno na področju živinoreje postaviti vsaj tako ambiciozne okoljevarstvene cilje kot na področju transporta [Opomba: Ministrstvo za infrastrukturo,...

 • Objavljen odgovor:
  1331 3 73

  Pasje borbe

  Predlagam da bi se uredile strožje kazni za tiste ki izvajajo pasje borbe !!!

 • Objavljen odgovor:
  256 2 46

  OPREMLJANJE ARTIKLOV Z OPOZORILOM TESTIRANO ALI NETESTIRANO NA ŽIVALIH

  Predlagam vladi, da se vsi artikli, pri katerih obstaja sum testiranja na živalih, pa naj gre za kozmetična, zdravstvena, prehrambena, pralna in ostala sredstva, na deklaraciji jasno in enoumno označijo z z besedami TESTIRANO /NI TESTIRANO NA ŽIVALIH ali NALEPKAMI, ki...

 • Objavljen odgovor:
  141 45 189

  GEOINŽENIRING

  Predlagamo vladi, da skupaj odpremo vprašanje in raziskavo geoinženiringa in kemičnega zapraševanja atmosfere, dimljenja atmosfere z letali in zastiranje sonca z umetno letalsko oblačnostjo. Predlagamo vladi, da hkrati s tem odpremo vprašanje elektro magnetnega...

 • Objavljen odgovor:
  16 3 36

  Izračun preživnine

  Spoštovani, preživnina je običajno ali v večinoma primerih sodno določena in le-to višino preživnine lahko starš/skrbnik mld. otroka spreminja le s sodno potjo, torej z novo tožbo, ki pa so dolgotrajne in zapletene. Predlagam, da se višina preživnine določi oz./ali...

 • Objavljen odgovor:
  22 1 15

  Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto

  UVOD Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah morajo v skladu z določbami Energetskega zakona in Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, do 1.10.2011 montirati delilnike za merjene...

 • Objavljen odgovor:
  682 0 35

  Uzakonitev skupinske tožbe

  V zadnjem času je vse več nekih nezakonitih zadev, ki bi jih sodišča bistveno učinkoviteje lahko reševala z institutom skupinske tožbe, kot ga pozna večina držav. Predlagam, da se ga v najhitrejšem času uvede saj se tako prihranijo človeški viri na sodiščih manj pa je...

 • Objavljen odgovor:
  20 7 22

  Najnižja starostna in invalidska pokojnina ne sme biti nižja od zneska praga revščine

  Od 1. januarja 2012 znaša najnižja pokojninska osnova 551 evrov. Upokojencu, ki ima 40 let pokojninske dobe in najnižjo pokojninsko osnovo, tako pripada komaj 468 evrov pokojnine, saj je višina odstotka za odmero starostne pokojnine največ 85 %. Teh 468 evrov...

 • Objavljen odgovor:
  156 4 48

  Postopna prepoved uporabe umetnih gnojil in škropiv

  Predlagam, da Slovenija postane ekološka cona, v kateri ni dovoljena uporaba umetnih gnojil in škropiv. Država mora spodbujati biološko čisto pridelovanje hrane, ne pa, da subvencionira velike kmetijske površine, kjer se pridelujejo samo monokulture, ki se pridelujejo...

 • Objavljen odgovor:
  18 4 15

  Pokojnine po novem (zvišanje in uskladitev za vse).

  Vladi R Slovenije predlagam da s 1.1.2019 zviša za enak odmerni procent pokojnine vsem novim upokojencem in tudi tistim kateri so se že upokojili po ZPIZ-2 (od 1.1.2013 dalje, saj je ta zakon še vedno v veljavi, le odmerni procent naj bi se popravil). Se pravi, da bo...

 • Objavljen odgovor:
  28 4 11

  Dvig pokojnin s 1.1.2018

  Predlagam vladi, da s 1.1.2018 uskladi pokojnine. Vemo, da so se pokojnine v obdobju od l. 2010 do l. 2017 zvišale nominalno za zgolj 4,1 % namesto za 12,8 % kot je bilo predvideno po obstoječi zakonodaji o usklajevanju pokojnin. Vzrok naj bi bil ZUJF. Glede na...

 • Objavljen odgovor:
  27 2 10

  Oprostitev premije za dodatno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe, prijavljene na ZRSZ in n

  Predlagam, da se za vse brezposelne osebe, ki so na ZRSZ (Zavodu RS za zaposlovanje) prijavljeni kot iskalci zaposlitve in niso opravičene do prejemanja redne denarne pomoči (oz. izredne denarne pomoči), oprosti plačilo premije za dodatno zdravstveno zavarovanje oz. se...

 • Objavljen odgovor:
  248 32 120

  ukinitev obveznega cepljenja otrok

  Pozdravljeni, predlagam, da se končno ukine obvezno cepljenje otrok in se po vzoru zahodnih, demokratičnih držav uvede prostovoljno cepljenje. O zdravju otroka se naj odločajo starši, ne pa da država diktira in določa, s čim naj se otrok cepi, pri čemer uporablja...

 • Objavljen odgovor:
  19 4 16

  Vključevanje na avtocesto

  Voznik, ki se vključuje v promet na avtocesti, se po 30. členu ZPrCP lahko v promet vključi le, če to lahko stori varno (ne ovira ali ogroža vozil, ki vozijo po AC). Primera, ko varna vključitev ni mogoča (npr. zaradi gostega prometa), zakon ne predvideva. V tem...

 • Objavljen odgovor:
  43 9 17

  TEST SLOVENŠČINE, kot pogoj za pridobitev državljanstva

  Spoštovani, nikjer v postopku naturalizacije ali pridobitve državljanstva ne zasledim, da mora oseba dokazati da govori uradni jezik.. SLOVENŠČINO. V sloveniji slišim več tujcev kot slovencev in poznam veliko ljudi, ki po 20 letih v SLO še vedno ne znajo ne govoriti...

 • Objavljen odgovor:
  30 7 21

  Informacija o pokojnini

  Mnogi so presenečeni ko dobijo par mesecev pred upokojitvijo izračun koliko bo znašala njihova pokojnina. Negativno presenečeni, da ne bo pomote. Zakaj ne bi ZPIZ enkrat letno vsem bodočim upravičencem poslal izpis, ki bi vseboval: 1. Datum predvidene upokojitve...

 • Objavljen odgovor:
  31 1 5

  Vožnja brez vozniškega dovoljenja

  Predlagam, da se v ZVCP spremeni kazen za vožnjo brez vozniškega dovoljenja, saj gre za prekršek, ki nima nobene neposredne zveze z varnostjo ali da sem zaradi tega neposredna grožnja varnosti cestnega prometa. Vsi smo zgolj ljudje in občasno kaj tudi pozabimo. Če me...

 • Objavljen odgovor:
  10 2 20

  Univerzalni temeljni dohodek

  Predlagam uvedbo Univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) kot opisano v priloženi datoteki. .Zavedam se da ta predlog zahteva velike spremembe v današnjem sistemu a je mogoče, je sprememba na bolje in da, tudi cenejši je kot obstoječi sistem socialne varnosti.