Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Z odzivom organa

 • Objavljen odgovor:
  1520 27 71

  Čas je za novo - trajnostno - prehransko politiko

  Ker živinoreja ogroža varne meje zmogljivosti našega planeta (angl. planetary boundaries) bolj kot transport, bi bilo smiselno na področju živinoreje postaviti vsaj tako ambiciozne okoljevarstvene cilje kot na področju transporta [Opomba: Ministrstvo za infrastrukturo,...

 • Objavljen odgovor:
  1331 3 73

  Pasje borbe

  Predlagam da bi se uredile strožje kazni za tiste ki izvajajo pasje borbe !!!

 • Objavljen odgovor:
  984 7 143

  Gradnja v lastni režiji

  Predlagam vladi in MOP, da ostane v veljavi 79. člen veljavnega ZGO, ki med drugim pravi, da je dovoljena koristna površina, do katere se še lahko gradi v lastni režiji 250 m2. Predlog podajam zaradi članka v glasilu Obrtnik, kjer je naveden predlog vlade površina 30...

 • Objavljen odgovor:
  682 0 35

  Uzakonitev skupinske tožbe

  V zadnjem času je vse več nekih nezakonitih zadev, ki bi jih sodišča bistveno učinkoviteje lahko reševala z institutom skupinske tožbe, kot ga pozna večina držav. Predlagam, da se ga v najhitrejšem času uvede saj se tako prihranijo človeški viri na sodiščih manj pa je...

 • Objavljen odgovor:
  551 17 177

  Svobodno odločanje človeka o cepljenju v skladu s svojimi prepričanji

  Sem 31-letna Slovenka. Še vedno brez družine. Pogoji za današnje načrtovanje družine v Sloveniji niso rožnati. Ni služb za izobražene, ni dobrih plač, ni stanovanj, ni odobrenih kreditov za gradnjo hiš pri mizernih plačah. 35 % mladih se po anketah zaradi takih razmer...

 • Objavljen odgovor:
  503 3 472

  Živalska policija

  Predlagam ustanovitev tako imenovane "živalske policije", ki bi skrbela, da bi bili mučitelji živali in tisti, ki za svoje hišne ljubljenčke ne skrbijo, resno kaznovani. Živalska policija bi morala biti sestavljena (tudi) iz ljudi, ki se na nego hišnih ljubljenčkov...

 • Objavljen odgovor:
  290 0 44

  Upanje za bolnike z multiplo sklerozo

  Italijanski zdravnik Paolo Zamboni je odkril morebiten vzrok za nastanek multiple skleroze (CCSVI-chronic cerebro-spinal venous inssufficiency), in način zdravljenja (The Liberation Treatment). Po svetu že potekajo raziskave na to temo. Predlagam, da slovenska...

 • Objavljen odgovor:
  256 2 46

  OPREMLJANJE ARTIKLOV Z OPOZORILOM TESTIRANO ALI NETESTIRANO NA ŽIVALIH

  Predlagam vladi, da se vsi artikli, pri katerih obstaja sum testiranja na živalih, pa naj gre za kozmetična, zdravstvena, prehrambena, pralna in ostala sredstva, na deklaraciji jasno in enoumno označijo z z besedami TESTIRANO /NI TESTIRANO NA ŽIVALIH ali NALEPKAMI, ki...

 • Objavljen odgovor:
  248 32 120

  ukinitev obveznega cepljenja otrok

  Pozdravljeni, predlagam, da se končno ukine obvezno cepljenje otrok in se po vzoru zahodnih, demokratičnih držav uvede prostovoljno cepljenje. O zdravju otroka se naj odločajo starši, ne pa da država diktira in določa, s čim naj se otrok cepi, pri čemer uporablja...

 • Objavljen odgovor:
  190 12 71

  Sprememba Zakona o nalezljivih boleznih glede sankcioniranja staršev, ki ne želijo cepiti svojih otr

  Predlagam takojšnjo spremembo zakona v delu, kjer so predvidene sankcije za starše, ki ne želijo cepiti svojih otrok bodisi iz osebnih, zdravstvenih, verskih ali kakšnih drugih razlogov. Cepljenje je medicinski poseg (ki ima preventivni namen), zato mora imeti vsak...

 • Objavljen odgovor:
  168 13 50

  Strožje kazni proti mučenju živali

  Predlagam oziroma zahtevam strožje kazni za mučitelje živali. Uvede naj se tudi zaporna kazen za storilce teh dejanj. Nadzor nad splošnim ravnanjem z živalmi bi bil lahko povečan, hkrati pa bi z izvrševanjem kazni kršiteljem pritekal dodaten kapital v državno blagajno. ...

 • Objavljen odgovor:
  165 1 16

  Ukinitev obveznosti oddaje polletnega poročila za posredne uporabnike - javnega sektorja

  ZIPRS1314 V 51. členu določa, da morajo posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter ZZZS in ZPIZS najkasneje do 15.avgusta oddati polletno poročilo (vse poslovne dogodke, ki so se zgodili do 30.junija tekočega leta). To zajema vse dejavnosti, ki se...

 • Objavljen odgovor:
  157 3 27

  Uporaba računalnika pri pravniškem državnem izpitu

  Vladi predlagam, da takoj uvede uporabo računalnikov pri pisanju pravniškega državnega izpita, saj je pisanje na roko, vsaj 15 let za časom in skrajno neprimerno za pisnje takega pomembnega izpite ter pridoda še dodaten stres k že tako ali tako stresnemu izpitu....

 • Objavljen odgovor:
  156 4 48

  Postopna prepoved uporabe umetnih gnojil in škropiv

  Predlagam, da Slovenija postane ekološka cona, v kateri ni dovoljena uporaba umetnih gnojil in škropiv. Država mora spodbujati biološko čisto pridelovanje hrane, ne pa, da subvencionira velike kmetijske površine, kjer se pridelujejo samo monokulture, ki se pridelujejo...

 • Objavljen odgovor:
  154 5 20

  cerkveni davek

  Predlagam obdavčitev cerkvenih prihodkov, nepremičnin (Blejski otok??? slovenski ponos) in vsega kar sodi zraven (pušica), saj je cerkev inštitucija kot vse ostale. S tem služi denar in se bogati na račun države, državljani pa za to plačujemo visoke denarce. Župniki,...

 • Objavljen odgovor:
  141 45 189

  GEOINŽENIRING

  Predlagamo vladi, da skupaj odpremo vprašanje in raziskavo geoinženiringa in kemičnega zapraševanja atmosfere, dimljenja atmosfere z letali in zastiranje sonca z umetno letalsko oblačnostjo. Predlagamo vladi, da hkrati s tem odpremo vprašanje elektro magnetnega...

 • Objavljen odgovor:
  129 1 38

  Zahteva po spremembi zakona o davku na finančne storitve

  Zahteva po spremembi zakona o davku na finančne storitve v delu, ki se nanaša na obdavčitev zavarovalno zastopniških družb. Zakon, ki ga je sprejela prejšnja vlada, kljub nasprotovanju Zakonodajno pravne službe DZ bo povzročil izgubo 600 -1000 delovnih mest, saj...

 • Objavljen odgovor:
  124 12 49

  Študija potencialne uvedbe UTD

  Spoštovani, vladi predlagamo, da ponovno preuči finančne možnosti, kot tudi posledice uvedbe Univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) na način, kot je to bilo izvedeno v Predlog UTD v Sloveniji - zakaj in kako? (Valerija Korošec, 2010, Umar) ter v (interni) študiji...

 • Objavljen odgovor:
  121 11 17

  Uvedba cerkvenega davka

  Rimokatoliška cerkev (v nadaljevanju RKC) v Sloveniji prejema iz državnega proračuna več milijonov evrov “gmotne pomoči“ letno, deležna je davčnih olajšav, državljani s plačevanjem davkov krijemo celo prispevke in pokojnine njenih uslužbencev. V tujini temu ni tako....

 • Objavljen odgovor:
  103 4 10

  zakonska prepoved evtanazije zdravih živalih v zavetiščih po 30. dnevih bivanja

  Spoštovani, Ker imajo vsa živa bitja pravico do življenja, pozivam, da se črta oz. spremeni 4. odstavek 31. člena Zakona o zaščiti živali (Ur. List RS 42/2007), ki dovoljuje evtanazijo zdrave živali po 30. dnevih bivanja v zavetišču. Citiram iz zakona: "Če zapuščene...