Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

V obravnavi

 • Glasovanje poteka do:
  22 29 20

  Plačevanje komunalnih stroškov za pse

  Spoštovani. Predlagam spremembo 28.člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb tako, da se obstoječi odstavek(3), ki se glasi: Lastnike psov se bremeni s stroški čiščenja skupnih prostorov za vsakega psa v višini polovice stroška, ki odpade na enega...

 • Razprava poteka do:
  20 1 4

  (Pre)dolgi oglasni bloki na televiziji

  Bržkone bo z mojim predlogom soglašala vesoljna Slovenija, ki (če) gleda slovensko televizijo. No pa poskusimo ugrizniti v to gnilo jabolko. Motijo me oglasni bloki, ki so med oddajami in filmi že tako nadležni, da marsikoga pripravijo do skrajnega dejanja – izklopa...

 • Razprava poteka do:
  17 1 5

  Vrnitev krajevne pristojnosti izvršiteljem

  Vladi predlagam spremembo 3. odst. 44.a čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju, in sicer se 3. odst. spremeni tako, da se glasi: Sodišče določi tistega izvršitelja, ki ima sedež na območju okrožnega sodišča, kjer ima dolžnik prijavljeno stalno prebivališče / sedež...

 • Razprava poteka do:
  16 23 15

  Nakupovalne centre zapreti med tednom ob 19h, ob sobotah ob 13h, nedelje zaprte.

  Piše vse v naslovu.

 • Razprava poteka do:
  14 2 5

  socialna pomoč

  Socialno pomoč morajo vračati dediči, če je prejemnik socialne pomoči posedoval nepremičnino v vrednosti nad 120.000 EUR. Navedno določilo je nepravično. Ali morajo dediči vračati ali ne vračati mora biti za vse enako ne glede na vrednost imetja nepremičnine. MIslim, da...

 • Razprava poteka do:
  14 0 1

  Revizija za RKC

  Morala bi se končno opraviti revizija vsega podarjenega od osamosvojitve do danes za RKC, postaviti jih na stanje kot je bilo na dan osamosvojitve. Predlagam tudi obdavčitev vsega delovanja RKC , prepoved gospodarskih dejavnosti in naj verniki RKC plačujejo njim...

 • Razprava poteka do:
  13 1 2

  kortizana in legalizirana prostitucija

  Tabu in najstarejši poklic....v velikih državah je prostitucija lepo legalizirana...se plačajo davki, zdravstvo je poskrbljeno...tako bi bilo lepo pretrgana nit tihotapljenja in prodaja žensk

 • Glasovanje poteka do:
  13 2 4

  Resno do dvojnega statusa upokojenca

  Opis problema (na lastnem primeru). Sem v zadnjih tednih pred upokojitvijo. Z izpolnjenima pogojema starosti in deklovne dobe. Sem še pri dovolj močeh, da ostanem delovno aktiven in to na področju, ki me posebej veseli in ki ni neposredno povezano z mojim dosedanjim...

 • Razprava poteka do:
  12 0 3

  Prihranek stroškov transakcij plačila davkov in prispevkov

  Trenutno delodajalci (javni in zasebni) ob plačilu davkov in prispevkov za zaposlene nakazujejo pet postavk na tri različne račune (ZPIZ, ZZZS in podračun države) ob čemer se podračun države deli še na tri različne sklice na enakem računu. Pri tem ima na mesečni ravni...

 • Razprava poteka do:
  12 1 6

  Zakon o varstvu živali, definicija nevaren pes in definicija silobran

  Predlagam predlog za spremembo Zakona o zaščiti živali, točneje dopolnitev definicije »Nevaren pes« in sicer tako, da se vanj vključi, da se za nevarne pse NE štejejo psi, katerih ugriz je posledica lastne obrambe – silobrana. Kazenskego pravo definira »silobran« kot...

 • Razprava poteka do:
  11 1 1

  Izdajanje papirnatih dokumentov - računov, položnic

  Mislim, da je potrebno urediti področje izdajanja papirnatih dokumentov s strani ponudnikov storitev - elektrika, komunala, zavarovalnice ipd. tako, da nas ne bodo posiljevale z doplačilom izdaje papirnatega dokumenta v različnih in vedno višjih vrednostih. Nekateri...

 • Glasovanje poteka do:
  10 0 1

  Predlog za skrajšanje sodnih postopkov

  Predlagam, da se predpiše v kolikšnem času mora sodnik napisati sodbo in jo odposlati strankam po datumu, ko je razsodil. Primeren rok bi bil 1 teden. Sedaj pa čakamo mesece in mesece preden ugledamo pismeno sodbo. Zagotovo ima sodnik v obdelavi več primerov hkrati. A...

 • Razprava poteka do:
  10 3 5

  Prepoved prehitevanja tovornih vozil

  Spoštovani! Slovenije je, kar se tiče prometne infrastrukture, aktualno že nedorasla situaciji statusa tranzitne države. Avtoceste so izrazito obremenjene, ogromno je obnovitvenih del, pretežno v obdobju, ko je značilna preobremenjenost cest tudi zaradi tujih...

 • Glasovanje poteka do:
  9 5 10

  Prepoved prodaje tobačnim izdelkov mlajšim od 20/21 let

  Predlagam, da se omeji prodaja tobačnih izdelkov mlajšim od 20 ali 21 let. Zakaj? Mladi (osnovna, srednja šola) velikokrat oz. najpogosteje prve cigarete poskusijo pri starejših prijateljih, katere čez čas (ko začnejo kaditi) prosijo, da za njih kupijo škatlico...

 • Glasovanje poteka do:
  9 0 3

  Poklicna rehabilitacija izkoriščanje ljudi

  Poklicna rehabilitacija je totalno izkoriščanje ljudi kot delovna sila. Ne teče jim delovna doba za opravljeno delo dobijo mizerno plačilo. Predlagam , da se opravljeno delo 8ur na dan plača z minimalno plačo in jim teče tudi delovna doba.