Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

V obravnavi

 • Glasovanje poteka do:
  22 29 20

  Plačevanje komunalnih stroškov za pse

  Spoštovani. Predlagam spremembo 28.člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb tako, da se obstoječi odstavek(3), ki se glasi: Lastnike psov se bremeni s stroški čiščenja skupnih prostorov za vsakega psa v višini polovice stroška, ki odpade na enega...

 • Razprava poteka do:
  16 23 15

  Nakupovalne centre zapreti med tednom ob 19h, ob sobotah ob 13h, nedelje zaprte.

  Piše vse v naslovu.

 • Glasovanje poteka do:
  9 5 10

  Prepoved prodaje tobačnim izdelkov mlajšim od 20/21 let

  Predlagam, da se omeji prodaja tobačnih izdelkov mlajšim od 20 ali 21 let. Zakaj? Mladi (osnovna, srednja šola) velikokrat oz. najpogosteje prve cigarete poskusijo pri starejših prijateljih, katere čez čas (ko začnejo kaditi) prosijo, da za njih kupijo škatlico...

 • Glasovanje poteka do:
  8 6 8

  Prilagoditev pokojnin pričakovani življenski dobi za oba spola

  Trenutno, po novih zakonih moški in ženske približno isto časa vplačujejo prispevke, in se upokojijo starostno pri npr. 65 letih. (včasih je bila situacija še slabša za moške, z različnimi količniki in delovno dobo). Če imamo torej Jankota in Metko, oba brez otrok, ki...

 • Razprava poteka do:
  5 2 8

  Združitev informatikov v en oddelek z vseh ministrstev brez izjem

  Predlagam združitev vseh informatikov v en oddelek brez izjem pod MJU. Niso vsi še pod MJU kot so na MORS in še kje. Ker ni enotnega vodenja je problem pri javnih naročilih in kompatibilnosti omrežij in naprav.

 • Glasovanje poteka do:
  1 2 6

  Znižanje stopnje DMV

 • Razprava poteka do:
  12 1 6

  Zakon o varstvu živali, definicija nevaren pes in definicija silobran

  Predlagam predlog za spremembo Zakona o zaščiti živali, točneje dopolnitev definicije »Nevaren pes« in sicer tako, da se vanj vključi, da se za nevarne pse NE štejejo psi, katerih ugriz je posledica lastne obrambe – silobrana. Kazenskego pravo definira »silobran« kot...

 • Razprava poteka do:
  2 4 5

  Lobist državljanskih interesov

  Predlagam, da se v okviru varuha človekovih pravic uvede služba Lobist interesov državljanov. Vemo, da je lobiranje legalno in zelo pogosto pri sprejemanju zakonodaje, ki je v prid določenim ozkim interesnim skupinam oziroma firmam, seveda na škodo državljanov. Zato...

 • Razprava poteka do:
  14 2 5

  socialna pomoč

  Socialno pomoč morajo vračati dediči, če je prejemnik socialne pomoči posedoval nepremičnino v vrednosti nad 120.000 EUR. Navedno določilo je nepravično. Ali morajo dediči vračati ali ne vračati mora biti za vse enako ne glede na vrednost imetja nepremičnine. MIslim, da...

 • Razprava poteka do:
  10 3 5

  Prepoved prehitevanja tovornih vozil

  Spoštovani! Slovenije je, kar se tiče prometne infrastrukture, aktualno že nedorasla situaciji statusa tranzitne države. Avtoceste so izrazito obremenjene, ogromno je obnovitvenih del, pretežno v obdobju, ko je značilna preobremenjenost cest tudi zaradi tujih...

 • Razprava poteka do:
  17 1 5

  Vrnitev krajevne pristojnosti izvršiteljem

  Vladi predlagam spremembo 3. odst. 44.a čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju, in sicer se 3. odst. spremeni tako, da se glasi: Sodišče določi tistega izvršitelja, ki ima sedež na območju okrožnega sodišča, kjer ima dolžnik prijavljeno stalno prebivališče / sedež...

 • Glasovanje poteka do:
  13 2 4

  Resno do dvojnega statusa upokojenca

  Opis problema (na lastnem primeru). Sem v zadnjih tednih pred upokojitvijo. Z izpolnjenima pogojema starosti in deklovne dobe. Sem še pri dovolj močeh, da ostanem delovno aktiven in to na področju, ki me posebej veseli in ki ni neposredno povezano z mojim dosedanjim...

 • Razprava poteka do:
  20 1 4

  (Pre)dolgi oglasni bloki na televiziji

  Bržkone bo z mojim predlogom soglašala vesoljna Slovenija, ki (če) gleda slovensko televizijo. No pa poskusimo ugrizniti v to gnilo jabolko. Motijo me oglasni bloki, ki so med oddajami in filmi že tako nadležni, da marsikoga pripravijo do skrajnega dejanja – izklopa...

 • Razprava poteka do:
  12 0 3

  Prihranek stroškov transakcij plačila davkov in prispevkov

  Trenutno delodajalci (javni in zasebni) ob plačilu davkov in prispevkov za zaposlene nakazujejo pet postavk na tri različne račune (ZPIZ, ZZZS in podračun države) ob čemer se podračun države deli še na tri različne sklice na enakem računu. Pri tem ima na mesečni ravni...

 • Razprava poteka do:
  7 1 3

  UPNIK IN IZVRŠITELJ!

  Predlagam da bi se spet povrnilo,da sodišče spet dodelijo izvršbe. Trenutno upnik sam izbere izvršitelja in, če pogledamo eni izvršitelji imajo več tisoč izvršb eni izvršitelji nimajo ni 200 izvršb. Mislim da tu gre za dogovarjanje upnikov in izvršiteljev. Zato bi...