Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

V obravnavi

 • Glasovanje poteka do:
  22 29 20

  Plačevanje komunalnih stroškov za pse

  Spoštovani. Predlagam spremembo 28.člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb tako, da se obstoječi odstavek(3), ki se glasi: Lastnike psov se bremeni s stroški čiščenja skupnih prostorov za vsakega psa v višini polovice stroška, ki odpade na enega...

 • Razprava poteka do:
  16 23 15

  Nakupovalne centre zapreti med tednom ob 19h, ob sobotah ob 13h, nedelje zaprte.

  Piše vse v naslovu.

 • Glasovanje poteka do:
  1 2 6

  Znižanje stopnje DMV

 • Razprava poteka do:
  17 1 5

  Vrnitev krajevne pristojnosti izvršiteljem

  Vladi predlagam spremembo 3. odst. 44.a čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju, in sicer se 3. odst. spremeni tako, da se glasi: Sodišče določi tistega izvršitelja, ki ima sedež na območju okrožnega sodišča, kjer ima dolžnik prijavljeno stalno prebivališče / sedež...

 • Glasovanje poteka do:
  13 2 4

  Resno do dvojnega statusa upokojenca

  Opis problema (na lastnem primeru). Sem v zadnjih tednih pred upokojitvijo. Z izpolnjenima pogojema starosti in deklovne dobe. Sem še pri dovolj močeh, da ostanem delovno aktiven in to na področju, ki me posebej veseli in ki ni neposredno povezano z mojim dosedanjim...

 • Razprava poteka do:
  5 0 0

  Preprečevanje diskriminacije in problematika anonimnih prijav

  Problematika anonimnih prijav, zlasti v šolskem prostoru ne ogroža samo žrtev zlonamernih pisanj in drugih napadov na človekovo dostojanstvo, ampak spodkopava zakonito delovanje institucij pravne države ter s tem ogroža tudi skupno dobro in javni interes. K temu v...

 • Glasovanje poteka do:
  9 5 10

  Prepoved prodaje tobačnim izdelkov mlajšim od 20/21 let

  Predlagam, da se omeji prodaja tobačnih izdelkov mlajšim od 20 ali 21 let. Zakaj? Mladi (osnovna, srednja šola) velikokrat oz. najpogosteje prve cigarete poskusijo pri starejših prijateljih, katere čez čas (ko začnejo kaditi) prosijo, da za njih kupijo škatlico...

 • Glasovanje poteka do:
  8 6 8

  Prilagoditev pokojnin pričakovani življenski dobi za oba spola

  Trenutno, po novih zakonih moški in ženske približno isto časa vplačujejo prispevke, in se upokojijo starostno pri npr. 65 letih. (včasih je bila situacija še slabša za moške, z različnimi količniki in delovno dobo). Če imamo torej Jankota in Metko, oba brez otrok, ki...

 • Glasovanje poteka do:
  9 0 3

  Poklicna rehabilitacija izkoriščanje ljudi

  Poklicna rehabilitacija je totalno izkoriščanje ljudi kot delovna sila. Ne teče jim delovna doba za opravljeno delo dobijo mizerno plačilo. Predlagam , da se opravljeno delo 8ur na dan plača z minimalno plačo in jim teče tudi delovna doba.

 • Razprava poteka do:
  5 2 8

  Združitev informatikov v en oddelek z vseh ministrstev brez izjem

  Predlagam združitev vseh informatikov v en oddelek brez izjem pod MJU. Niso vsi še pod MJU kot so na MORS in še kje. Ker ni enotnega vodenja je problem pri javnih naročilih in kompatibilnosti omrežij in naprav.

 • Razprava poteka do:
  10 3 5

  Prepoved prehitevanja tovornih vozil

  Spoštovani! Slovenije je, kar se tiče prometne infrastrukture, aktualno že nedorasla situaciji statusa tranzitne države. Avtoceste so izrazito obremenjene, ogromno je obnovitvenih del, pretežno v obdobju, ko je značilna preobremenjenost cest tudi zaradi tujih...

 • Razprava poteka do:
  19 1 4

  (Pre)dolgi oglasni bloki na televiziji

  Bržkone bo z mojim predlogom soglašala vesoljna Slovenija, ki (če) gleda slovensko televizijo. No pa poskusimo ugrizniti v to gnilo jabolko. Motijo me oglasni bloki, ki so med oddajami in filmi že tako nadležni, da marsikoga pripravijo do skrajnega dejanja – izklopa...

 • Razprava poteka do:
  13 1 2

  kortizana in legalizirana prostitucija

  Tabu in najstarejši poklic....v velikih državah je prostitucija lepo legalizirana...se plačajo davki, zdravstvo je poskrbljeno...tako bi bilo lepo pretrgana nit tihotapljenja in prodaja žensk

 • Razprava poteka do:
  14 2 5

  socialna pomoč

  Socialno pomoč morajo vračati dediči, če je prejemnik socialne pomoči posedoval nepremičnino v vrednosti nad 120.000 EUR. Navedno določilo je nepravično. Ali morajo dediči vračati ali ne vračati mora biti za vse enako ne glede na vrednost imetja nepremičnine. MIslim, da...

 • Razprava poteka do:
  11 1 1

  Izdajanje papirnatih dokumentov - računov, položnic

  Mislim, da je potrebno urediti področje izdajanja papirnatih dokumentov s strani ponudnikov storitev - elektrika, komunala, zavarovalnice ipd. tako, da nas ne bodo posiljevale z doplačilom izdaje papirnatega dokumenta v različnih in vedno višjih vrednostih. Nekateri...