Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

V obravnavi

 • Razprava poteka do:
  57 1 6

  Dopolnitev portala sodne prakse tudi z sodbami nižjih sodišč

  Predlagam, da se portal http://www.sodnapraksa.si/ dopolni in sicer tako,da bodo na njem dostopne VSE sodbe. Trenutno prvostopenjskih sodb na portalu ni, kar je v nasprotju z dejstvom, da je sodba javna listina saj je dostop do sodb javnosti onemogočen.

 • Razprava poteka do:
  57 0 4

  Dopolnitev "Zakona o sodniški službi" in "Merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe"

  Zakon o sodniški službi in merila bi bilo potrebno dopolniti saj takšna kot sta ne zagotavljata kakovostnega dela sodnikov. Nekaj »slabih« sodnikov meče slabo luč na cel sodni sistem. Predlogi dopolnitev: Dopolni se prva alineja, 8.člena "Merila za kakovost dela...

 • Glasovanje poteka do:
  11 17 40

  Preventivno pred odhodom izobraženega kadra

  V letu 2018 je iz Slovenije odšlo 17.000 ljudi. Ti ljudje so se izobraževali v slovenskih šolah na račun davkoplačevalskega denarja, torej naložbe države in zaposlenih. Za izobraževanje enega zdravnika slovenija vloži vsaj 100.000 EUR. Namen tega predloga vladi je...

 • Razprava poteka do:
  55 1 3

  Snemanje in dostopnost posnetkov javnih razprav

  V skladu z ZPP so razprave praviloma javne razen, kadar se izkaže potreba in/ali interes, da temu ni tako. Ker realno zainteresirana javnost iz objektivnih razlogov, ne more biti vedno prisotna (razdalja do sodišča, invalidnost ali hospitaliziranost zainteresiranega...

 • Razprava poteka do:
  0 8 3

  Domače živali so družinski člani.

  Registrirane domače živali naj bodo (vzdrževani) družinski člani pod pogojem, da niso prodane ali namenjene za zakol.

 • Glasovanje poteka do:
  16 1 9

  Preveritev pristnosti dokazil o izobrazbi v celotnem javnem sektorju

  Na Hrvaškem so odkrili tri ponarejene diplome. Vsi so bili zaposleni na šolah. Menim, da je čas, da se tudi v naši javni upravi preverijo vsa spričevala in diplome s poizvedovanjem na srednjih šolah in fakultetah.

 • Glasovanje poteka do:
  17 1 3

  Vzdrževani družinski člani - olajšava pri dohodnini

  Spoštovani, z možem že nekaj let doplačujeva dom upokojencev moževi stari mami, ki zaradi hude demence potrebuje 24 urno posebno oskrbo, ki je žal domači ne moremo zagotavljati. Tovrstna oskrba se mesečno giblje cca. 1000 €, v kolikor človek postane nepokreten pa...

 • Glasovanje poteka do:
  7 2 11

  Nadomestilo za invalidnost - pozabljeni

  Spoštovani vsi ki boste morda prebrali te vrstice. V poplavi vseh mogočih besed, kako se skrbi za državljane, kako se povišujejo raznorazni socialni in nesocialni transferji je neizogibno, da smo določena vrsta ljudi kratkomalo spregledani. Namerno ali nenamerno zadeve...

 • Razprava poteka do:
  14 0 1

  Odprava uši v vzgojno varstvenih zavodih

  V šolah in vrtcih se vztrajno pojavljajo in ponavljajo primeri naglavnih uši. En od razlogov za to je, da učitelji ne smejo preiskati in/ali odstraniti otrok, ki so večkratni prinašalci uši. Posledica tega je začaran krog ciklov raz-uševanja otrok, pranja in...

 • Glasovanje poteka do:
  4 6 2

  Stare vinjete odstraniti ali ne - sedaj ni zagrožene kazni, če se stare vinjete ne odstrani

  Vlada naj gre v spremembo in dopolnitev predpisa v katerem bo določeno, da se stare vinjete morajo odstraniti ter v kazenskih določbah navesti kazen, če se ne odstranijo. Vse zaradi varnosti in preglednosti. Voznik mora imeti pregled na cesto, ki mu ga pa stara vinjeta...

 • Glasovanje poteka do:
  4 8 5

  OŠ in SŠ - obvezna elektronska oblika predavanj

  V skladu z napredkom in modernizacijo šolstva predlagam, da se sprejme zakon s katerim bi naložili Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da na svoj portal obvezno naložijo vsa OŠ in SŠ predavanja predmetov v elektronski obliki. Če katere izmed OŠ in SŠ...

 • Razprava poteka do:
  15 0 4

  Prepoved vožnje tovornih vozil nad 7,5 t po lokalnih in državnih cestah,tistih, ki nimajo dostave in se samo izogibajo cestninam in uničujejo ceste ter onesnažujejo okolje

  Velik problem v Sloveniji so razrute ceste ter onesnaženost zaradi prometa. Da bi zadeve vsaj delno umilili po lokalnih cestah in državnih cestah bi obvezno morali prepovedati tovornjake, ki ne dostavljajo in se samo izogibajo cestnini in iščejo bližnjice, na drugi...

 • Glasovanje poteka do:
  6 5 3

  Ukinitev davka od prodaje nepremičnin

  Ukiniti bi bilo potrebno davek od prodaje nepremičnin. Država pri nepremičninah že tako ali tako pobere dovolj drugih davkov. Zakaj bi država služila na račun tistih, ki prodajajo svojo nepremičnino do katere so prišli zgolj in le s svojimi sredstvi in nikakor ne s...

 • Glasovanje poteka do:
  9 4 3

  Decentralizacija vladnih in drugih državnih ustanov

  Predlagam, da se vladne in druge državne institucije enakomerno razporedijo po območju celotne države. Slovenija teritorialno namreč ni velika. Ocenjujem, da bi takšen projekt imel več pozitivnih učinkov predvsem na enakomernejši razvoj države. Lokacijo posameznih...

 • Glasovanje poteka do:
  2 6 0

  Vračilo trošarine za pogonska goriva v kmetijstvu in gozdarstvu

  Pozdravljeni. Za leto 2018 lahko lastnik gozda uveljavi povečano normirano porabo goriva na hektar gozda, če je imel sanitarno sečnjo zaradi lubadarja. Decembra 2017 se je zgodil obsežen vetrolom. V letu 2018 se je v gozdovih v večji meri izvajala sanacija VETROLOMA,...

 • Glasovanje poteka do:
  4 4 0

  Uvedba davčne številke ko edini in obvezni identifikator

  Danes imamo na dokumentih EMŠO, ki pa ga ne smemo uporabljati za identifikacijo, ker vsebuje rojstni datum in spol. Pri identifikaciji uporabljamo še davčno številko, ki pa ni zapisana na dokumentih. Pri poslovanju z zavodom za zdravstveno zavarovanje se identificiramo...

 • Glasovanje poteka do:
  7 2 2

  Prepoved prodaje eksotičnih živali.

  Prodaja raznih eksotičnih živali kot so naprimer kače ter razni kuščarji bi se morala z zakonom popolnoma prepovedati. Takim živalim nikakor ni mesto v stanovanju, kjer se prav gotovo ne počutijo tako udobno kot v naravnem okolju.

 • Glasovanje poteka do:
  9 0 1

  z enim klikom urediti vse za oddajanje nepremičnin na enotnem portalu

  Predlagam naj vlada pripravi portal v povezavi z oddajanjem nepremičnin in sicer tako, da na njem z enim klikom urediš prijavo začasnega prebivališča najemnika, najemni posel v ETN na GURS in Furs ter Policijo, če gre za tujce najemnike.

 • Razprava poteka do:
  9 0 2

  Slovensko, lokalno ali domače meso oz izdelki še ne pomenijo kvalitete, niti najmanjše!

  Trgovci predvsem pa mesarji, prevečkrat z lahkoto in popolno neodgovornostjo,z namenom prodaje in posledično neposrednega zavajanja in preslepitve kupca objavljajo in reklamirajo svoje izdelke kot domače, lokalne ali slovenske s čimer želijo izpostaviti kvaliteto. ...

 • Razprava poteka do:
  5 2 2

  Prodajalec kebaba mora imeti na vidnem mestu navedeno od kod je meso

  Predlagam vladi, da sprejme akt v kateri bo določeno, da mora prodajalec kebaba imeti na vidnem mestu navedeno, od kod je meso za kebab (poreklo).