Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Moje nastavitve

UPORABNIK M Mirko Burkeljca

Statistika

 • Število predlogov:14
 • Število odzivov:12
 • Predlogi v obravnavi:2
 • Predlogov v razpravi:0
 • Število glasov:72
 • Število komentarjev:59
 • Objavljen odgovor
  21 6 7

  Informacijski pooblaščenec

  Vladi predlagam (glede na to, da je z vsako spremembo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja težje priti do informacij, saj se zakon praviloma in vedno spreminja samo v škodo in oteževanje dostopa), da se ukine urad in delo Informacijskega pooblaščenca. Zakon...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 1

  Zapornik-Poslanec

  Slovenija je že lep čas talka enega in istega politika-kriminalca-zapornika-poslanca: namesto da bi se država ukvarjala z resnimi problemi, ki jih ni malo, se že leta ukvarja z enim in istim politikom, ki je sedaj še zapornik, vrhu vsega pa ga čaka še nekaj sojenj. Ne...

 • Objavljen odgovor
  14 0 5

  Pisci zakonov

  Vladi predlagam, da pisce zakonov ustrezno "nagrajuje" za svoje neznanje oziroma šlamparije, spreglede (namerne ali nenamerne). Vladi predlagam, da na Ustavno sodišče pošlje, ali sta Zakon o sodnih taksah in Zakon o upravnih taksah v skladu z Ustavo RS v delu, opisanem...

 • Objavljen odgovor
  13 5 2

  KPK

  Iz javno dostopnik podatkov je razvidno, da Komisija za preprečevanje korupcije, že pol leta deluje z dvema članoma. Namestnica Alma Sedlar je nazadnje sodelovala na 24. seji, ki je bila 13.10.2015. Vse do danes je "opravičeno odsotna" na popolnoma vseh sejah. Glede...

 • Na glasovanju zavrnjen
  2 9 7

  Vročanje pošte

  Pošta Slovenije oz. zaposleni vročajo pošiljke po različnih zakonih (Zakonu o poštnih storitvah – navadna, priporočena pisma, paketa, itr., Zakonu o pravdnem postopku – ZPP pisma, Zakonu o kazenskem postopku – ZKP pisma, Zakonu o splošnem upravnem postopku – ZUP pisma,...

 • Objavljen odgovor
  12 2 16

  Sprememba 8. člena Zakona o sodniški službi

  Vladi predlagam, glede na to, da je pravosodje te države evropski prvak v kršenju človekovih pravic, da spremeni 8. člen Zakona o sodniški službi v delu, ki se glasi:

  "Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sodniki, ki so sodili ali odločali v preiskovalnih in sodnih...

 • Objavljen odgovor
  18 6 9

  Kazni ESČP

  Vladi predlagam, da popolnoma vse kazni, ki jih izreče Evropsko sodišče za človekove pravice zoper državo (pravosodje) zaradi kršenja človekovih pravic, izplača izključno iz sredstev, ki so dodeljena ministrstvu za pravosodje. Vkolikor ministrstvu zmanjka denarja za...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Nedefiniran zakon

  Vladi predlagam, da preneha pisati nedefinirane, nerazumne in nerazumljene zakone. Predlagam ji naj usposobi svoje zaposlene, da bodo vsi enako razlagali iste zakone. Predlagam vladi, da razloži ZVCP-1, 53. člen, 4. odstavek , druga alineja:

  Parkiranje na kraju, kjer...

 • Rok za odgovor:
  14 1 6

  Zakon o izvršbi in zavarovanju

  Že zelo dolgo(10 let) nisem bil prisoten na kakšni dražbi, ter sem pričakoval, da so se medtem z nenehnim spreminjanjem ZIZ vsaj malo odpravili pogoji za izigravanje dražbenih narokov s strani dolžnikov (ali pa upnikov). Po nedavnem obisku neke dražbe, pa sem videl, da...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Ustavna presoja

  Vladi predlagam, da sproži postopke za ugotavljanje, ali je spodnje v skladu z Ustavo TS, najmanj v delu, kjer naj bi bili pred zakonom vsi enaki (14. člen)!

  Nekdanjim poslancem 80 odstotkov zadnje plače Novoizvoljeni poslanci, ki bodo štiriletni mandat nastopili z...

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 1 9

  Sprememba ZOPNI

  Predlagam Vladi, glede na to, da v večini primerov ugotavljanja izvora premoženja, le ta padejo na sodiščih zaradi pregleda nezakonitega premoženja tudi pred letom uveljavitve zakona ZOPNI, da se zakon v tem delu spremeni in se uporablja za vse premoženje pridobljeno...

 • Objavljen odgovor
  19 5 11

  Neoporečnost državnih uslužbencev

  Kar groza me je, koliko je takih državnih funkcionarjev (uslužbencev), ki so bili ali že obsojeni, ali so bili v kazenskih postopkih ali pa so v njih zaradi kaznivih dejanj. ŽUPANI, ki so bili že obsojeni? Poslanci, ki so že bili obsojeni? To ni več normalno. Zato...

 • Rok za odgovor:
  27 3 9

  Šlampasti zakoni

  Vladi predlagam, da prevetri vse zakone in definira izraze, ki so nejasni, nerazumljivi, napačno-dvojno razumljeni, ipd. Da izloči iz zakonov besede "lahko" in njej podobne, ter definira, npr "odredba". Nikjer ni definirano, kakšna, v kakšni obliki je lahko neka...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 0 2

  Nedoločeni termini

  Vladi predlagam, da iz vseh zakonov izloči nedoločene(NEDEFINIRANE,NESTANDARDNE,...) časovne termine, ki jih pozna samo ta država in posledično jih državni organi tudi s pridom izkoriščajo, ko gre za njihovo (ne)delo-korist. Takšni termini so predvsem: "takoj",...