Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Pomoč veterinarski inšpekciji za predoglede na terenu

1600 OGLEDOV 16 KOMENTARJEV

Pooblastila dobro delujočim društvom za predoglede na terenu-pomoč veterinarski inšpekciji.

Vemo, da v Sloveniji kar se tiče posedovanja psov, stanje ni dobro! Preveč je psov in premalo inšpektorjev. Zakoni so napisani vendar se v veliko primerih, zakonodaja ne upošteva. Velik problem vidimo pri psih, ki so priklenjeni na verigah in zaprti v pesjakih 24h na dan. Čeprav je z zakonom predpisano gibanje, nekateri psi večino svojega življenja preživijo na dveh kvadratnih metrih ali priklenjeni. Veterinarska inšpekcija opravlja oglede na terenu in se včasih odzove na morebitne prijave vendar velikokrat ne odkrije nepravilnosti, čeprav je pes zanemarjen in pesjak v katastrofalnem stanju.. ZAKAJ POTEM AKTIVNA DRUŠTVA NA TERENU VIDIMO HUJŠE KRŠITVE VSAK DAN? Kot dobro delujoče društvo se dnevno srečujemo s primeri, ki so potrebni pozornosti in so lastniki, ki bi jih bilo potrebno kaznovati in redno preverjati.

Zakaj se državna »kasica« ne polni z bolj doslednim in aktivnejšim sankcioniranjem kršiteljev? Očitno je, da je inšpektorjev premalo in sami ne zmorejo vsega.. prijav pa ni malo in na prijavo zanemarjanja živega bitja, SE MORMO ODZVATI TAKOJ.

Zakaj nebi društva legalno pomagala inšpekciji in pridobila vse potrebno za predoglede na terenu?

Verjetno je do izvedbe še dolga pot, vendar je predlog smiseln in bi bil učinkovit. Društva naredimo na tem področju ogromno, POOBLASTIL PA NIMAMO!

Torej, naš predlog za izvajanje je sledeč:

Vsako društvo na tem področju se lahko prijavi in smiselno bi bilo določiti v vsaki regiji eno društvo in posameznike pooblastiti za izvajanje ogledov na terenu.

UVHVVR bi pripravil izobraževanje iz zakonodaje o držanju hišnih živali, ter bi izbrani znanje dokazali z preizkusom.

Vsak oglednik na terenu bi v času dela, s seboj nosil čipirno pištolo za preveritev čipa + nalog za ogled in značko.

Izdajal bi lahko opozorila in o tem obvešča inšpekcijo. Predogledniki na terenu ne bodo diplomirani veterinarji, razen morda nekaj izjem, saj ne mislimo živali zdraviti, temveč samo preverjamo resničnost prijave in bivalno okolje psa.

 

STRANKA ALEKSANDRA KAMENIK (stranka za dobrobit ljudi in živali)

Aleksander Kamenik

Aleksandra Kamenik

98 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


18.04.2019

Odziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kratka analiza veljavne ureditve
Zakon o zaščiti živali (v nadaljevanju: ZZZiv) v poglavju »IV. NEVLADNE ORGANIZACIJE, KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZAŠČITE ŽIVALI« v 34. členu ureja delovanje nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zaščite živali. Društvo, ki deluje na področju zaščite živali, mora za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu poleg splošnih pogojev po zakonu, ki ureja status nevladne organizacije v javnem interesu, izpolnjevati tudi posebne pogoje. Ti pogoji določajo, da mora imeti društvo več kot 30 članov, da mora biti delovanje društva v skladu s cilji zakona o zaščiti živali (kar se izkazuje s statutom društva) ter, da mora biti v društvu del članstva ustrezno usposobljen s področja vedenja, dobrobiti živali in s področja predpisov o zaščiti živali. 

Zakon določa, katere dejavnosti društva so dejavnosti v javnem interesu. Naloge društev so: 

  • spodbujanje odgovornega lastništva živali, 
  • svetovanje skrbnikom živali, 
  • organiziranje usposabljanj na področju dobrobiti živali, 
  • sodelovanje z zavetišči za zapuščene živali ter 
  • opozarjanje skrbnikov živali na nepravilnosti in nezakonitosti v zvezi z zaščito živali. 

Podrobnejše kriterije za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju zaščite živali določa Pravilnik o podrobnejših kriterijih za pridobitev statusa društva ali organizacije, ki na področju zaščite živali deluje v javnem interesu (Uradni list RS, št. 29/14 in 21/18 – ZNOrg). Ta pravilnik med drugim določa vsebino usposabljanja za člane društev, ki mora vključevati v usposabljanje tudi osnove zakonodaje na področju zaščite živali, splošnega upravnega postopka, inšpekcijskega nadzora in prekrškovnega postopka. 

Nadzorstvo nad izvajanjem določb ZZZiv in na njegovi podlagi izdanih predpisov, neposredno opravljajo uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, vsak v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. Pooblastila in pristojnosti poleg ZZZiv določa Zakon o inšpekcijskem nadzoru

Nadzorstvo nad izvajanjem fizičnega varstva psov in nevarnih živali, ter nekaterih prepovedanih ravnanj iz 15. člena ZZZiv opravlja tudi policija, ki je prav tako reguliran organ. 

Določene pristojnosti na področju nadzora so z letom 2013 pridobili tudi občinski redarji, ki lahko v okviru svojih pristojnosti in nalog iz zakona, ki ureja občinsko redarstvo preverijo izpolnjevanje obveznosti lastnika glede označitve, registracije in fizičnega varstva psa na javnem mestu. 

Zakoni, ki določajo pogoje za opravljanje nalog nadzora (inšpekcijski nadzor, organi pregona), natančno predpisujejo tudi izobrazbo, delovne izkušnje, opravljanje strokovnih izpitov in določajo posebne odgovornosti. 

 

Analiza predloga
Sistem inšpekcijskega nadzora v Republiki Sloveniji je močno reguliran in natančno določen. Inšpektorji so uradne osebe z posebnimi pooblastili in dolžnostmi. 

Nevladne organizacije na področju zaščite živali imajo že v obstoječi ureditvi možnost preventivnega delovanja na terenu, svetovanja imetnikom živali ter opozarjanja na nepravilnosti in nezakonitosti v zvezi z zaščito živali. Opažene nezakonitosti lahko člani društev vedno posredujejo dalje pristojnim inšpekcijskih službam. 

 

Zadržki glede primernosti predloga za nadaljnjo obravnavo
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) meni, da je potrebno predlog pred nadaljnjo obravnavo dopolniti z bolj natančnimi pojasnili in kriteriji »predogledov« na terenu, ki bi jih opravljala društva, ter dopolniti z natančnimi opredelitvami prenosa pooblastil na društva (kdo pooblasti koga in za kaj). 

Mnenje UVHVVR je, da je strošek izvedbe predloga bistveno večji od učinka, ki bi ga s predlagano spremembo dosegli.

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 17.03.2019 | 18:34:35

Pomoč veterinarski inšpekciji za predoglede na terenu

Pooblastila dobro delujočim društvom za predoglede na terenu-pomoč veterinarski inšpekciji.

Vemo, da v Sloveniji kar se tiče posedovanja psov, stanje ni dobro! Preveč je psov in premalo inšpektorjev. Zakoni so napisani vendar se v veliko primeri zakonodaja ne upošteva. Velik problem vidimo pri psih, ki so priklenjeni na verigah in zaprti v pesjakih 24h na dan. Čeprav je z zakonom predpisano gibanje , nekateri psi večino svojega življenja preživijo na dveh kvadratnih metrih ali priklenjeni. Veterinarska inšpekcija opravlja oglede na terenu in se včasih odzove na morebitne prijave vendar velikokrat ne odkrije nepravilnosti, čeprav je pes zanemarjen in pesjak v katastrofalnem stanju.. ZAKAJ POTEM AKTIVNA DRUŠTVA NA TERENU VIDIMO HUJŠE KRŠITVE VSAK DAN? Kot dobro delujoče društvo se dnevno srečujemo s primeri, ki so potrebni pozornosti in so lastniki, ki bi jih bilo potrebno kaznovati in redno preverjati.

Zakaj se državna »kasica« ne polni z bolj doslednim in aktivnejšim sankcioniranjem kršiteljev? Očitno je, da je inšpektorjev premalo in sami ne zmorejo vsega.. prijav pa ni malo in na prijavo zanemarjanja živega bitja, SE MORMO ODZVATI TAKOJ.

Zakaj nebi društva legalno pomagala inšpekciji in pridobila vse potrebno za predoglede na terenu?

Vrjetno je do izvedbe še dolga pot, vendar je predlog smiseln in bi bil učinkovit. Društva naredimo na tem področju ogromno, POOBLASTIL PA NIMAMO!

Torej, naš predlog za izvajanje je sledeč:

Vsako društvo na tem področju se lahko prijavi in smiselno bi bilo določiti v vsaki regiji eno društvo in posameznike pooblastiti za izvajanje ogledov na terenu.

UVHVVR bi pripravil izobraževanje iz zakonodaje o držanju hišnih živali, ter bi izbrani znanje dokazali z preizkusom.

Vsak oglednik na terenu bi v času dela, s seboj nosil čipirno pištolo za preveritev čipa + nalog za ogled in značko.

Izdajal bi lahko opozorila in o tem obvešča inšpekcijo. Predogledniki na terenu ne bodo diplomirani veterinarji, razen morda nekaj izjem, saj ne mislimo živali zdraviti, temveč samo preverjamo resničnost prijave in bivalno okolje psa.

 

STRANKA ALEKSANDRA KAMENIK (stranka za dobrobit ljudi in živali)

Aleksander Kamenik

Verzija predloga z dne, 17.03.2019 | 20:31:55

Pomoč veterinarski inšpekciji za predoglede na terenu

Pooblastila dobro delujočim društvom za predoglede na terenu-pomoč veterinarski inšpekciji.

Vemo, da v Sloveniji kar se tiče posedovanja psov, stanje ni dobro! Preveč je psov in premalo inšpektorjev. Zakoni so napisani vendar se v veliko primeri zakonodaja ne upošteva. Velik problem vidimo pri psih, ki so priklenjeni na verigah in zaprti v pesjakih 24h na dan. Čeprav je z zakonom predpisano gibanje , nekateri psi večino svojega življenja preživijo na dveh kvadratnih metrih ali priklenjeni. Veterinarska inšpekcija opravlja oglede na terenu in se včasih odzove na morebitne prijave vendar velikokrat ne odkrije nepravilnosti, čeprav je pes zanemarjen in pesjak v katastrofalnem stanju.. ZAKAJ POTEM AKTIVNA DRUŠTVA NA TERENU VIDIMO HUJŠE KRŠITVE VSAK DAN? Kot dobro delujoče društvo se dnevno srečujemo s primeri, ki so potrebni pozornosti in so lastniki, ki bi jih bilo potrebno kaznovati in redno preverjati.

Zakaj se državna »kasica« ne polni z bolj doslednim in aktivnejšim sankcioniranjem kršiteljev? Očitno je, da je inšpektorjev premalo in sami ne zmorejo vsega.. prijav pa ni malo in na prijavo zanemarjanja živega bitja, SE MORMO ODZVATI TAKOJ.

Zakaj nebi društva legalno pomagala inšpekciji in pridobila vse potrebno za predoglede na terenu?

Vrjetno je do izvedbe še dolga pot, vendar je predlog smiseln in bi bil učinkovit. Društva naredimo na tem področju ogromno, POOBLASTIL PA NIMAMO!

Torej, naš predlog za izvajanje je sledeč:

Vsako društvo na tem področju se lahko prijavi in smiselno bi bilo določiti v vsaki regiji eno društvo in posameznike pooblastiti za izvajanje ogledov na terenu.

UVHVVR bi pripravil izobraževanje iz zakonodaje o držanju hišnih živali, ter bi izbrani znanje dokazali z preizkusom.

Vsak oglednik na terenu bi v času dela, s seboj nosil čipirno pištolo za preveritev čipa + nalog za ogled in značko.

Izdajal bi lahko opozorila in o tem obvešča inšpekcijo. Predogledniki na terenu ne bodo diplomirani veterinarji, razen morda nekaj izjem, saj ne mislimo živali zdraviti, temveč samo preverjamo resničnost prijave in bivalno okolje psa.

 

STRANKA ALEKSANDRA KAMENIK (stranka za dobrobit ljudi in živali)

Aleksander Kamenik

Aleksandra Kamenik

Verzija predloga z dne, 17.03.2019 | 20:33:09

Pomoč veterinarski inšpekciji za predoglede na terenu

Pooblastila dobro delujočim društvom za predoglede na terenu-pomoč veterinarski inšpekciji.

Vemo, da v Sloveniji kar se tiče posedovanja psov, stanje ni dobro! Preveč je psov in premalo inšpektorjev. Zakoni so napisani vendar se v veliko primerih, zakonodaja ne upošteva. Velik problem vidimo pri psih, ki so priklenjeni na verigah in zaprti v pesjakih 24h na dan. Čeprav je z zakonom predpisano gibanje, nekateri psi večino svojega življenja preživijo na dveh kvadratnih metrih ali priklenjeni. Veterinarska inšpekcija opravlja oglede na terenu in se včasih odzove na morebitne prijave vendar velikokrat ne odkrije nepravilnosti, čeprav je pes zanemarjen in pesjak v katastrofalnem stanju.. ZAKAJ POTEM AKTIVNA DRUŠTVA NA TERENU VIDIMO HUJŠE KRŠITVE VSAK DAN? Kot dobro delujoče društvo se dnevno srečujemo s primeri, ki so potrebni pozornosti in so lastniki, ki bi jih bilo potrebno kaznovati in redno preverjati.

Zakaj se državna »kasica« ne polni z bolj doslednim in aktivnejšim sankcioniranjem kršiteljev? Očitno je, da je inšpektorjev premalo in sami ne zmorejo vsega.. prijav pa ni malo in na prijavo zanemarjanja živega bitja, SE MORMO ODZVATI TAKOJ.

Zakaj nebi društva legalno pomagala inšpekciji in pridobila vse potrebno za predoglede na terenu?

Vrjetno je do izvedbe še dolga pot, vendar je predlog smiseln in bi bil učinkovit. Društva naredimo na tem področju ogromno, POOBLASTIL PA NIMAMO!

Torej, naš predlog za izvajanje je sledeč:

Vsako društvo na tem področju se lahko prijavi in smiselno bi bilo določiti v vsaki regiji eno društvo in posameznike pooblastiti za izvajanje ogledov na terenu.

UVHVVR bi pripravil izobraževanje iz zakonodaje o držanju hišnih živali, ter bi izbrani znanje dokazali z preizkusom.

Vsak oglednik na terenu bi v času dela, s seboj nosil čipirno pištolo za preveritev čipa + nalog za ogled in značko.

Izdajal bi lahko opozorila in o tem obvešča inšpekcijo. Predogledniki na terenu ne bodo diplomirani veterinarji, razen morda nekaj izjem, saj ne mislimo živali zdraviti, temveč samo preverjamo resničnost prijave in bivalno okolje psa.

 

STRANKA ALEKSANDRA KAMENIK (stranka za dobrobit ljudi in živali)

Aleksander Kamenik

Aleksandra Kamenik

Komentarji