Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Pravilnik za kakovost kajmaka - ponovno

206 OGLEDOV 4 KOMENTARJI

Spoštovane in spoštovani.

V letu 2017 smo podali pobudo za pripravo pravilnika, ki določa kakovost kajmaka in bi tako preprečili poplavo plagiatov. Ministrstvo je pobudo sprejo, pripravilo pravilnik in ga nato brez uradne ali utemeljene razlage preklicalo.

 

Predlog se je glasil:

"Na trgu je v zadnjih letih prišlo do velikega povečanja ponudbe ˝kajmaka˝. Gre za izdelke, ki po sestavi, metodi izdelave in organoleptično senzoričnih lastnostih niso to, pod katerim imenom se poimenujejo. Brez kakršnih koli zadržkov se tako na deklaracijah pod sestavo nahajajo: maslo, pasterizirana sladka smetana, skuta, krompirjev škrob, sirilo, sladkor, itd. Zelo očitna je tudi razlika v ceni; torej med pravim kajmakom, ki je narejen po tradicionalni in predpisani metodi in ostalimi ˝kajmaki˝. Prav tako je moč zaznati zelo velik razpon med predpisanimi hranilnimi vrednostmi, ki jih za kajmak predpisuje literatura ali so ugotovljene z analizami pravega proizvoda in drugimi mlečnimi namazi, ki se podpisujejo pod ime ˝kajmak.

Pravilnik o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, sirov in čistih cepiv (UL RS, št. 21/1993) je pod točko 9., členi 70., 71., in 72. jasno določal pravila postopka pridelave in ostale organoleptično senzorične pogoje, katere mora izdelek zagotavljati, da se lahko poimenuje kot izdelek kajmak. Tako so se izdelki pod imenom kajmak lahko tudi lažje kontrolirali iz strani uradnih organov, kupci pa so dobili to, kar so plačali in tudi želeli.

Pogoji za izdelavo kajmaka veljajo še danes in se morajo spoštovati, če izdelek tako tudi nazivamo.

Glede na to, da kajmak uvrščamo med specialitete, gre namreč za visokokakovosten in tehnološko izjemno zahteven proizvod, je taka degradacija, zelo očitno zavajanje potrošnikov izpod vsake kritike, proizvajalcem pravega izdelka pa v posmeh. Ker izdelka ni v pravilniku, ki je danes v veljavi, je zelo težko ukrepati in take izdelke umakniti iz trga ali zahtevati primerno poimenovanje (npr. mlečni namaz ipd.), po drugi strani pa odlična priložnost za zavajanje, nadaljno povzročanje škode proizvajalcem pravega kajmaka in popolno degradacijo izdelka.

Iz zgoraj navedenih razlogov je zatorej nujno, da se kajmak ponovno umesti v Pravilnik o kakovosti mleka in mlečnih izdelkh ali kako drugače poišče rešitev za nadzor proizvodnje izdelkov, ki so deklarirani pod imenom ˝kajmak˝.

Hvala za posluh in lep pozdrav vsem!"

 

Aprila 2017 smo prejeli smo uradni odziv Ministrstva za kmetijstvo:

"03.04.2017

Uradni odziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V Republiki Sloveniji nimamo nacionalne zakonodaje, ki bi urejala področje mleka in mlečnih izdelkov. Poimenovanja za mleko in mlečne izdelke so določena v Delu III, Priloge VII, Uredbe (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov. V citirani prilogi ni poimenovanja za kajmak. Zato bomo sprejeli pobudo in bomo pripravili pravilnik o kakovosti kajmaka, tako, da bo tudi inšpekcija lahko lažje ukrepala."

Čakali smo eno leto, da se zadeva uredi in nato preverili, kaj se dogaja. Iz strani Ministrstva za kmetijstvo smo v letu 2018 prejeli odgovor, da je (sedaj bivši) minister Židan ukazal preklicati predlog, ki ga je njegovo ministrstvo sprva pripravilo na našo in posledično njegovo pobudo, saj je industrija zagrozila s preveliko izgubo v kolikor bi kajmak v Sloveniji dobil pravilnik (ki sicer že obstaja in jasno določa, kaj je kajmak) in bi tako bilo onemogočeno proizvajanje plagiatov "kajmaka" po smešno nizki ceni brez približka kakovosti ali pravega okusa, teksture. Police polnijo izdelki pod imenom "kajmajk", ki po svoji sestavi, teksturi, okusu, vonju...niti približno niso to.

Pomeni, da je bivši minister načrtno odločil dovoliti proizvodnjo plagiata in zavajanje potrošnikov v prihodnje. Četudi so prvotno pobudo sprejeli in se javno obvezali, da bodo pripravili pravilnik (uradni odziv ministrstva na prvo pobudo), ki so ga nato pod pritiski industrije, stornirali.

Glede na mnogotere ponudnike "kajmaka", gre za dobro prodajan izdelek pod načrtno lažnim in zavajujočim imenom. Kajmak ni in ne bo smetana, maslo, krompirjev škrob... Gre za specialiteto, za izdelek izredno visoke kakovosti.

Pravilnika torej še zmeraj ni. Škoda, ki nastaja, je neizmerna. Zavajanje potrošnikov pa namensko.

Vladi polagamo na srce in moralo, da zadevo uredi kot je prav. In ponovno sprejme to pobudo o pravilniku za kakovost kajmaka. Ministrstvo je sicer sporočilo, da imajo vse pripravljeno in čakajo le na zeleno luč.

Z velikim spoštovanjem in hvala.

12 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M Maja Kekec 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Priloge:Odgovor


01.04.2019

Odziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Na MKGP smo marca leta 2017 dobili pobudo za pripravo Kajmaka. V Republiki Sloveniji nimamo nacionalne zakonodaje, ki bi urejala področje mleka in mlečnih izdelkov. Poimenovanja za mleko in mlečne izdelke so določena v Delu III, Priloge VII, Uredbe (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov. V citirani prilogi ni poimenovanja za kajmak. Zato smo pobudo sprejeli in pripravili več verzij za pravilnika, tudi po srbskem vzoru. Nemogoče je bilo zadevo uskladiti med stroko in proizvajalci pravega kajmaka ter industrijo. Stroka zagovarja, da se lahko kot kajmak imenuje izdelek, ki je narejen po določenem tehnološkem postopku in ima določeno teksturo in okus, Industrija pa trži nek izdelek pod tem imenom, ki ima z pravim kajmakom skupno le % maščobe in suho snov.

Pravilnik se je ponovno reaktiviral. Imamo podano mnenje stroke. Išče se končna, usklajena odločitev.

Komentarji