Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Plačilo rednih mesečnih obveznosti ter roki

165 OGLEDOV 4 KOMENTARJI

Spoštovani,

vsako gospodinjstvo mesečno prejema množico računov za vrsto stalnih storitev, kot so dobave vode, plina, telefon, televizijo, odvoz smeti, tiskovine, ter še vrsto drugih (primer obstoječe posebne ureditve obravnava 355. člen Obligacijskega zakonika). Tako čas prejema računov, kot tudi rok za plačilo le teh je različen in je sedaj prepuščen vsakemu izmed ponudnikov. Navzlic temu, da je mogoče račune plačevati sproti, tudi z uporabo nekaterih sodobnih oblik, slednje še vedno predstavlja neprijetnost. Posledično se marsikdo odloči, da bo vse prejete račune, ki so se mu nabrale v tekočem mesecu plačal le enkrat mesečno. Žal mnogi dobavitelji ne le, da zaračunajo zamudne obresti za zgolj nekaj dni zamude, temveč nekateri izmed njih pošljejo celo opomin, ki ga seveda uporabniku tudi zaračunajo.

Ob upoštevanju, da gre za redne dobave storitev, prav tako pa daljši plačilni roki od zgolj nekaj dni v gospodarstvu sploh niso redkost,

predlagam vladi,

da sprejme zakonsko podlago, ki bi dobaviteljem onemogočala zaračunavanje zamudnih obresti in pošiljanje opominov v kolikor bi bil račun plačan v tekočem mesecu po preteku 15 dni od izstavitve računa. Primer; račun izstavljen do vključno 15.07., bi se štel plačan v roku, če bi bil poravnan najkasneje 31. 07., račun izstavljen 16. 07., ali kasneje pa bi se štel plačan v roku, če bi bil poravnan najkasneje do 31. 08.

Cilj zamudnih obresti je ena od oblik pritiska na neplačnike, ne bi pa to smela biti metoda dobaviteljev, da z nepotrebnim delom od svojih naročnikov iztržijo še kak dodaten evro. Ne gre zanemariti, da gre v primeru izstavljenih opominov tudi za docela nepotrebno obremenjevanje pošte, nepotrebno uporabo papirja, ne nazadnje se s tem obremenjuje tudi okolje.

Predlog je uravnotežen tako do dobaviteljev, ki imajo legitimno pravico do plačila za storitev, ki jo nudijo in to v razumnem roku, kot tudi do prejemnikov le teh, ki jim rešitev iz predloga omogoča nekoliko večjo fleksibilnost pri samem plačevanju.

7 glasov
9 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR I Ius populo 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji