Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Nedoločeni termini

142 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

Vladi predlagam, da iz vseh zakonov izloči nedoločene(NEDEFINIRANE,NESTANDARDNE,...) časovne termine, ki jih pozna samo ta država in posledično jih državni organi tudi s pridom izkoriščajo, ko gre za njihovo (ne)delo-korist. Takšni termini so predvsem: "takoj", "nemudoma", "v najkrajšem možnem času", ipd.! Teh nedoločenih časovnih terminov je ogromno! Za primer izpostavljam SAMO zakon o dostopu do informacij javnega značaja!! Samo nekaj primerov iz ZDIJZ: 14. člen (neformalna zahteva) (2) Če organ zadevi ugodi, prosilcu nemudoma omogoči seznanitev... 20. člen (ravnanje organa, če ne poseduje zahtevane informacije) Če organ, ki je prejel zahtevo, ne razpolaga z zahtevano informacijo, mora nemudoma...23. člen (rok za odločitev)n Organ je dolžan odločiti o zahtevi prosilca nemudoma... 25. člen (dostop do informacije) (1) Če organ zahtevi ugodi, prosilcu nemudoma... (4)...Organ mora odločati o zahtevi iz prejšnjega stavka nemudoma... Ta zakon sem izpostavil predvsem zaradi tega, ker je kratek in ni potrebno iskati v nedogled. Seveda pa so enaki izrazi zelo prisotni in popularni, s strani državnih organov, tudi v vseh drugih zakonih. Seveda pa je priporočljiva tudi alternativna rešitev, da se v vsakem zakonu definira, posamezna časovna enota (ki jih na celem svetu poznajo samo pisci zakonov in državni organi te države). Tako na primer v ZDIJZ obstaja 3.a člen (pomen izrazov). V tem členu bi na primer lahko definirali takole: BUTALSKA ČASOVNA ENOTA NEMUDOMA JE ENAKO KAKOR SVETOVNO ZNANA ČASOVNA ENOTA EN MESEC!

6 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M Mirko Burkeljca 14 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji