Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Kamione na vlak

1097 OGLEDOV 44 KOMENTARJEV

Predlagam, da se sprejme predpis, po katerem morajo vsi kamioni v tranzitu (katerih tovor ni namenjen v Republiko Slovenijo) na vlak. Prepričan sem namreč, da je škoda, ki jo ti kamioni povzročijo ljudem, okolju in infrastrukturi mnogo višja od morebitne cestnine, pa še tej se mnogi izognejo tako, da se preusmerijo na lokalne ceste (npr. Kozina Starod).

53 glasov
8 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A Alborosie 6 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


21.01.2019

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Republika Slovenija izvaja razne aktivnosti za vsaj delno preusmeritev prometa na železnice z realizacijo različnih projektov na področju modernizacije železniške infrastrukture. Na ta način poskuša vsaj delno razbremeniti cestno infrastrukturo v smislu večje količine prevozov tovora po železnici. Modernizacija železniške infrastrukture se izvaja tudi v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, pridobljenih s strani EU.

Tranzitnega prometa tovornih vozil ni možno omejevati na podlagi zakonodaje EU s področja prevozov v cestnem prometu. Iz teh predpisov izhaja, da lahko prevozniki s sedežem v EU opravljajo cestne prevoze znotraj EU z licenco Skupnosti. Republika Slovenija pa lahko na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov z našo državo (sistem dovolilnic) omejuje promet, ki ga izvajajo prevozniki, ki sedeža svojega podjetja nimajo v eni od držav članic EU. Za prevoznike teh držav promet ni neposredno liberaliziran, temveč so z nekaterimi državami dogovorjene omejene kvote dovolilnic. Na ta način se lahko le deloma omejuje tranzitni promet tovornih vozil preko Republike Slovenije.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da predloga ni možno realizirati, zato ga ne podpiramo.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 03.12.2018 | 20:54:30

Kamione na vlak

Predlagam, da se sprejme predpis, po katerem morajo vsi kamioni v tranzitu (katerih tovor ni namenjen v Republiko Slovenijo) na vlak. Prepričan sem namreč, da je škoda, ki jo ti kamioni povzročijo ljudem, okolju in infrastrukturi mnogo višja od morebitne cestnine, pa še tej še mnogi izognejo tako, da se preusmerijo na lokalne ceste (npr. Kozina Starod).

Komentarji