Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

RTV Naročnina

481 OGLEDOV 15 KOMENTARJEV

Predlagam, da se obvezno plačevanje za RTV prispevek ukine in se uvede prostovoljni prispevek.

 

 

32 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR J janez31 6 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


29.01.2019

Odziv Ministrstva za kulturo

Radiotelevizija Slovenija (RTV SLO) je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena,  katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti. Način in obseg izvajanja javne službe ter njeno financiranje je določeno Zakonom o Radioteleviziji Slovenija. Republika Slovenija, kot njena ustanoviteljica mora zagotoviti primerno financiranje, ki zavodu zagotavlja institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost ter omogoča izvajanje javne službe v obsegu, ki jo določa predmetni zakon. RTV prispevek, ki so ga kot posebno javno dajatev dolžni plačevati vsi imetniki radijskih in televizijskih sprejemnikov, v kombinaciji z drugimi prihodki, med katerimi je najpomembnejši prihodek iz oglaševanja, predstavlja ustrezno obliko finančnih sredstev za izvajanje javne službe. 

V primeru, da bi se obveznost plačevanja prispevka za programe in storitve RTV Slovenija  ukinila in bi bilo plačevanje prispevka prostovoljno, bi s tem prišlo do nedopustnega posega v ustavno zagotovljeni položaj RTV Slovenije, ki je kot posledica neustreznega financiranja mogoč tako v primeru, če država ne zagotovi zadostnih finančnih sredstev za izpolnjevanje njene javne službe, kot tudi če ne zagotovi ustrezne strukture virov financiranja. RTV Slovenija brez sredstev iz naslova plačevanja RTV prispevka vsekakor ne bi imela zadostnih finančnih sredstev za izvajanje javne službe, posledično pa bi bil močno prizadet javni interes v medijih ter bistveno okrnjena pravica vseh državljanov do javnega obveščanja in obveščenosti. V primeru ukinitve obveznosti plačevanja RTV prispevka bi tako morala RTV Slovenija pridobiti sredstva iz drugih virov, bodisi iz državnega proračuna bodisi od oglaševalcev. Nesorazmerno velik delež financiranja iz državnega proračuna pa bi lahko vodil do odvisnosti od političnih strank, zlasti vladajočih, nesorazmerno velik delež iz oglaševanja pa po drugi strani do odvisnosti od oglaševalcev in gospodarskih centrov moči. 

Glede na vse navedeno menimo, da je predlog za ukinitev obveznega in uvedbo prostovoljnega prispevka za programe RTV SLO neutemeljen in s tem neprimeren za nadaljnjo obravnavo. 

Priloge:

Komentarji