Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Ureditev brezplačnih parkirnih mest ob avtocestah

650 OGLEDOV 7 KOMENTARJEV

Pozdravljeni

Vse pogosteje poslušamo o tem, kako se bo planet v roku toliko in toliko let segrel za toliko in toliko. Velik vpliv temu segrevanju prepisujejo prometu in predvsem valijo dolžnost odgovornega ravnanja na voznike osebnih vozil. Ob vsem tem, pa opažam da se v Sloveniji v zelo velikem odstotku odpirajo delovna mesta v Ljubljani, tako da so se ljudje primorani voziti tudi po 100km da pridejo v službo. Pri tem se seveda znajde vsak sam, veliko pa se jih poslužuje skupinskih voženj.

Kar nekaj časa sem tudi sam bil med njimi. Sedaj imam delovno mesto bližje, saj mi je to omogočilo podjetje v katerem delam, tako da se vozim v LJ enkrat na teden.

Kljub temu, da me to, kar bom navedel v nadaljnem tekstu osebno ne obremenjuje več tako, imam eno veliko pripombo na prometni sistem v Sloveniji. Naj navedem konkretni primer:

priključek Arja Vas je imelo do nedavnega urejeno parkirišče v smislu javnega dobro. To parkirišče je služilo ogromno ljudem, saj se nahaja na križanju različnih poti (Celje, Velenje, Žalec). Sedaj so to parkirišče ukinili. Napoveduje se da bo kmalu odprto novo parkirišče ki pa bo plačljivo. Super! V Celju javnih brezplačnih parkirnih prostortov ni. Parkirišča, takšna in drugačna pogrešamo povsod ob avtocestah. Ampak z izgradnjo brezplačnih parkirišč bi ljudje manj onesnaževali, avtoceste bi bile manj obremenjene, z skupnimi prevozi se ljudje naučijo socialnih veščin in strpnosti, predvsem pa samodiscipline. V kolikor je parkirišče plačljivo (če sploh obstaja parkirišče), se na podlagi matematičnega izračuna odnos ljudi do skupnega prevoza hitro spremeni, in smo spet pri tem da se vsak vozi z svojim avtom (ker je razlika v denarju že toliko manjša glede na svobodo, ki ti jo daje samoorganizirana pot).

Pozivam vlado (ker itak javni prevoz v Sloveniji nebo nikoli deloval, ker za 100km poti potrebujem vsaj eno uro več kot pa z avtom, prav tako iz odgovora na predlog predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/728 itak ni bilo nič), v kolikor ji je v interesu, da vzpostavi brezplačen sistem parkirišč na primernih lokacijah. Npr (govorim za svoje območje). Celje (prihajajo na AC ljudje iz Celja, Laškega), Arja vas (ljudje z Žalca, Velenja, tudi Slovenj Gradca), Dramlje (celotna veja Šentjur, Rogaška, Šmarje pri Jelšah, Dramlje).

Ta sistem parkirišč bi moral biti prezplačen, drugače bo ves ta namen (manj onesnaževanja, preobremenjenost cest) izničen. Opažam tudi da portal prevoz.org vedno bolj stagnira ravno zaradi tega ker ljudje itak nimajo kje pustiti svoj avto. Prosim za obravnavo in lep pozdrav

25 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR P prebivalecSLO 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


01.03.2019

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo aktivno podpira ukrepe, ki omogočajo prestop iz osebnega avtomobila na javni potniški promet in s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike sofinancira izgradnjo parkirišč P+R na železniških in avtobusnih postajah ter na vstopih v mesta. Trenutno poteka izgradnja sedmih vozlišč P+R, ki bodo locirana ob avtobusnih in železniških postajah in bodo namenjena potnikom, ki bodo z osebnega avtomobila prestopili na avtobus ali vlak. 

Pri parkiriščih namenjenih združevanju poti gre, ko vozniki in potniki iz lastnih osebnih avtomobilov lahko za pot v drugo mesto prestopijo v drug osebni avtomobil. Izgradnjo parkirišč, ki bi bila namenjena le vozilom pri souporabi trenutno ni možno izvajati saj DARS, d.d. in Direkcija RS za infrastrukturo, ki sta upravljavca državnih cest, nimata zakonskih podlag za izgradnjo tovrstnih parkirišč niti ne virov sredstev. Parkirišča P+R se financirajo s sredstvi za spodbujanje javnega prevoza in se cena parkiranja nadomesti s cenejšo vozovnico. V Sloveniji imajo vsi zaposleni nadomestilo za prevoz na delo v višini cene mesečne vozovnice za vlak oziroma javni linijski avtobusni prevoz. Odločitev posameznika je ali bo s temi sredstvi kupil vozovnico za javni prevoz ali jih bo uporabil za prevoz z avtomobilom ali za souporabo.

Glede cenovne politike je treba poudariti, da je načeloma zagotavljanje brezplačnih parkirnih mest z javnimi sredstvi lahko sporno. Tudi v mestnih središčih se uvaja plačilo parkirnine, ker je to pomemben ukrep za zmanjšanje števila vozil v mestnih središčih. V primeru gradnje takšnega parkirišča bi bila cenovna politika v pristojnosti upravljavca, tako da morebitno brezplačnost ni mogoče zagotoviti.

Predpostavk o tem, da javni potniški promet v Sloveniji ne bo nikdar deloval ne moremo komentirati, saj niso podkrepljene z nikakršnimi podatki. V letu 2012 je bil ustavljen dolgoletni trend padanja števila potnikov v javnem potniškem prometu. Število potnikov se že sedmo leto zapored povečuje s 5 do 6 odstotno stopnjo. Z ukrepi, ki se pripravljajo na področju trajnostne mobilnosti (uvedba hitrih avtobusnih linij, povezava medkrajevnih prevozov potnikov z mestnim prevozom in ugodnejša cena mesečnih vozovnic) pa predvidevamo, da se bo število potnikov še povečalo. Prav tako na Ministrstvu za infrastrukturo tudi ne moremo komentirati delovanje portala prevoz.org.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 09.11.2018 | 12:37:08

Ureditev brezplačnih parkirnih mest ob avtocestah

Pozdravljeni

Vse pogosteje poslušamo o tem, kako se bo planet v roku toliko in toliko let segrel za toliko in toliko. Velik vpliv temu segrevanju prepisujejo prometu in predvsem valijo dolžnost odgovornega ravnanja na voznike osebnih vozil. Ob vsem tem, pa opažam da se v Sloveniji v zelo velikem odstotku odpirajo delovna mesta v Ljubljani, tako da so se ljudje primorani voziti tudi po 100km da pridejo v službo.

Kar nekaj časa sem tudi sam bil med njimi. Sedaj imam delovno mesto bližje, saj mi je to omogočilo podjetje v katerem delam, tako da se vozim v LJ enkrat na teden.

Kljub temu, da me to, kar bom navedel v nadaljnem tekstu osebno ne obremenjuje več tako, imam eno veliko pripombo na prometni sistem v Sloveniji. Naj navedem konkretni primer:

priključek Arja Vas je imelo do nedavnega urejeno parkirišče v smislu javnega dobro. To parkirišče je služilo ogromno ljudem, saj se nahaja na križanju različnih poti (Celje, Velenje, Žalec). Sedaj so to parkirišče ukinili. Napoveduje se da bo kmalu odprto novo parkirišče ki pa bo plačljivo. Super! V Celju javnih brezplačnih parkirnih prostortov ni. Parkirišča, takšna in drugačna pogrešamo povsod ob avtocestah. Ampak z izgradnjo brezplačnih parkirišč bi ljudje manj onesnaževali, avtoceste bi bile manj obremenjene, z skupnimi prevozi se ljudje naučijo socialnih veščin in strpnosti, predvsem pa samodiscipline. V kolikor je parkirišče plačljivo (če sploh obstaja parkirišče), se na podlagi matematičnega izračuna odnos ljudi do skupnega prevoza hitro spremeni, in smo spet pri tem da se vsak vozi z svojim avtom (ker je razlika v denarju že toliko manjša glede na svobodo, ki ti jo daje samoorganizirana pot).

Pozivam vlado (ker itak javni prevoz v Sloveniji nebo nikoli deloval, ker za 100km poti potrebujem vsaj eno uro več kot pa z avtom, prav tako iz odgovora na predlog predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/728 itak ni bilo nič), v kolikor ji je v interesu, da vzpostavi brezplačen sistem parkirišč na primernih lokacijah. Npr (govorim za svoje območje). Celje (prihajajo na AC ljudje iz Celja, Laškega), Arja vas (ljudje z Žalca, Velenja, tudi Slovenj Gradca), Dramlje (celotna veja Šentjur, Rogaška, Šmarje pri Jelšah, Dramlje).

Ta sistem parkirišč bi moral biti prezplačen, drugače bo ves ta namen (manj onesnaževanja, preobremenjenost cest) izničen. Opažam tudi da portal prevoz.org vedno bolj stagnira ravno zaradi tega ker ljudje itak nimajo kje pustiti svoj avto. Prosim za obravnavo in lep pozdrav

Komentarji