Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Hitri vstop v državo za slovenske državljane

879 OGLEDOV 1 KOMENTAR

Spoštovani,

predlagam, da se uvede postopek hitrega vstopa v Slovenijo za slovenske državljane (oz. državljane držav iz Schengen območja). Sedanja ureditev, ko slovenski državljani za vstop v Slovenijo čakamo enako kot državljani iz držav ne-schengen območja podaljšuje čakalne dobe in posledično izgubo časa državljanov

14 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR P Peter Ribarič 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


18.12.2018

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Slovenska policija izvaja mejno kontrolo potnikov v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah (Uredba (EU) 2016/399 z dne 9. marca 2016, z veljavnimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Zakonik), ki ureja izvajanje mejne kontrole na zunanjih mejah. Pri tem Zakonik določa izvajanje mejne kontrole na vstopu ali izstopu za državljane EU in osebe, ki uživajo pravico do prostega gibanja oseb po pravu EU (v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic) ter državljane tretjih držav. V skladu z 8. členom Zakonika morajo mejni policisti pri osebah, ki uživajo pravico do prostega gibanja oseb po pravu EU, izvesti preverjanje identitete in državljanstva osebe ter verodostojnosti in veljavnosti potne listine za prestop meje, preverjanje podatkov v zbirkah podatkov (SIS, Interpolova zbirka podatkov, nacionalne zbirke podatkov) ter preverjanje, ali oseba ne predstavlja nevarnosti za javni red in mir držav članic EU. Pri mejni kontroli državljanov tretjih držav se ob vstopu in izstopu opravi temeljita mejna kontrola, ki obsega preverjanje pogojev za vstop na območje EU, preverjanje identitete ter verodostojnosti in veljavnosti potne listine, preverjanje v zbirkah podatkov (SIS, Interpol, nacionalne baze podatkov), preverjanje, ali oseba poseduje dovoljenje za prebivanje ali zahtevani vizum in preveritev le-tega v viznem informacijskem sistemu in preverjanje, ali oseba ni prekoračila trajanja dovoljenega prebivanja na območju članic EU. Pregleda se vstopne in izstopne žige ter preveri namen potovanja. Prav tako se preveri, ali ima oseba zadostna sredstva za preživljanje za čas predvidenega bivanja ter da ne predstavlja grožnje za javni red in mir držav članic EU. Iz navedenega sledi, da je za državljane EU v skladu z veljavno zakonodajo že predviden milejši postopek, ki običajno traja manj časa ter ne zahteva daljšega in obsežnejšega preverjanja, kot je to predvideno za državljane tretjih držav.

Zaradi navedenih razlik v postopkih, Zakonik v svojem 10. členu predvideva uporabo ločenih stez na mejnih prehodih, ki potnike delijo na državljane EU (vključno z osebami, ki uživajo pravico do prostega gibanja oseb po pravu EU) in ostale osebe. Steze so tako jasno označene s predpisanimi znaki (Priloga III Zakonika), ki so v uporabi tudi na vseh mednarodnih mejnih prehodih, kjer izvaja mejno kontrolo slovenska policija. Ločene steze se uporabljajo na vseh mejnih prehodih, ki omogočajo uporabo več vstopnih ali izstopnih stez hkrati. Kljub temu pa je potrebno poudariti, da se lahko na posameznih mejnih prehodih, v skladu s trenutno strukturo in številom potnikov, prilagodi uporaba ločenih stez tako, da se zagotovi optimalen pretok potnikov preko mejnega prehoda.

Slovenska policija izvaja več različnih učinkovitih ukrepov sistemske in tehnične narave s ciljem zmanjšanja čakalne dobe za prestop meje. Kljub temu pa so zaradi prometnih konic, še posebej v času praznikov, vikendov ali počitnic, ko so naši mejni prehodi prekomerno obremenjeni s tranzitnimi potniki, ki prečkajo Slovenijo, možni nastanki čakalnih dob na posameznih mejnih prehodih. Zato vsem potnikom, ki potujejo preko slovenskih meja, predlagamo predhodno načrtovanje poti, seznanitev s trenutnimi razmerami na mejnih prehodih in uporabo manj obremenjenih mejnih prehodov.

Glede na predstavljeno menimo, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj policija izvaja mejno kontrolo v skladu s zakonodajo EU in so ločene steze za državljane EU in državljane tretjih držav že v uporabi.

Priloge:

Komentarji