Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Izdaja računov oz. izpiska stroškov ob vsaki storitvi v zdravstvu

902 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Spoštovani, predlagal bi, da se pacientu ob vsaki storitvi v "brezplačnem" zdravstvu (torej javni zdravstveni zavodi in koncesionarji), bodisi pregled pri osebnem zdravniku, pregled pri specialistu, vrtanje zob pri zobozdravniku itd., izda račun oz. izpisek, kolikšen znesek iz naslova te storitve bo zaračunan ZZZS-ju oz. zavarovalnicam za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Podobno se dela pri izdaji zdravil na recept, kjer pacient dobi račun, na katerem piše, koliko se plača iz obveznega in dopolnilnega zavarovanja. S tem bi se po eni strani informiralo paciente, koliko zares stanejo javno zdravstvo (jaz recimo nimam občutka, koliko stane en redni pregled pri zdravniku ali zobozdravniku), poleg tega pa bi se lahko tudi malo preverjalo, ali izvajalci zavarovalnicam obračunavajo prave stroške (ne vem, če se to slučajno dela, ampak ne bi se mi zdelo nenavadno, če bi kak izvajalec obračunal storitev, ki je ni opravil). Če se tiskanje teh zadev zdi nepotrebno, bi bilo koristno to vpeljati vsaj pri eZdravju, kjer najbrž ne bi šlo za neki hud tehnični problem. Lep pozdrav

14 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR B bmozin 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


20.11.2018

Odziv Ministrstva za zdravje

Pojasnjujemo, da Zakon o pacientovih pravicah v 25. členu ureja seznanitev pacienta s stroški. Če zdravstveno storitev pacient delno ali v celoti plača sam, mu izvajalec zdravstvene dejavnosti predhodno predloži pisno informacijo o predvidenih stroških zdravstvenih storitev. Po opravljeni zdravstveni storitvi pacient prejme račun za opravljene zdravstvene storitve ter uporabljena zdravila in medicinske pripomočke. Če pacient zdravstvene storitve ne plača sam, ga izvajalec zdravstvene dejavnosti po opravljeni zdravstveni storitvi seznani z obračunom, specificiranim po posameznih zdravstvenih storitvah, uporabljenih zdravilih in medicinskih pripomočkih. Na zahtevo pacienta je izvajalec zdravstvene dejavnosti dolžan pacientu račun obrazložiti. Iz navedenega izhaja, da če pacient opravljene zdravstvene storitve ne plača sam, ne prejme računa, ampak se ga seznani z obračunanimi zdravstvenimi storitvami v breme ZZZS.

Ob tem dodajamo, da tudi vsakoletni Splošni dogovor ureja izstavitev specifikacije pacientom v posameznih dejavnostih. Tako Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 določa, da izvajalci po zaključku specialistično ambulantnega in bolnišničnega zdravljenja izstavijo zavarovani osebi specifikacijo opravljenih in ZZZS zaračunanih storitev, pri čemer je določen tudi minimalen nabor podatkov. Izvajalci v dejavnosti zobozdravstva in v fizioterapiji ter izvajalci patronaže in nege na domu pa v skladu z določili Splošnega dogovora izstavijo zavarovanim osebam specifikacijo opravljenih in ZZZS zaračunanih storitev, in sicer izključno na podlagi zahteve zavarovane osebe.

Ocenjujemo, da je predlog v zvezi z izdajo računa oz. izpiska stroškov ob vsaki storitvi v zdravstvu smotrn z vidika vzpostavitve dodatnega sistema nadzora nad zaračunanimi zdravstvenimi storitvami v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja plačniku ZZZS, in ob tem dodajamo, da je ureditev sistema nujna tudi z vidika davčne zakonodaje. V zvezi z izdajanjem računov za zdravstvene storitve so bila namreč v januarju 2018 med Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za finance usklajena izhodišča za ureditev izdajanja računov za izvajalce zdravstvenih storitev v prehodnem obdobju do 31. 12. 2019 (v prilogi). Zaradi specifičnosti ureditve financiranja zdravstvenih storitev in programov v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja je predhodno potrebna uveljavitev sistemskih sprememb na področju financiranja zdravstva (kot izhaja iz dopisa v prilogi), s čimer bo možno zagotoviti izdajo računa pacientu za vsako opravljeno storitev.

Pojasnjujemo tudi, da lahko vsak državljan že sedaj z veljavnim digitalnim potrdilom izvede vpogled o opravljenih storitvah v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanje na spletni strani ZZZS (Vstop v spletne strani za zavarovane osebe → e-Storitve ZZZS → Vpogled v moje podatke).

Priloge:

Komentarji