Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Nedrseča horizontalna signalizacija na cestah

2609 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

Predlagam, da se uzakoni uporaba izključno nedrsečih barv/materialov za risanje horizontalne signalizacije na cestah - sredinskih črt, usmerjevalnih puščic, prehodov za pešce in podobnega. V primeru rahlega dežja obstoječi materiali postanejo spolzki kot led in s tem se precej poveča nevarnost nesreč in zdrsov. Še posebej so tu ogroženi kolesarji in starejši ljudje. Možna izvedba bi bila že posipanje kremenčevega peska na svežo barvo, torej predlog ne pomeni neke hude finančne obremenitve, bi pa pripomogel k večji varnosti vseh udeležencev v prometu.

41 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR D Digifotko 21 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


03.08.2018

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati označbe na prometnih površinah so določene s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki je bil sprejet v letu 2015; v nadaljevanju: pravilnik). S pravilnikom je bil implementiran standard SIST EN 1436 - Materiali za označevanje vozišča in lastnosti označb, kar pomeni, da morajo lastnosti materialov za označbe na prometnih površinah ustrezati zahtevam navedenega standarda. Ta standard določa minimalne lastnosti, ki jih morajo dosegati tako bele kot tudi rumene označbe na prometnih površinah. Določene so minimalne karakteristike za nočno in dnevno vidnost, faktor svetilnosti ter dopustna drsnost. Merska enota za drsnost je v standardu izražena z enoto SRT, razredi drsnosti pa od S0 do S5. Za naše ceste je s pravilnikom določena minimalna stopnja drsnosti razreda S1, kjer je SRT≥ 45, SR0 pa pri označbah pri katerih zaradi strukture podlage drsnosti ni možno izmeriti. S pravilnikom je določena tudi obveznost preverjanja ustreznosti in obnova označb, ki morajo biti obnovljene če so posamezne izmerjene vrednosti manjše za več kot 20% od predpisanih.

Priloge:

Komentarji