Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Čaka odziv

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Študentsko delo, bivanje in prehrana

4183 OGLEDOV 1 KOMENTAR

Strinjam se, da je študentsko delo slabo za večji del države predvsem zaradi nerazpoložljivosti del in zaradi izpada davkov (razen za delodajalce, izkoriščevalce statusa, študentske funkcionare in servise), zato sem za popolno ukinitev študentskega dela.

Iz lastnih izkušenj vem, da je veliko takih, ki si študija zaradi nenormalno visokih stroškov ne morejo sami privoščiti (predvsem za študij v Ljubljani za Neljubljančane zaradi prevoza, bivanja in prehrane), zato je tem potrebno nekak omogočit študij, zakon o malem delu pa tega ne rešuje na pravilen način!

Zato predlagam naslednje:

1. Kot prvo bi se vlada morala pogajati s pravimi študenti in ne nekimi člani študentskih organizacij, ki se v prvi vrsti zavzemajo le za lastne interese in interese potratnih ter nepotrebnih študentskih organizacij oziroma za polnjenje lastnih žepov. Ti pravi študentje bi se potem morali z vlado pogajati o stvareh, ki sledijo pod točko 2.

2. Študentsko delo se lahko ukine pod pogojem, da vlada omogoči pravičen študij vsem. To vlada naj naredi tako, da z delom denarja, ki bi ga dobila od ukinitve študentskega dela, razpiše štipendije pri čemer mora:

-znižati cenzus do te mere, da bodo štipendije dobili vsi, ki jo potrebujejo in ne le redki tako kot sedaj

-zagotoviti zadostno višino štipendije za normalen študij brez potrebe po dodatnem zaslužku

- glavni kriteriji za dodelitev in predvsem za višino štipendije pa naj bo socialni status, oddaljenost od doma (ter upoštevanje razlik med posameznimi univerzitetnimi mesti, glede na to, da se stroški med sabo precej razlikujejo).

Tako da predstavniki študentov bi se morali pogajati o višini in količini štipendij! Ta predlog mislim da bi bil najboljša/najugodnejša rešitev tako za prave študente kot tudi za državo!!

3. Kot nadaljevanje točke 2 naj se zagotovi zadostno število študentskih postelj!

4. Študentsko prehrano naj se preoblikuje tako, da se ukine plačevanje s študentskimi boni in uvede plačevanje s študentskimi izkaznicami, tako kot je bilo to prvotno mišljeno, prodajalne bonov pa je treba ukiniti! To je potrebno zaradi številnih prevar s študentskimi boni, predvsem s strani preprodajalcev, in zaradi izgub zaradi neposrednega posredovanja preko študentskih organizacij. - SEM POZABIL, DA SE TA TOČKA ŽE NEKAJ UREJA IN SICER SE BO V PRIHODNJE PLAČEVALO Z MOBITELI ALI ČIP KARTICAMI, TAKO DA TA TOČKA NI VEČ RELEVANTNA.

Študentske izkaznice naj se uredijo po vzoru Urbane, in sicer da si lahko kartico naložiš neko vrednost, potem pa v restavraciji oz. lokalu plačaš neposredno s kartico preko terminala, enako kot npr. na troli. Za izadjo študentskih izkaznic pa naj bodo še naprej, tako kot do sedaj, pristojne univerze oz. fakultete!

12 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ROK ZA ODGOVOR

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 18.05.2010 | 10:24:07

Študentsko delo, bivanje in prehrana

Strinjam se, da je študentsko delo slabo za večji del države predvsem zaradi nerazpoložljivosti del in zaradi izpada davkov (razen za delodajalce, izkoriščevalce statusa, študentske funkcionare in servise), zato sem za popolno ukinitev študentskega dela.

Iz lastnih izkušenj vem, da je veliko takih, ki si študija zaradi nenormalno visokih stroškov ne morejo sami privoščiti (predvsem za študij v Ljubljani za Neljubljančane zaradi prevoza, bivanja in prehrane), zato je tem potrebno nekak omogočit študij, zakon o malem delu pa tega ne rešuje na pravilen način!

Zato predlagam naslednje:

1. Kot prvo bi se vlada morala pogajati s pravimi študenti in ne nekimi člani študentskih organizacij, ki se v prvi vrsti zavzemajo le za lastne interese in interese potratnih ter nepotrebnih študentskih organizacij oziroma za polnjenje lastnih žepov. Ti pravi študentje bi se potem morali z vlado pogajati o stvareh, ki sledijo pod točko 2.

2. Študentsko delo se lahko ukine pod pogojem, da vlada omogoči pravičen študij vsem. To vlada naj naredi tako, da z delom denarja, ki bi ga dobila od ukinitve študentskega dela, razpiše štipendije pri čemer mora:

-znižati cenzus do te mere, da bodo štipendije dobili vsi, ki jo potrebujejo in ne le redki tako kot sedaj

-zagotoviti zadostno višino štipendije za normalen študij brez potrebe po dodatnem zaslužku

- glavni kriteriji za dodelitev in predvsem za višino štipendije pa naj bo socialni status, oddaljenost od doma (ter upoštevanje razlik med posameznimi univerzitetnimi mesti, glede na to, da se stroški med sabo precej razlikujejo).

Tako da predstavniki študentov bi se morali pogajati o višini in količini štipendij! Ta predlog mislim da bi bil najboljša/najugodnejša rešitev tako za prave študente kot tudi za državo!!

3. Kot nadaljevanje točke 2 naj se zagotovi zadostno število študentskih postelj!

4. Študentsko prehrano naj se preoblikuje tako, da se ukine plačevanje s študentskimi boni in uvede plačevanje s študentskimi izkaznicami, tako kot je bilo to prvotno mišljeno, prodajalne bonov pa je treba ukiniti! To je potrebno zaradi številnih prevar s študentskimi boni, predvsem s strani preprodajalcev, in zaradi izgub zaradi neposrednega posredovanja preko študentskih organizacij.

Študentske izkaznice naj se uredijo po vzoru Urbane, in sicer da si lahko kartico naložiš neko vrednost, potem pa v restavraciji oz. lokalu plačaš neposredno s kartico preko terminala, enako kot npr. na troli. Za izadjo študentskih izkaznic pa naj bodo še naprej, tako kot do sedaj, pristojne univerze oz. fakultete!

Komentarji