Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Omejitev časa zvonenja v urbanih okoljih

3861 OGLEDOV 34 KOMENTARJEV

Vlado prosim da še enkrat pretehta nujnost tega zlasti ob nespodobnih urah: pred 9 uro med delovniki in pred 11 uro med vikendi. Verniki že bodo vedeli v 21. stoletju kam je treba it ob 7 nzjutraj v nedeljo.

Navedba in stališče Ministrstva za infrastrukturo, da se da urediti na lokalni ravni moteče glasno zvonenje tudi do 50x naenkart, žal ne drži niti približno ker cerkev nima posluha za pogovor z lokalno skupnostjo in sosesko.

Davke ne plačujejo, za prsevke jim odštejemo, tudi neverniki 1,4 miliona evrov letno. Najedati pa res ni potrebno.

36 glasov
17 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M mgogy 5 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


24.02.2015

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

V skladu z Direktivo 2002/49 ES je hrup opredeljen kot nezaželen ali škodljiv zunanji zvok, ki ga povzročajo človekove aktivnosti, vključno s hrupom, ki ga oddajajo prevozna sredstva v cestnem, železniškem in zračnem prometu ter naprave na območjih z industrijsko dejavnostjo, kot so na primer naprave, za katere je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo emisije naprav, in ki lahko povzročajo onesnaženje večjega obsega. Omenjena direktiva je v slovenski pravni red prenesena z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki hrup cerkvenih zvonov ne uvršča med vire hrupa, zato v aktualni zakonodaji ni pravne podlage za omejitev zvonjenja cerkvenih zvonov v nočnem času. Prenova Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju je v Programu dela Vlade sicer predvidena v drugi polovici letošnjega leta, tako da lahko pričakujemo, da bo zvonjenje cerkvenih zvonov eno izmed vprašanj, ki se bo sprožilo ob obravnavi predloga, pri čemer pa bo treba upoštevati, da stališča glede tega vprašanja niso enotna.

Priloge:

Komentarji