Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Črna lista podjetij in samostojnih podjetnikov

6531 OGLEDOV 7 KOMENTARJEV

Predlagam črno listo podjetij in samostojnih podjetnikov po vzoru črne liste letalskih prevoznikov. Na to črno listo podjetij bi vnašali podjetja in samostojne podjetnike, ki s svojimi delavci ravnajo neprimerno. Na listi bi se tako znašli delodajalci, ki:

 • ne izplačujejo redno plače,
 • ne izplačajo regresa,
 • ne izplačajo opravljenih nadur,
 • ne plačujejo prispevkov za pokojninsko, zdravstveno in socialno varnost,
 • ne spoštujejo podpisane kolektivne pogodbe,
 • ne poskrbijo za odmor v delovnem času (avtoprevozniki),
 • ne omogočijo delavcu koriščenja letnega dopusta,
 • ne poskrbijo za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu,
 • ne poskrbijo za ustrezno delovno okolje,
 • ne poskrbijo za zaščito in varnost delavca na delovnem mestu,
 • zaposlene diskriminirajo na podlagi spola, rase, vere, starosti, spolne usmerjenosti,
 • zaposlene šikanirajo ali spolno nadlegujejo na delovnem mestu,
 • nove sodelavke silijo v podpis pogodbe, v kateri se zavežejo, da ne bodo zanosile več let
 • ...

Na listo bi poleg podatkov o podjetju ali samostojnem podjetniku zapisali še razloge, zakaj je tja uvrščen. Bi se pa po odpravi navedenih razlogov podjetje ali podjetnika s te liste lahko odstranilo. Ta lista bi koristila vsem kandidatom za zaposlitev, saj bi se tako seznanili, katero podjetje ali kateri samostojni podjetnik je vreden zaupanja ter pošten do zaposlenih.

19 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M Marjan Bizilj 84 predlogov
STANJE
 • PREDLOG POSLAN
 • ZADNJA SPREMEMBA
 • KONEC OBRAVNAVE
 • ODGOVOR

Odgovor


03.06.2010

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je prejelo in preučilo predlog, ki je bil posredovan preko spletnega orodja predlagam.vladi.si. Predlagatelj predlaga črno listo podjetij in samostojnih podjetnikov, ki s svojimi delavci ravnajo neprimerno. Lista bi koristila vsem kandidatom za zaposlitev, saj bi se tako seznanili, katero podjetje ali kateri samostojni podjetnik je vreden zaupanja ter pošten do zaposlenih. V nadaljevanju vam podajamo naš odgovor. V času, ko je bil na portal www.predlagam.vladi.si podan predlog, je delovna skupina na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve že pripravljala predlog Zakona o urejanju trga dela, ki bo v kratkem poslan v obravnavo in sprejem Vladi Republike Slovenije in bo nadomestil sedaj veljavni Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Ugotavljamo, da je posredovani predlog že zajet v predlogu Zakona o urejanju trga dela, saj ta določa, da delodajalcu, ki ne spoštuje delovnopravne zakonodaje in zaposlenim ne izplačuje plač ali prispevkov za socialno varnost, jih odpušča v nasprotju s predpisi ali kako drugače grobo krši pravice delavcev iz dela, zavod in drugi izvajalci po tem zakonu na objavljeno prosto delovno mesto oziroma vrsto dela niso dolžni posredovati delavcev in ga obravnavajo kot delodajalca z negativnimi referencami. Takšni delodajalci se bodo vpisali v evidenco podatkov o delodajalcih z negativnimi referencami. Predlog zakona o urejanju trga dela je objavljen na spletni strani ministrstva (http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/).

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 29.01.2010 | 20:03:28

Črna lista podjetij in samostojnih podjetnikov

Predlagam črno listo podjetij in samostojnih podjetnikov po vzoru črne liste letalskih prevoznikov. Na to črno listo podjetij bi vnašali podjetja in samostojne podjetnike, ki s svojimi delavci ravnajo neprimerno. Na listi bi se tako znašli delodajalci, ki:

 • ne izplačujejo redno plače,
 • ne izplačajo regresa,
 • ne izplačajo opravljenih nadur,
 • ne plačujejo prispevkov za pokojninsko, zdravstveno in socialno varnost,
 • ne spoštujejo podpisane kolektivne pogodbe,
 • ne poskrbijo za odmor v delovnem času (avtoprevozniki),
 • ne omogočijo delavcu koriščenja letnega dopusta,
 • ne poskrbijo za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu,
 • ne poskrbijo za ustrezno delovno okolje,
 • ne poskrbijo za zaščito in varnost delavca na delovnem mestu,
 • zaposlene diskriminirajo na podlagi spola, rase, vere, starosti, spolne usmerjenosti,
 • zaposlene šikanirajo ali spolno nadlegujejo na delovnem mestu,
 • nove sodelavke silijo v podpis pogodbe, v kateri se zavežejo, da ne bodo zanosile več let
 • ...

Komentarji