Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Znižanje davka na vse otroške plenice

7589 OGLEDOV 16 KOMENTARJEV

Na Zavod iskreni.net. se je obrnilo precej družin, ki se sprašujejo zakaj je vlada znižala davčno stopnjo le plenicam za enkratno uporabo, ne pa tudi pralnim plenicam. Nova zakonodaja namreč predvideva v letošnjem letu znižanje davka izključno plenicam za enkratno uporabo, ne pa tudi pralnim plenicam, ki imajo številne prednosti tako za starše, dojenčke kot tudi za državo, saj uporaba pralnih plenic močno razbremeni državna odlagališča odpadkov. Vse več staršev se tako odloča za pralne plenice saj želijo dobro vsem. V teh kriznih časih pa bi jim prišlo prav, če bi se cene na račun nižjega davka znižale – tako kot naj bi se to zgodilo pri plenicah za enkratno uporabo.

Zato se v Zavodu iskreni.net obračamo na vas s pobudo, da bi vlada znižala stopnjo davka tudi otroškim pralnim plenicam. Za zgled so nam lahko tudi ostale evropske in ameriške države, ki že več kot 10 let močno spodbujajo starše k uporabi pralnih plenic.

Otroci se privadijo na kahlico približno pri dveh letih in pol. Do tedaj porabijo 5000-6000 pleničk za enkratno uporabo, iz česar »pridelajo« za 1,5 – 2 toni odpadkov, ki ne razpadejo v več kot 500 letih! To pomeni, da je v Sloveniji okrog 52.000 ton odpadkov letno samo od plenic za enkratno uporabo. V nasprotju s tem potrebuje en otrok približno 20 pralnih plenic (če so le te izdelane tako, da rastejo z otrokom, sicer nekaj več). Razen tega, da je ponudba pralnih plenic v sloveniji zelo velika, pa pralne plenice Racman proizvajajo v Sloveniji, šivanje le-teh pa zaposluje slovenske mamice in podpira slovensko gospodarstvo in ne tujih multikorporacij.

Težave ne vidimo le v ekologiji in odpadkih, temveč tudi v zdravstvenih razlogih, kot so kemikalije, ki jih plenice za enkratno uporabo vsebujejo (od hormonskih motilcev, do vpojnega gela, ki povzroča različne zdravstvene težave …), dejstvo, da je temperatura previsoka in se dečkom pregrevajo moda idr.

Kako je v tujini? V tujini se zavedajo, da ne gre le za količino odpadkov, temveč tudi neločevanje. Človeško blato ne sodi na deponije, temveč bi moralo biti odstranjeno v greznice, saj lahko na nesodobnih deponijah, pronica v podtalnico, bakterije pa lahko raznosijo tudi žuželke. Preventive so se lotili močnim propagiranjem in finančnimi subvencijami za nakup pralnih plenic. Subvencioniranje prakticirajo številne občine in regije v Avstriji, Italiji, Franciji, Angliji, Kanadi… V večini primerov subvencionirajo 50% od nakupa oz. od 100-200€ na otroka, odvisno od posamezne regije. Na nekaterih področjih v Avstriji pralne pleničke uporablja že 40% staršev. V Nemčiji je davčna stopnja za pralne plenice in plenice za enkratno uporabo enaka (19% za oboje).

37 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR Z Zavod_iskreni_net 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


11.03.2010

Odziv Ministrstva za finance

V zvezi z zadevno problematiko seznanjamo, da je bilo na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/06, 52/07 in 33/09; ZDDV-1) s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 105/2009; PZDDV), ki je začel veljati 1. januarja 2010, pojasnjeno, da je nižja stopnja DDV med drugim uveljavljena tudi za plenice za otroke in odrasle pod tarifnima oznakama kombinirane nomenklature carinske tarife 4818 40 90 in 5601 10, kamor se, glede na vpojni material, iz katerega so ti sanitarni izdelki izdelani (celulozna vlakna, sintetična, umetna in druga tekstilna vlakna), uvrščajo otroške plenice in plenice za inkontinenco. V obeh primerih so to plenice za enkratno uporabo. Spremembo je Ministrstvo za finance, ob sodelovanju z Davčno upravo RS in Carinsko upravo RS, uveljavilo predvsem zaradi zagotavljanja enotnega izvajanja pravil o DDV v zvezi z dobavami istovrstnih izdelkov, saj naj bi se pred tem, v primerih dobav plenic za enkratno uporabo (kot medicinskih pripomočkov) za potrebe inkontinenčnih bolnikov, predhodno že plačeval DDV po nižji stopnji DDV in sicer na podlagi 4. točke Priloge I k ZDDV-1, ki določa nižjo stopnjo DDV za medicinske pripomočke. Sprememba ZDDV-1 v zvezi z vključitvijo plenic ni bila potrebna, saj ta v seznamu blaga in storitev iz Priloge I k ZDDV-1, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, v 3. točki vključuje tudi izdelke za higiensko zaščito. Ministrstvo za finance je prispelo pobudo preučilo in bo tkane otroške plenice za večkratno uporabo vključilo v tretji odstavek 49. člena PZDDV, ki opredeljuje seznam izdelkov za higiensko zaščito iz 3. točke Priloge I k ZDDV-1. Dopolnitev bo vključena v načrtovano spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 141/06, 52/07, 120/07 21/08, 123/08 in 105/09), ki je v pripravi.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 05.01.2010 | 12:04:32

Znižanje davka na vse otroške plenice

Na Zavoda iskreni.net. se je obrnilo precej družin, ki se sprašujejo zakaj je vlada znižala davčno stopnjo le plenicam za enkratno uporabo, ne pa tudi pralnim plenicam. Nova zakonodaja namreč predvideva v letošnjem letu znižanje davka izključno plenicam za enkratno uporabo, ne pa tudi pralnim plenicam, ki imajo številne prednosti tako za starše, dojenčke kot tudi za državo, saj uporaba pralnih plenic močno razbremeni državna odlagališča odpadkov. Vse več staršev se tako odloča za pralne plenice saj želijo dobro vsem. V teh kriznih časih pa bi jim prišlo prav, če bi se cene na račun nižjega davka znižale – tako kot naj bi se to zgodilo pri plenicah za enkratno uporabo.

Zato se v Zavodu iskreni.net obračamo na vas s pobudo, da bi vlada znižala stopnjo davka tudi otroškim pralnim plenicam. Za zgled so nam lahko tudi ostale evropske in ameriške države, ki že več kot 10 let močno spodbujajo starše k uporabi pralnih plenic.

Otroci se privadijo na kahlico približno pri dveh letih in pol. Do tedaj porabijo 5000-6000 pleničk za enkratno uporabo, iz česar »pridelajo« za 1,5 – 2 toni odpadkov, ki ne razpadejo v več kot 500 letih! To pomeni, da je v Sloveniji okrog 52.000 ton odpadkov letno samo od plenic za enkratno uporabo. V nasprotju s tem potrebuje en otrok približno 20 pralnih plenic (če so le te izdelane tako, da rastejo z otrokom, sicer nekaj več). Razen tega, da je ponudba pralnih plenic v sloveniji zelo velika, pa pralne plenice Racman proizvajajo v Sloveniji, šivanje le-teh pa zaposluje slovenske mamice in podpira slovensko gospodarstvo in ne tujih multikorporacij.

Težave ne vidimo le v ekologiji in odpadkih, temveč tudi v zdravstvenih razlogih, kot so kemikalije, ki jih plenice za enkratno uporabo vsebujejo (od hormonskih motilcev, do vpojnega gela, ki povzroča različne zdravstvene težave …), dejstvo, da je temperatura previsoka in se dečkom pregrevajo moda idr.

Kako je v tujini? V tujini se zavedajo, da ne gre le za količino odpadkov, temveč tudi neločevanje. Človeško blato ne sodi na deponije, temveč bi moralo biti odstranjeno v greznice, saj lahko na nesodobnih deponijah, pronica v podtalnico, bakterije pa lahko raznosijo tudi žuželke. Preventive so se lotili močnim propagiranjem in finančnimi subvencijami za nakup pralnih plenic. Subvencioniranje prakticirajo številne občine in regije v Avstriji, Italiji, Franciji, Angliji, Kanadi… V večini primerov subvencionirajo 50% od nakupa oz. od 100-200€ na otroka, odvisno od posamezne regije. Na nekaterih področjih v Avstriji pralne pleničke uporablja že 40% staršev. V Nemčiji je davčna stopnja za pralne plenice in plenice za enkratno uporabo enaka (19% za oboje).

Verzija predloga z dne, 05.01.2010 | 12:06:28

Znižanje davka na vse otroške plenice

Na Zavod iskreni.net. se je obrnilo precej družin, ki se sprašujejo zakaj je vlada znižala davčno stopnjo le plenicam za enkratno uporabo, ne pa tudi pralnim plenicam. Nova zakonodaja namreč predvideva v letošnjem letu znižanje davka izključno plenicam za enkratno uporabo, ne pa tudi pralnim plenicam, ki imajo številne prednosti tako za starše, dojenčke kot tudi za državo, saj uporaba pralnih plenic močno razbremeni državna odlagališča odpadkov. Vse več staršev se tako odloča za pralne plenice saj želijo dobro vsem. V teh kriznih časih pa bi jim prišlo prav, če bi se cene na račun nižjega davka znižale – tako kot naj bi se to zgodilo pri plenicah za enkratno uporabo.

Zato se v Zavodu iskreni.net obračamo na vas s pobudo, da bi vlada znižala stopnjo davka tudi otroškim pralnim plenicam. Za zgled so nam lahko tudi ostale evropske in ameriške države, ki že več kot 10 let močno spodbujajo starše k uporabi pralnih plenic.

Otroci se privadijo na kahlico približno pri dveh letih in pol. Do tedaj porabijo 5000-6000 pleničk za enkratno uporabo, iz česar »pridelajo« za 1,5 – 2 toni odpadkov, ki ne razpadejo v več kot 500 letih! To pomeni, da je v Sloveniji okrog 52.000 ton odpadkov letno samo od plenic za enkratno uporabo. V nasprotju s tem potrebuje en otrok približno 20 pralnih plenic (če so le te izdelane tako, da rastejo z otrokom, sicer nekaj več). Razen tega, da je ponudba pralnih plenic v sloveniji zelo velika, pa pralne plenice Racman proizvajajo v Sloveniji, šivanje le-teh pa zaposluje slovenske mamice in podpira slovensko gospodarstvo in ne tujih multikorporacij.

Težave ne vidimo le v ekologiji in odpadkih, temveč tudi v zdravstvenih razlogih, kot so kemikalije, ki jih plenice za enkratno uporabo vsebujejo (od hormonskih motilcev, do vpojnega gela, ki povzroča različne zdravstvene težave …), dejstvo, da je temperatura previsoka in se dečkom pregrevajo moda idr.

Kako je v tujini? V tujini se zavedajo, da ne gre le za količino odpadkov, temveč tudi neločevanje. Človeško blato ne sodi na deponije, temveč bi moralo biti odstranjeno v greznice, saj lahko na nesodobnih deponijah, pronica v podtalnico, bakterije pa lahko raznosijo tudi žuželke. Preventive so se lotili močnim propagiranjem in finančnimi subvencijami za nakup pralnih plenic. Subvencioniranje prakticirajo številne občine in regije v Avstriji, Italiji, Franciji, Angliji, Kanadi… V večini primerov subvencionirajo 50% od nakupa oz. od 100-200€ na otroka, odvisno od posamezne regije. Na nekaterih področjih v Avstriji pralne pleničke uporablja že 40% staršev. V Nemčiji je davčna stopnja za pralne plenice in plenice za enkratno uporabo enaka (19% za oboje).

Komentarji