Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

vzel si moje mesto, vzemi še mojo invalidnost

6877 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

Ob mednarodnem dnevu invalidov, ki je bil včeraj 3. decembra, predlagam vladi RS in pristojnim ministrom, da dopolnijo parkirni znak, ki je namenjen gibalno oviranim osebam z napisom : "vzel si moje mesto, vzemi še mojo invalidnost". Ne bom navajal Pravilnika in Zakona, ker o tej temi lahko pišemo cele dneve. Vsi dobro poznamo problematiko parkiranja naših voznikov, pa tudi sprememba oz. povišanje denarnih kazni pri tem bolj malo pomaga...Zanimivo pri vsem tem je, da sosedje Hrvati tak znak poznajo, mi ki smo že v Evropi, pa se pri tem vedemo kot Balkanci!

16 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR D DanD 3 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


26.01.2010

Odziv Ministrstva za promet

Eno od osnovnih pravil v zvezi s prometno signalizacijo, ki je vključeno v določbe Zakona o varnosti cestnega prometa, je, da je na prometni znak prepovedano namestiti karkoli, kar ni v neposredni zvezi s pomenom tega znaka. Na dopolnilnih tablah k prometnim znakom so dovoljeni različni napisi, vendar pa se lahko nanašajo na natančnejše pojasnilo znaka z besedami, če to ni jasno določeno s simbolom znaka. Za problem, ki ste ga izpostavili in celo podprli s konkretno idejo in pobudo, podlage v zakonodaji ni, je pa to lahko osnova za kampanjo na vzgojnem in izobraževalnem področju, na področju medijskih aktivnosti ter za izvedbo drugih aktivnosti, ki krepijo zavedanje ljudi o nujnosti spoštovanja prometnih pravil, prometnih ureditev in prometne signalizacije. Problem nespoštovanja prometnih ureditev, pravil in signalizacije je namreč prisoten na številnih področjih prometa, vključno s površinami za mirujoči promet. Predpisi in izvedeni ukrepi v številnih primerih namenjajo ustrezno pozornost rešitvam, ki olajšajo vsakdanje življenje in gibanje invalidom. Žal pa izvedeni ukrepi včasih morda ne dosežejo svojega namena, če se v praksi ne spoštujejo dosledno niti se ne nadzira njihovo izvajanje. Pobuda nedvomno opozarja na prave probleme in vsekakor bomo proučili možnost, da se kot preventivna akcija, ki bi opozorila na problem invalidov v prometu, izpelje tudi akcija, ki jo predlaga pobudnik.

Komentarji