Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

stroški za referendum

3967 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

zakaj ne zmanjšat stroškov za referendum?

na zavodu je cca 120000 iskalcev zaposlitve. zakaj ljudje prejemniki socialne pomoči ne bi mogli dežurati na voliščih !! vsak zavod bi lahko določil skupine iskalcev zaposlitve za dežuranje na voliščih in sicer brezplačno--saj dobijo pomoč ,vsekakor pa za nižjo ceno,ki je sedaj ,kjer dežurajo študentje in drugi tudi zaposleni za višjo cene !kajti te komisije so največja denarna postavka referenduma!!

16 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR J jankomat 15 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


20.04.2012

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Z uresničitvijo predloga bi bilo poleg morebitnega znižanja stroškov možno dodatno aktivirati prejemnike denarne socialne pomoči, vendar smo v zvezi z implementacijo te novosti v praksi ugotovili, da bi bilo potrebno v ta namen spremeniti več predpisov, predvsem iz področja volilne zakonodaje, ki pa že sedaj omogočajo vključitev omenjenih oseb v izvedbo referendumov. Izvedba referenduma je urejena v Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. l . RS št. 26/07, v nadaljevanju: ZRLI), ki določa organe za izvedbo referenduma in njihovo sestavo. Med drugim je določeno, da se za vsako glasovanje na referendumu imenujejo volilni odbori, ki vodijo glasovanje na volišču in ugotavljajo izid glasovanja na volišču. Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki, ki jih imenuje okrajna volilna komisija izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na območju volilnega okraja (42. člen). Potrebno je poudariti, da volilna zakonodaja sodi v pristojnost Ministrstva za pravosodje in javno upravo, ki je posledično pristojno tudi za tolmačenje le-te. Kljub temu je iz omenjene določbe ZRLI mogoče jasno sklepati, da je po sedaj veljavni zakonodaji možno vključiti v volilni odbor kateregakoli od državljanov RS, ki ima stalno prebivališče na območju volilnega okraja, torej tudi brezposelno osebo, ki prejema denarno socialno pomoč. Ob tem ni zanemarljiv podatek, da tako Zakon o urejanju trga dela (Ur. l . RS, št. 80/10), ki med drugim ureja položaj brezposelnih oseb, kot tudi Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l . RS, št. 61/11 in 110/11 – ZDUIU12), ki ureja denarno socialno pomoč, spodbujata brezposelne osebe oz. prejemnike denarne socialne pomoči k aktivaciji v smislu opravljanja dela, saj pod določenimi pogoji obstaja možnost, da omenjene osebe pridobijo določen dohodek iz dela, ki ne vpliva na višino njihovega denarnega nadomestila za primer brezposelnosti oziroma višino denarne socialne pomoči. Sem bi lahko šteli tudi sodelovanje teh oseb pri izvedbo referenduma, glede na to, da plačilo za delo v volilnem odboru ne predstavlja periodičnega dohodka in da obenem ne gre za visoke zneske plačil. Iz omenjenih razlogov menimo, da je vključitev brezposelnih oseb, prejemnikov denarne socialne pomoči, v volilne odbore, možna že po sedaj veljavni zakonodaji ter da ureditev, v skladu z vašim predlogom, posledično ni potrebna.

Priloge:

Komentarji