Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Neposredna demokracija v sistemu predstavniške demokracije

6288 OGLEDOV 10 KOMENTARJEV

Politični sistem Republike Slovenije je potrebno nadgraditi na takšen način, da volivci na volitvah niso več prisiljeni oddati svoj glas nekomu ali biti pasivni, temveč lahko svoj glas obdržijo zase in se odločajo ter oddajajo predloge preko zaščitenega elektronskega sistema (npr. preko certifikata SIGEN-CA). Volilni lističi se zato spremenijo tako, da se na vprašanje: »Koga bi volili?«, doda odgovor sebe. Ko volivec obkroži to možnost in na volilni listek dopiše še svoje ime in priimek ter EMŠO, s tem postane samostojen državljan, ki ima nato 1/število volilnih upravičencev moči pri odločanju v predstavniškem organu, za katerega so bile razpisane volitve (velja za nacionalne in lokalne volitve, EU nivo je iz tega logično izključen).

Za primer volitev v državni zbor 2008 je izračun sledeč. Volilnih upravičencev je bilo tedaj 1.696.437, če to število delimo z 90 poslanci, dobimo izračun, da vsak poslanec predstavlja 18849,3 volilnih upravičencev. Samostojni državljan bi v tem primeru upravljal z 1/1.696.437 procentom glasov, vsakemu poslancu pa bi se za 1/90 tega zneska zmanjša njegova moč glasovanja.

V preteklosti je bila oblast ljudstva omejena s tem, da so fizične oziroma naravne danosti omejevale neposredno odločanje državljanov. Danes, ko že na državnem nivoju priznavamo legalnost elektronskih podpisov pa teh naravnih omejitev ni več. Če je oblast res ljudska, mora imeti ljudstvo na izbiro vse realne možnosti upravljanja. Kajti, če so državljani nujno prisiljeni na volitvah predati svojo oblast in izbrati svojega vladarja, čeprav bi si lahko vladali sami, potem oblast ni ljudska, ampak gre tu za navadno diktaturo volitev, s tem pa je kršena tudi pravica do samoodločbe.

Če se ta možnost ne omogoči, pa predlagam, da se razreši neustavno stanje, v katerega smo zašli in da se 3. člen ustave, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, spremeni tako, da se zapiše, da ima v Sloveniji oblast ritualno voljena politično/ekonomska oligarhija. Na ta način bi bili pravno usklajeni z dejanskim stanjem stvari.

14 glasov
6 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR S Sašo Miklič 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


15.04.2011

Odziv Ministrstva za javno upravo

V Sloveniji ima res oblast ljudstvo, kot to določa prvi stavek drugega odstavka 3. člena Ustave RS; vendar pa ta odstavek nadalje določa, da to oblast državljani izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. 44. člen ustave nadalje določa, da ima vsak državljan pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. Najpomembnejša oblika neposredne demokracije je referendum, poleg referenduma pa še ljudska iniciativa in v določenem smislu pravica do peticije. Referendum volivcem omogoča neposredno odločanje o ustavi, zakonu ali drugem pravnem aktu in o drugih vprašanjih, ki so pomembna za družbo in državo; med drugimi predlagatelji referenduma je tudi 40.000 volivcev. Ljudska iniciativa pa 30.000 volivcem omogoča, da predlagajo začetek postopka za spremembo ustave, 5.000 volivcev pa lahko predloži državnemu zboru predlog zakona.

Po našem mnenju predlog ni sprejemljiv in ga ne podpiramo.

Priloge:

Komentarji