Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Odmetavanje odpadkov in inšpekcijske službe.

5757 OGLEDOV 10 KOMENTARJEV

Naj vlada dokončno odslovi nesposobne in neuporabne inšpekcijske službe, ki sedijo v pisarnah in sanjajo. Naj sprejme zakon, da se varovanje okolja v delu odmetavanje in ločevanje odpadkov odda v koncesijo. Koncesionarje naj se pooblasti za odkrivanje in kaznovanje storilcev, obenem pa zaveže k čiščenju divjih odlagališč na njihovem območju ob podpori lokalnih podjetij, ki se ukvarjajo z odvozom smeti. Slednje le v smislu brezplačnega odvoza odpadkov.

Odvadimo se dokončno, da pri nas sploh ni pomembno koliko in kaj je narejeno, pomembno je samo kdo dela izvaja in ta mora biti po večini ljudi neznanih merilih nekomu v državi ali lokalni skupnosti prirasel k srcu. Naj postane edino merilo uspešnost pri opravljenem delu. Prav tako pa je potrebno zakonsko določiti nadzor nad delom koncesionarjev, ki naj se mu ob neučinkovitem delu koncesija takoj odvzame. V tem primeru je potrebno denar samo pobrati s tal, obenem pa bi to pomenilo redno zaposlitev za večje število ljudi. Vsi ti ljudje ne bodo države stali nič, ker bodo plače sprejemali iz naslova plačanih položnic, do okolja neosveščenih ljudi. Lani je bila država očiščena, letos spet ni travnika ali grma v katerem ne bi bilo odvrženih pločevink in ostalih odpadkov. Če je kdo mislil da se bo s čistilno akcijo ozavestilo ljudi, se je zmotil. Kršitelje bo ozavestila le visoka denarna kazen. Te kazni pa ne zadanejo ljudi z osnovno kulturo in odnosom do okolja, kdor tega nima, naj se nam ne smili. Nam se vse preveč smilijo storilci in vse premalo žrtve.

Se kdo čudi da je ogromno odpadkov na divjih odlagališčih odpadnega gradbenega materiala? Temu se ne gre čuditi ker nimamo zakonsko urejene zahteve, da mora vsako gradbeno podjetje imeti ali nekje prostor s tremi kesoni za odpaden les, kovine in porušenih zidov ali strešnikov ali pa imeti pogodbo z nekim drugim gradbenim podjetjem, kjer bodo svoje odpadke lahko odlagali. Največ odpadnega gradbenega materiala v naravo odvržejo ravno manjša gradbena podjetja.

11 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR K knezov 4 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


21.04.2011

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Zbiranje komunalnih odpadkov je že po Zakonu o varstvu okolja občinska javna služba. Občine v svojih aktih določijo načine zbiranja komunalnih odpadkov. Poleg tega pa so v občinskih odlokih predpisane globe in oblika nadzora nad kršitelji. Za pravilno ločevanje in ravnanje z odpadki iz gospodinjstva je v prvi vrsti naloga vsakega posameznika. Za pravilno ravnanje z gradbenimi odpadki je po veljavni zakonodaji odgovoren investitor, ki mora že ob pridobitvi gradbenega dovoljenja napovedati, kako bo ravnal z gradbenimi odpadki. Velik problem predstavljajo manjše količine gradbenih odpadkov, ki nastanejo pri gradbenih delih v individualnih hišah in stanovanjih. Te odpadke bi morali izvajalci gradbenih del odpeljati v zbirni center izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ali pa v zbirni center zbiralca gradbenih odpadkov. Ministrstvo za okolje v tem trenutku ne razmišlja o spremembi sistema ravnanja s komunalnimi odpadki. Koncesijski sistem je uveden skladno z zakonom. Za ravnanje z ostalimi vrstami odpadkov Ministrstvo za okolje ne namerava uveljavljati koncesijskega sistema ravnanja. V skladu z veljavno zakonodajno ureditvijo področja ravnanja z odpadki, je inšpekcijski nadzor tega področja v pristojnosti Inšpektorata RS za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP). Izvzeto je le področje ravnanja s komunalnimi odpadki za katerega so pristojni občinski ali medobčinski inšpektorati. IRSOP izvaja naloge inšpekcijskega nadzora v skladu z letnim načrtom dela, med drugim je v načrt dela za leto 2011 uvrščena tudi obravnava divjih odlagališč odpadkov. Poleg nalog inšpekcijskega nadzora so inšpektorji IRSOP pooblaščeni tudi za vodenje prekrškovnih postopkov. Pri tem izrekajo globe v višini, ki jih določajo predpisi. O svojem delu IRSOP vsako leto izdela poročilo, ki je javno dostopno na spletnih straneh www.iop.gov.si .

Priloge:

Komentarji