Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

znižanje davka

340 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

Pozdrav

Predlagam znižanje davka na storitev oddajanja nepremičnin v najem. Sedaj je ta 25%, in je ta višina absolutno previsoka.

Ta davek je sedaj najviši v državi. Pri oddaji v Ljubljani ali velikih mestih, kjer je povpraševanje veliko, se ta strošek lastnikom lažje obrača ali povrne. V Sloveniji, kjer se oddaja nepremičnine v majhnih, odročnih krajih, kjer so najemnine po 300,00 evrov, ali manj, pa z odvedvo 25% davka, imamo lastniki komaj pokrito amortizacijo. Včasih tudi te ne, ker moramo investirati v popravila, izboljšave, ki so med bivanjem nujno potrebni.

Prosim, da se višino davka od najemnin ustrezno zniža, ali pa se ga uredi tako, da bo ustrezno visok, po posameznih področjih. Ljubljana, kjer je povpraševanje veliko, naj ima svojo višino davka. Majhne vasi, kjer je povpraševanje nizko, naj pa imajo nižjo stopnjo davka.

17 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR D ds1 15 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


05.02.2019

Odziv Ministrstva za finance

Pred letom 2006 se je v Sloveniji  dohodnina plačevala od vseh dohodkov fizičnih oseb, ne glede na to, od kod so bili ti prejeti, po progresivnih davčnih stopnjah in ob upoštevanju davčnih olajšav. Z davčnim letom 2006 je bil v Sloveniji narejen odstop od tega koncepta sintetične oziroma globalne obdavčitve vseh dohodkov fizičnih oseb z dohodnino. Uveden je bil sistem, po katerem se nekateri dohodki, obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni stopnji brez upoštevanja davčnih olajšav - cedularna obdavčitev. Taka obdavčitev praviloma velja za dohodke iz kapitala oziroma pasivne dohodke kot so obresti, dividende, dobički iz kapitala. Z novelo ZDoh-2L je bila konec leta 2012 sprejeta cedularna obdavčitev tudi za dohodke iz oddajanja premoženja v najem (začela se je uporabljati s 1. januarjem 2013). Na podlagi spremembe zakona se je tako določilo, da se dohodki iz oddajanja premoženja v najem obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni stopnji (25%), enako kot je do tedaj veljajo za dohodke iz kapitala, in ne več po progresivnih stopnjah.

V povezavi s stroški vlaganj v nepremičnino pojasnjujemo, da se pri ugotavljanju davčne osnova pri dohodku iz oddajanja premoženja v najem skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o dohodnini upoštevajo normirani stroški v višini 10% od dohodka (najemnine). Lahko pa zavezanec skladno z drugim odstavkom tega istega člena uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, ki jih za premoženje, oddano v najem, plačuje zavezanec sam. Na ta način se dohodek iz oddajanja premoženja v najem zniža za navedene stroške, kar pomeni tudi znižanje davčne osnove. Stroški omenjenega vzdrževanja se na ta način že ustrezno odražajo v davčni obveznosti posameznika.  

Aktualna ureditev obdavčitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem sledi načelu enake davčne obravnave, saj se posameznike, ki dosežejo dohodek iz oddajanja premoženja v najem (v Sloveniji ali izven Slovenije) in so v bistveno enakem položaju, enako davčno obravnava. Predlog, da bi se davčna stopnja obdavčitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem določala na podlagi lokacije nepremičnine, odstopa od tega načela, saj temelji na razlikovalni okoliščini (lokaciji), na podlagi katere bi se posameznike s tovrstnim dohodkom, ki so v bistveno enakem položaju, brez razumnega in stvarnega razloga davčno obravnavalo različno. S proporcionalno davčno stopnjo se namreč obdavčuje vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem enako, pri čemer je absolutna višina davčne obveznosti posameznika odvisna od njegove davčne osnove od dohodka iz oddajanja v najem (op. na višino dohodka pa lahko vplivata tudi 'kvaliteta' nepremičnine in njena lokacija). Višja davčna osnova tako predstavlja višjo absolutno višino davčne obveznosti posameznika in obratno. 

Predlogu, da bi se dohodek iz oddajanja premoženja v najem obdavčeval po različni davčni stopnji (odvisno od lokacije nepremičnine), iz navedenih razlogov nismo naklonjeni. Prav tako tovrstni parcialni posegi v sistem obdavčevanja z dohodnino niso primerni iz sistemskega vidika, saj posegajo v nevtralnost davčnega sistema.

Komentarji