Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Redna zaposlitev po izpolnitvi pogojev za upokojitev

1476 OGLEDOV 20 KOMENTARJEV

Predlagam, da se v javnem sektorju zakonsko prepove opravljanje vodstvenih funkcij po izpolnitvi pogojev za upokojitev. Prav tako naj se vsakemu, ki se ob izpolnjenih pogojih ne želi upokojiti, odvzame možnost napredovanja. Najbolje plačane (višje) pozicije naj ob tem zasedejo tisti, ki še niso izpolnili pogojev za upokojitev.

Pomembno je, da mladi dobijo več priložnosti za primerno plačana delovna mesta in možnost napredovanja. Dva izstopajoča primera, kjer bi bil omenjeni ukrep več kot nujen, sta visoko šolstvo in zdravstvo. Visokošolski profesorji in zdravniki na vodilnih položajih premnogokrat ostajajo na svojih delovnih mestih tudi do 10 let in več po izpolnjenih pogojih za upokojitev. Poleg tega so omenjeni profili tudi člani številnih komisij, odborov in podobnih organov, za vse omenjene funkcije pa seveda prejmejo dodatke.

Po drugi strani na visokošolskih zavodih ni prostih delovnih mest za asistente in docente, v bolnišnicah pa močno primanjkuje predvsem zdravnikov specializantov.

Menim, da so omenjene spremembe več kot potrebne, saj na vodstvenih in drugih visokih pozicijah v javnem sektorju tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev ostaja veliko ljudi. Najbolj je to opazno v visokem šolstvu in zdravstvu.

27 glasov
3 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR T TB 31 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


07.01.2019

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne predvideva obvezne upokojitve ob izpolnitvi upokojitvenih pogojev in izpolnitev pogojev za upokojitev sama po sebi (razen v izjemnih, zakonsko določenih primerih) ne more biti vzrok za prenehanje delovnega razmerja. Vsak zavarovanec se torej sam odloči, kdaj se bo upokojil.

Odziv Ministrstva za javno upravo

7. člen Zakona o javnih uslužbencih ureja načelo enakopravne dostopnosti za celotni javni sektor in v skladu s tem se zaposlovanje javnih uslužbencev izvaja tako, da je zagotovljena enakopravna dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji.

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 11.10.2018 | 14:17:03

Obvezna takojšnja upokojitev ob izpolnjevanju pogojev

Verzija predloga z dne, 11.10.2018 | 14:37:16

Obvezna takojšnja upokojitev ob izpolnitvi pogojev

Verzija predloga z dne, 11.10.2018 | 15:59:09

Obvezna takojšnja upokojitev ob izpolnitvi pogojev

Predlagam uvedbo obvezne takojšnje upokojitve takoj po izpolnitvi predpisanih pogojev zanjo.

Verzija predloga z dne, 13.10.2018 | 15:24:14

Obvezna takojšnja upokojitev ob izpolnitvi pogojev

Predlagam uvedbo obvezne takojšnje upokojitve takoj po izpolnitvi predpisanih pogojev zanjo. Upokojencem še vedno preostane možnost za delo, če se čutijo zanj sposobni in imajo voljo delati tudi po upokojitvi, vendar ne v enakem obsegu in za enako plačilo kot pred njo.

Zdi pa se mi primerno, da mladi dobijo več priložnosti za primerno plačana delovna mesta in možnost napredovanja. Dva izstopajoča primera, kjer bi bil omenjeni ukrep več kot nujen, sta visoko šolstvo in zdravstvo. Visokošolski profesorji in zdravniki premnogokrat ostajajo na svojih delovnih mestih tudi do 10 let in več po izpolnjenih pogojih za upokojitev. Po drugi strani pa na visokošolskih zavodih ni prostih delovnih mest za asistente in docente, v bolnišnicah pa močno primanjkuje specializantov.

Menim, da so omenjene spremembe več kot potrebne, predvsem pa poostren nadzor nad njihovim izvajanjem.

Verzija predloga z dne, 13.10.2018 | 15:24:49

Obvezna takojšnja upokojitev ob izpolnitvi pogojev

Predlagam uvedbo obvezne takojšnje upokojitve ob izpolnitvi predpisanih pogojev zanjo.

Zdi pa se mi primerno, da mladi dobijo več priložnosti za primerno plačana delovna mesta in možnost napredovanja. Dva izstopajoča primera, kjer bi bil omenjeni ukrep več kot nujen, sta visoko šolstvo in zdravstvo. Visokošolski profesorji in zdravniki premnogokrat ostajajo na svojih delovnih mestih tudi do 10 let in več po izpolnjenih pogojih za upokojitev. Po drugi strani pa na visokošolskih zavodih ni prostih delovnih mest za asistente in docente, v bolnišnicah pa močno primanjkuje specializantov.

Menim, da so omenjene spremembe več kot potrebne, predvsem pa poostren nadzor nad njihovim izvajanjem.

Verzija predloga z dne, 13.10.2018 | 16:45:15

Obvezna takojšnja upokojitev ob izpolnitvi pogojev

Predlagam ponovno uvedbo obvezne takojšnje upokojitve ob izpolnitvi predpisanih pogojev zanjo.

Zdi pa se mi primerno, da mladi dobijo več priložnosti za primerno plačana delovna mesta in možnost napredovanja. Dva izstopajoča primera, kjer bi bil omenjeni ukrep več kot nujen, sta visoko šolstvo in zdravstvo. Visokošolski profesorji in zdravniki premnogokrat ostajajo na svojih delovnih mestih tudi do 10 let in več po izpolnjenih pogojih za upokojitev. Po drugi strani pa na visokošolskih zavodih ni prostih delovnih mest za asistente in docente, v bolnišnicah pa močno primanjkuje specializantov.

Menim, da so omenjene spremembe več kot potrebne, predvsem pa poostren nadzor nad njihovim izvajanjem.

Verzija predloga z dne, 13.10.2018 | 16:58:07

Redna zaposlitev po izpolnitvi pogojev za upokojitev

Predlagam, da se v javnem sektorju zakonsko prepove opravljanje vodstvenih funkcij po izpolnitvi pogojev za upokojitev. Prav tako naj se vsakemu, ki se ob izpolnjenih pogojih ne želi upokojiti, odvzame možnost napredovanja in zmanjša dodatke za delovno dobo in stalnost.

Pomembno je, da mladi dobijo več priložnosti za primerno plačana delovna mesta in možnost napredovanja. Dva izstopajoča primera, kjer bi bil omenjeni ukrep več kot nujen, sta visoko šolstvo in zdravstvo. Visokošolski profesorji in zdravniki premnogokrat ostajajo na svojih delovnih mestih tudi do 10 let in več po izpolnjenih pogojih za upokojitev. Po drugi strani pa na visokošolskih zavodih ni prostih delovnih mest za asistente in docente, v bolnišnicah pa močno primanjkuje specializantov.

Menim, da so omenjene spremembe več kot potrebne, predvsem pa poostren nadzor nad njihovim izvajanjem.

Verzija predloga z dne, 14.10.2018 | 17:28:06

Redna zaposlitev po izpolnitvi pogojev za upokojitev

Predlagam, da se v javnem sektorju zakonsko prepove opravljanje vodstvenih funkcij po izpolnitvi pogojev za upokojitev. Prav tako naj se vsakemu, ki se ob izpolnjenih pogojih ne želi upokojiti, odvzame možnost napredovanja.

Pomembno je, da mladi dobijo več priložnosti za primerno plačana delovna mesta in možnost napredovanja. Dva izstopajoča primera, kjer bi bil omenjeni ukrep več kot nujen, sta visoko šolstvo in zdravstvo. Visokošolski profesorji in zdravniki na vodilnih položajih premnogokrat ostajajo na svojih delovnih mestih tudi do 10 let in več po izpolnjenih pogojih za upokojitev. Poleg tega so omenjeni profili tudi člani številnih komisij, odborov in podobnih organov, za vse omenjene funkcije pa seveda prejmejo dodatke.

Po drugi strani na visokošolskih zavodih ni prostih delovnih mest za asistente in docente, v bolnišnicah pa močno primanjkuje predvsem zdravnikov specializantov.

Menim, da so omenjene spremembe več kot potrebne, saj na vodstvenih in drugih visokih pozicijah v javnem sektorju tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev ostaja veliko ljudi. Najbolj je to opazno v visokem šolatvu in zdravstvu.

Komentarji