Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Poloznice in rok placila.

7093 OGLEDOV 11 KOMENTARJEV

Predlagam, da se po zakonu doloci do kdaj se lahko placa poloznice, oziroma storitve, tako kot so po zakonu doloceni termini, do katerega dneva v mesecu mora clovek dobiti placo.

Hkrati pa tudi, da se doloci, da se vse poloznice poslje na isti dan, prav tako izpiske iz banke, tako, da ne rabi postarjem hoditi vsak dan po nepotrebnem po istih domovih, ter tisti dan tudi prepovedati raznasanje reklam, da ne napolnijo nabiralnika.

Tako bi olajsali delo postarjem, hkrati tudi presparali tako na delovni sili, stroskih, ter okolju, ce se vozijo oni z motorjem, ker bi se manjkrat vozil. Ljudje pa bi imeli naenkrat vse poloznice in dolocen datum placila, ne pa, tako kot zdaj, ko dobis vsakic eno poloznico, ter se ti ne zdi smiselno hoditi na banko ali kamorkoli placati samo eno poloznico, ter cakas, da se ti jih nekaj nabere, medtem, pa kaksno kje zgubis med kupom reklam.

14 glasov
5 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR Anti NWO 125 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


06.12.2010

Odziv Ministrstva za pravosodje

Civilno pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki urejajo osebna in premoženjska razmerja, v katerih so pravni subjekti prirejeni in avtonomni. Podpanoga civilnega prava je obligacijsko pravo, ki je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki urejajo obligacijska razmerja. Obligacijsko razmerje je civilnopravno razmerje, v katerem je en subjekt tega razmerja kot upnik upravičen od drugega subjekta kot dolžnika zahtevati, da opravi določeno ravnanje, drugi subjekt – dolžnik pa je to izpolnitveno ravnanje dolžan opraviti. Obligacijska razmerja imajo tako vse značilnosti civilnopravnih razmerij, poleg tega pa tudi dodatne značilnosti, kot sta prostovoljnost vstopa v obligacijsko razmerje in avtonomnost urejanja vsebine obligacijskega razmerja. Subjekti obligacijskih razmerij so prirejeni in zato nobeden ni v položaju, ki bi mu omogočal, da drugemu subjektu nalaga obveznosti. V poslovno obligacijsko razmerje pa vstopajo prostovoljno – na podlagi lastne volje. Avtonomnost urejanja vsebine obligacijskih razmerij pomeni, da lahko udeleženca posamičnega konkretnega poslovnega obligacijskega razmerja s pravnim poslom določita lastna pravila, ki jih kot dispozitivna tipska pravila Obligacijski zakonik (v nadaljnjem besedilu: OZ) ne določa, oziroma jih določita drugače, kot so urejena z dispozitivnimi tipskimi pravili v OZ. Ob upoštevanju prej navedenih temeljnih izhodišč menimo, da bi glede na raznolikost interesov, ki jih subjekti zasledujejo v okvirih njihovega urejanja v pravnoposlovnih razmerjih, s predlaganim predlogom urejanja prekomerno kogentno posegli v temeljne institute obligacijskega prava, kot sta prostovoljnost vstopa v obligacijsko razmerje in avtonomnost urejanja vsebine obligacijskega razmerja. Ocenjujemo tudi, da lahko stranke pravnoposlovnih razmerij v okviru določb veljavnih predpisov že sedaj soglasno dogovorijo za njih ustrezen način izpolnitve. V predlaganem primeru ni zakonskih ovir, da plačnik položnice ne bi uspel z ostalimi poslovnimi subjekti, od katerih prejema storitve, in ob upoštevanju njihove svobodne volje, dogovoriti rok plačila njihovih storitev na določen dan v mesecu oziroma vsaj na enega od naslednjih dni. Prav tako pa že danes v praksi obstaja možnost plačila preko t.im. trajnika oziroma posredovanja položnic preko elektronske pošte, s čimer odpadejo tisti stroški, na katere opozarja predlagatelj.

Priloge:

Komentarji