Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Prepoved uporabe mobilnih telefonov v šolah

1821 OGLEDOV 19 KOMENTARJEV

Francija je uvedla prepoved mobilnih telefonov v šolah. siol.net/novice/svet/spodnji-dom-francoskega-parlamenta-podprl-prepoved-mobilnih-telefonov-v-javnih-solah-469701 Novejše novice so dostopne na spletu. Učinki so pozitivni, otroci se več družijo, pogovarjajo, so več zunaj na igriščih, manj je izgredov. Predlagam, da tudi pri nas uvedemo podobno zadevo. Poleg tega, predlagam, da v sklopu prepovedi mobilnih telefonv ukinete tudi brezžična omrežja v teh ustanovah, kar je napisano v predlogu spodaj. predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/9344

53 glasov
17 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR S starfotr 33 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


11.09.2018

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Kdaj in pod kakšnimi pogoji smejo učenci uporabljati mobitel v šoli, urejajo šole z internimi pravili (hišni red, šolski red, vzgojni načrt, sklepi strokovnih aktivov za uporabo pri pouku posameznega predmeta). Na nadzorih šolska inšpekcija ugotavlja, da imajo šole to področje urejeno, da so pravila dokaj jasna in tudi ustrezno posredovana učencem in njihovim staršem.

Zaenkrat se zato še ni izkazala potreba po tem, da bi v Sloveniji to vprašanje urejali na način, kot denimo Francija, torej da bi z zakonom prepovedali uporabo mobilnega telefona v šolah.

Glede pobude o ukinitvi brezžičnih omrežij pa pojasnjujemo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skrbno spremlja vse vidike uvajanja brezžičnih tehnologij v vzgojno-izobraževalne zavode. Pri tem je eden od ključnih elementov vpliv na zdravje šolajočih in zaposlenih.

Ministrstvo že več let (so)financira vzpostavljanje brezžičnih omrežij na izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah. Vsa oprema, ki je bila nameščena v organizacije mora izpolnjevati predpise s področja varovanja zdravja, omrežja pa so vzpostavljena na način, ki kar najmanj obremenjuje okolje organizacij in so tudi manjša kot že obstoječi viri elektromagnetnih sevanj.

Predpise s tega področja v Republiki Sloveniji spremlja Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanju na Ministrstvu za zdravje. Področje elektromagnetnih sevanj pa spremljajo tudi na nevladnem Inštitut za neionizirna sevanja (INIS). Nobena od teh ustanov ni brezžičnih računalniških omrežij izpostavila kot potrjen dejavnik tveganja za zdravje.

V Sloveniji je to področje urejeno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju, ki uvršča vzgojnovarstvene ustanove v območje, za katero je potrebno povečano varstvo pred sevanjem. Uredba ne prepoveduje uporabe brezžičnih omrežij v bližini ali v samih organizacijah.

Komentarji