Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Ukinitev sodniške takse ob dedovanju 1. kolena

1976 OGLEDOV 0 KOMENTARJEV

Država pobira davke, kot je videti večkrat istim osebam za isti predmet.

Tu imam v mislih konkretno za nepremičnine.

Situacija:

zakonca kupita nepremičnino (hišo, posest..) in ob tem plačata davek. Pri vpisu lastnika se mora nekdo vpisati kot lastnik, tako eden ali drugi v 100%, kot tudi oba v različnih odstotkih.

V primeru, ko umre eden zakonec, kateri pa je bil tudi vpisan kot lastnik na nepremičninah, je sicer drugi zakonec upravičen neplačila davka na dedovanje, vendar pa mora plačati sodniško takso, v istem odstotku kot je davek na nepremičnino, glede na vrednost nepremičnine, kar pomeni, da mora v bistvu dvakrat plačati isto zato, da je zapisan preživeli zakonec ali otrok ker država zahteva ta vpis, namesto prejšnjega lastnika nepremičnine.

To se mi ne zdi pravično, če gre za isto gospodinjstvo oziroma skupno gospodinstvo oziroma zakonca. Isto velja tudi v primeru ob dedovanju starši <-> otrok.

Nisem še našel prave razlage ali opravičila za to dvojno obdavčevanje, oziroma zakaj je potrebno to dvojno plačevanje istih datatev za osebe, saj je gospodinjstvo eno, s skupno porabo in zaslužki in ti davki so bili že plačani ob prvem vpisu....

34 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR B Bevčan 4 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


25.09.2018

Odziv Ministrstva za pravosodje

Uvodoma pojasnjujemo, da predstavlja sodna taksa delno plačilo stroškov za delo sodišč. Skladno s tem Zakon o sodnih taksah (ZST-1) za vsak postopek predpisuje pripadajočo sodno takso, ki je v večini primerov določena ob upoštevanju zahtevnosti in obsega dela, ki ga ima sodišče v posameznem postopku. Tako so posebej predpisane sodne takse za zapuščinski in posebej za zemljiškoknjižni postopek, ki sta relevantna v okviru zgoraj opisane problematike.

Iz obravnavanega predloga je mogoče razbrati, da predlagatelj izpostavlja predvsem vprašanje sodne takse za vpis lastninske pravice dediča v zemljiško knjigo. V zvezi s tem pojasnjujemo, da se skladno s točko 6 opombe 9.10 c) taksne tarife ZST-1 taksa za vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi na podlagi sklepa o dedovanju, ne plača. Navedena taksna oprostitev velja za vse vpise na podlagi sklepa o dedovanju, torej tudi v primeru dedovanja enega zakonca po drugem oziroma dedovanja otrok po starših in obratno.

Zaradi celovitosti informacije dodajamo, da se neodvisno od (morebitne) sodne takse za zemljiškoknjižni postopek plača sodna taksa za zapuščinski postopek, ki se konča s sklepom o dedovanju, ki je šele pogoj za vpis lastninske pravice dedičev v zemljiško knjigo. Taksa za zapuščinski postopek se plača po vrednosti zapuščine in predstavlja delno poplačilo stroškov za delo sodišča v zapuščinskem postopku. Ta taksa ni v ničemer povezana s sodno takso za zemljiškoknjižni postopek, ki se plača posebej kot odmena za delo, ki ga ima sodišče v zemljiškoknjižnem postopku. Kot navedeno zgoraj, se v primeru vknjižbe na podlagi sklepa o dedovanju taksa za zemljiškoknjižni postopek ne plača.

Na podlagi navedenega menimo, da veljavna ureditev obravnavane tematike ne pomeni dvojnega taksiranja in je zato ustrezna.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 18.07.2018 | 20:42:38

Ukinitev sodniške takse ob dedovanju 1 kolena

Država pobira davke, kot je videti večkrat istim osebam za isti predmet.

Tu imam v mislih konkretno za nepremičnine.

Situacija:

zakonca kupita nepremičnino (hišo, posest..) in ob tem plačata davek. Pri vpisu lastnika se morata vpisati kot lastnika, lahko eden ali drugi v 100%, kot tudi oba v različnih odstotkih.

V primeru, ko umre eden zakonec, kateri pa je bil tudi vpisan kot lastnik, je sicer drugi zakonec upravičen davka na dedovanje vendar mora plačati sodniško takso v istem odstotku glede na vrednost nepremičnine, kar pomeni, da je dvakrat plačal isto, le da je imel smolo, da je preživel prejšnjega zakonca - lastnika nepremičnine.

To se mi ne zdi pravično, če gre za isto gospodinjstvo oziroma zakonca. Isto velja tudi v primer starši/otrok.

Nisem našel prave razlage ali opravičila, zakaj je potrebno to dvojno plačevanje istih oseb, saj je gospodinjstvo eno, s skupno porabo in zaslužki...

Verzija predloga z dne, 29.07.2018 | 13:17:36

Ukinitev sodniške takse ob dedovanju 1. kolena

Država pobira davke, kot je videti večkrat istim osebam za isti predmet.

Tu imam v mislih konkretno za nepremičnine.

Situacija:

zakonca kupita nepremičnino (hišo, posest..) in ob tem plačata davek. Pri vpisu lastnika se morata vpisati kot lastnika, lahko eden ali drugi v 100%, kot tudi oba v različnih odstotkih.

V primeru, ko umre eden zakonec, kateri pa je bil tudi vpisan kot lastnik, je sicer drugi zakonec upravičen davka na dedovanje vendar mora plačati sodniško takso v istem odstotku glede na vrednost nepremičnine, kar pomeni, da je dvakrat plačal isto, le da je imel smolo, da je preživel prejšnjega zakonca - lastnika nepremičnine.

To se mi ne zdi pravično, če gre za isto gospodinjstvo oziroma zakonca. Isto velja tudi v primer starši/otrok.

Nisem našel prave razlage ali opravičila, zakaj je potrebno to dvojno plačevanje istih oseb, saj je gospodinjstvo eno, s skupno porabo in zaslužki...

Verzija predloga z dne, 29.07.2018 | 13:21:05

Ukinitev sodniške takse ob dedovanju 1. kolena

Država pobira davke, kot je videti večkrat istim osebam za isti predmet.

Tu imam v mislih konkretno za nepremičnine.

Situacija:

zakonca kupita nepremičnino (hišo, posest..) in ob tem plačata davek. Pri vpisu lastnika se morata vpisati kot lastnika, lahko eden ali drugi v 100%, kot tudi oba v različnih odstotkih.

V primeru, ko umre eden zakonec, kateri pa je bil tudi vpisan kot lastnik na nepremičninah, je sicer drugi zakonec upravičen neplačila davka na dedovanje, vendar pa mora plačati sodniško takso, v istem odstotku kot je davek na nepremičnino, glede na vrednost nepremičnine, kar pomeni, da je v bistvu dvakrat plačal isto, le da je imel smolo, da je preživel prejšnjega zakonca - lastnika nepremičnine.

To se mi ne zdi pravično, če gre za isto gospodinjstvo oziroma skupno gospodinstvo oziroma zakonca. Isto velja tudi v primeru ob dedevanju starši <-> otrok.

Nisem še našel prave razlage ali opravičila za to dvojno obdavčevanje, oziroma zakaj je potrebno to dvojno plačevanje istih datatev za osebe, saj je gospodinjstvo eno, s skupno porabo in zaslužki in ti davki so bili že plačani ob prvem vpisu....

Komentarji