Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Delovna obveznost vzgojitelja, ko ne dela z otroki

3749 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

Glede na perečo problematiko v javnih vrtcih, ki zajema delovno obveznost vzgojitelja in pom. vzgojitelja izven dela z otroki predlagam, da Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, da tudi v vrtcih natančno določi oziroma natančno definira, ostalo delovno obveznost vzgojitelja,torej delovno obveznost vzgojitelja, ko ne dela z otroki, (delo izven neposrednega dela z otroki).

V skladu z 41. členom Zakona o vrtcih, delovna obveznost vzgojitelja obsega:

- pripravo na vzgojno delo,

- načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela,

- delo s starši

- ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.

V okviru z Zakonom o vrtcih in Kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje polni tedenski delovni čas vzgojiteljevega dela z otroki, tako imenovano neposredno delo z otroki (igralnica, igrišče, telovadnica, sprehodi v park, izleti, obiski kulturnih ustanov, razni ogledi…) oz. izvajanje vzgojnega dela, obsega 30 ur.

2,5 ure na teden za polni delovni čas je malica.

Skupaj je to 32,5 ure na teden.

Na malico tako vzgojitelj kot pomočnik vzgojitelja, pogosto sploh ne gresta, pogosto tudi zato, ker ne moreta zaradi izpada kadra, ki ni nadomeščen in delata sama v oddelku.

Ostalo delovno obveznost vzgojitelja to je 7,5 ure na teden za polni delovni čas (40 ur), pa predstavlja: - priprava na vzgojno delo, - načrtovanje vzgojnega dela, - delo s starši in sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu, kot je navedeno v Zakonu o vrtcu. Vzgojitelj se tudi strokovno izobražuje in izpopolnjuje.

Ravnatelji si različno razlagajo in vsak po svoje določajo čas in delo, ki ga štejejo za ostalo delovno obveznost vzgojitelja (delo izven dela z otroki). Gre za neke vrste samovoljo ravnateljev.

Nekateri ravnatelji ne priznavajo priprave na vzgojno delo, ampak to razumejo kot načrtovanje vzgojnega dela, kar pa ni ustrezno in ravnatelji tako ne priznajo časa, ki ga porabi vzgojitelj za pripravo na delo. Priprava na vzgojno delo npr. zajema pripravo različnega fizičnega materiala za delo z otroki, iskanje literature in medijev za otroke ter vzgojitelja v knjižnici, iskanje ustreznih gradiv na spletu, čas za sodelovanje s pom. vzgojiteljice pri pripravi na vzgojno delo in pri načrtovanju, urejanje fotografij za albume otrok oz. pripravo različnih medijev npr. filmčkov za starše, ponekod ravnatelj zahteva vsak teden fotografije za objavo na Facebook strani vrtca…. Pri načrtovanju vzgojnega dela, gre za čas za razmišljanje o pedagoškem procesu, dejavnostih…, pisanje dnevnih priprav, mesečnikov, evalvacij, letnih delovnih načrtov vzgojitelja, pisanje poročila o realizaciji LDN vzgojitelja, pisanje opažanj otrok za pripravo na pogovorno uro, pisanje načrtov za vključene otroke s prilagojenim programom, (v nekaterih oddelkih je teh otrok več), pisanje raznih programov za obogatitvene dejavnosti in poročil.

Dogajajo se velike anomalije, kar sproža slabo voljo med vzgojitelji in pom. vzgojiteljev, zavira ustvarjalnost in slabi pedagoški proces. Poklic vzgojitelja je tudi eden izmed najbolj stresnih poklicev.

16 glasov
5 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR P pomlad2013 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


03.04.2018

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Glede 40 urne delovne obveznosti vzgojiteljev in vzgojiteljev - pomočnikov vzgojitelja vas obveščamo, da so v pripravi spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, s katerimi bosta opredeljena delovni čas in delovna obveznost vzgojitelja in vzgojitelja - pomočnika vzgojitelja. Spremembe in dopolnitve bodo usklajene tudi s predstavniki šolskih sindikatov.

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 03.02.2018 | 14:58:56

DELOVNA OBVEZNOST VZGOJITELJA KO NE DELA Z OTROKI

Glede na perečo problematiko v javnih vrtcih, ki zajema delovno obveznost vzgojitelja in pom. vzgojitelja izven dela z otroki predlagam, da Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, da tudi v vrtcih natančno določi oziroma natančno definira, ostalo delovno obveznost vzgojitelja,torej delovno obveznost vzgojitelja, ko ne dela z otroki, (delo izven neposrednega dela z otroki).

V skladu z 41. členom Zakona o vrtcih, delovna obveznost vzgojitelja obsega:

- pripravo na vzgojno delo,

- načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela,

- delo s starši

- ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.

V okviru z Zakonom o vrtcih in Kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje polni tedenski delovni čas vzgojiteljevega dela z otroki, tako imenovano neposredno delo z otroki (igralnica, igrišče, telovadnica, sprehodi v park, izleti, obiski kulturnih ustanov, razni ogledi…) oz. izvajanje vzgojnega dela, obsega 30 ur.

2,5 ure na teden za polni delovni čas je malica.

Skupaj je to 32,5 ure na teden.

Na malico tako vzgojitelj kot pomočnik vzgojitelja, pogosto sploh ne gresta, pogosto tudi zato, ker ne moreta zaradi izpada kadra, ki ni nadomeščen in delata sama v oddelku.

Ostalo delovno obveznost vzgojitelja to je 7,5 ure na teden za polni delovni čas (40 ur), pa predstavlja: - priprava na vzgojno delo, - načrtovanje vzgojnega dela, - delo s starši in sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu, kot je navedeno v Zakonu o vrtcu. Vzgojitelj se tudi strokovno izobražuje in izpopolnjuje.

Ravnatelji si različno razlagajo in vsak po svoje določajo čas in delo, ki ga štejejo za ostalo delovno obveznost vzgojitelja (delo izven dela z otroki). Gre za neke vrste samovoljo ravnateljev.

Nekateri ravnatelji ne priznavajo priprave na vzgojno delo, ampak to razumejo kot načrtovanje vzgojnega dela, kar pa ni ustrezno in ravnatelji tako ne priznajo časa, ki ga porabi vzgojitelj za pripravo na delo. Priprava na vzgojno delo npr. zajema pripravo različnega fizičnega materiala za delo z otroki, iskanje literature in medijev za otroke ter vzgojitelja v knjižnici, iskanje ustreznih gradiv na spletu, čas za sodelovanje s pom. vzgojiteljice pri pripravi na vzgojno delo in pri načrtovanju, urejanje fotografij za albume otrok oz. pripravo različnih medijev npr. filmčkov za starše, ponekod ravnatelj zahteva vsak teden fotografije za objavo na Facebook strani vrtca…. Pri Pri načrtovanju vzgojnega dela, gre za čas za razmišljanje o pedagoškem procesu, dejavnostih…, pisanje dnevnih priprav, mesečnikov, evalvacij, letnih delovnih načrtov vzgojitelja, pisanje poročila o realizaciji LDN vzgojitelja, pisanje opažanj otrok za pripravo na pogovorno uro, pisanje načrtov za vključene otroke s prilagojenim programom, (v nekaterih oddelkih je teh otrok več), pisanje raznih programov za obogatitvene dejavnosti in poročil.

Dogajajo se velike anomalije, kar sproža slabo voljo med vzgojitelji in pom. vzgojiteljev, zavira ustvarjalnost in slabi pedagoški proces. Poklic vzgojitelja je tudi eden izmed najbolj stresnih poklicev.

Komentarji