Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Angažiranje agencije Frontex v Piranskem zalivu

2959 OGLEDOV 12 KOMENTARJEV

Hrvaška evropska poslanka Ruža Tomašič, članica hrvaške konservativne stranke, bi v Piranski zaliv zaradi spora s Slovenijo poslala policijo, po potrebi pa tudi vojsko.

Predlagam, da slovenska Vlada čimprej, preko EU, zaprosi Agencijo Frontex, ki pomaga državam EU in pridruženim državam schengenskega območja pri upravljanju njihovih zunanjih meja, za pomoč pri usklajevanju mejne kontrole in nadzora v Evropski uniji - Piranskem zalivu. Frontex namreč omogoča sodelovanje mejnih organov posameznih držav EU ter daje tehnično in strokovno podporo.

www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/sefic-v-piranski-zaliv-so-vpluli-hrvaske-ladje-policijski-colni

23 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR F Ferenc 72 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


27.02.2018

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Skladno z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES lahko države članice Agencijo za mejno in obalno stražo zaprosijo za izvedbo skupnih operacij ali hitrih posredovanj na njihovih mejah.

Kot določa Uredba, je namen takšnih ukrepov usmerjen v izzive nezakonitega priseljevanja ali čezmejne kriminalitete. Hitro posredovanje na mejah se lahko aktivira v primeru, ko se država članica sooči s posebnimi in nesorazmernimi okoliščinami; denimo prihod velike skupine državljanov tretjih držav, ki želi na različnih točkah, brez dovoljenja vstopiti na ozemlje države članice. Pri tem je treba upoštevati, da se mora pred izvedbo skupne operacije uskladiti tudi operativni načrt, v katerem se natančno opišejo razmere, ki upravičujejo izvedbo aktivnosti, način delovanja in cilji napotitve.

Glede na navedeno ocenjujemo, da niso izpolnjeni pogoji za izvedbo operativnih aktivnosti Agencije za mejno in obalno stražo v slovenskem morju.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 05.01.2018 | 15:49:30

Angažiramnje agencije Frontex v Piranskem zalivu

Hrvaška evropska poslanka Ruža Tomašič, članica hrvaške konservativne stranke, bi v Piranski zaliv zaradi spora s Slovenijo poslala policijo, po potrebi pa tudi vojsko.

Predlagam, da slovenska Vlada čimprej, preko EU, zaprosi Agencijo Frontex, ki pomaga državam EU in pridruženim državam schengenskega območja pri upravljanju njihovih zunanjih meja, za pomoč pri usklajevanju mejne kontrole in nadzora v Evropski uniji - Piranskem zalivu. Frontex namreč omogoča sodelovanje mejnih organov posameznih držav EU ter daje tehnično in strokovno podporo.

www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/sefic-v-piranski-zaliv-so-vpluli-hrvaske-ladje-policijski-colni

Komentarji