Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Predlagam, da učbeniki veljajo toliko časa, kolikor velja učni načrt

2650 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

Tukaj je v odgovoru Zavoda RS za šolstvo med drugim navedeno tudi, da se učni načrti prenavljajo vsakih 10 let, nekoliko dlje pa ostajajo veljavni učni načrti za srednje šole: predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/7600/null/answers Vsako leto berem in poslušam, da učbeniki, ki jih je imel leto starejši brat, naslednje leto niso več veljavni. Glede na to, da se učni načrti spreminjajo le na vsakih 10 let, predlagam, da tudi učbeniki ostanejo veljavni 10 let oz. toliko časa, kolikor je veljaven učni načrt. Za zgodovino pa naj bodo za zadnja leta, za katera ni novega učbenika (ker stari še velja in se o njih itak uči čisto na koncu zadnjega šolskega leta), dodatni učni listi, ki naj jih učenci oz. dijaki dobijo v šoli. Smiselno enako naj velja tudi za delovne zvezke, ki nekateri niti popisani niso, pa naslednje leto kljub temu niso veljavni. Ni mi jasno, kaj je temu vzrok.

17 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR L lipi 57 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


28.12.2017

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Kar uvodoma moramo pojasniti, da trditev, da učbenikom poteče veljavnost skoraj vsako leto, ne drži. Dovolite, da vam pojasnimo, kako je zasnovana učbeniška politika.

Učbenik je edino učno gradivo, ki ga opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. V devetdesetih letih so bili ustanovljeni učbeniški skladi zato, da bi bili učbeniki dostopni vsem učencem in učenkam.

Sprva so se skladi obnavljali tako, da so delno izposojevalnino za učbenike prispevali starši, postopoma je ta strošek prevzemala država, zaradi gospodarske krize in znižanja financiranja pa so skladi od leta 2009 naprej začeli drseti v krizo. V šolah so zastajali obrabljeni in celo neveljavni učbeniki. Tudi ob prenovi učnih načrtov šole niso mogle zagotavljati otrokom ustreznih novih učbenikov.

Zato je vlada po letu 2015 postopoma, po triletjih, zagotovila šolam sredstva, s katerimi so povsem prenovile učbeniške sklade in imajo danes, v letu 2017, povsem prenovljen in delujoč nabor veljavnih učbenikov.

Skupaj z zadnjim letom dopolnjevanja skladov je vlada letos maja s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov sprejela in predstavila nov model upravljanja z učbeniki, ki bo hkrati za prihodnja leta zagotovil stabilen, trajnostni in vzdržen model upravljanja z učbeniki. Tako:

  • šole od letos avtonomno razpolagajo s sredstvi učbeniškega sklada, ki jih prejmejo po predvidljivih in stabilnih merilih glede na število vpisanih učencev, same se odločajo o menjavi kompletov,
  • samo učenkam in učencem prvega razreda se ob učbenikih brezplačno zagotovijo tudi delovne zvezke in delovne učbenike,
  • izposoja učbenikov za vse učence še naprej ostane brezplačna,
  • šole tako postajajo odgovorne za dolgoročno učbeniško politiko.

Vlada ohranja pregled nad učbeniško problematiko na več točkah:

  • v pomoč šolam pri izbiri bo ministrstvo na letni ravni objavilo cene delovnih zvezkov. Tudi na tem področju beležimo zaznaven napredek, saj partnerska Zveza aktivov svetov staršev Slovenije ugotavlja, da povprečna skupna nabavna cena delovnih zvezkov v osnovnih šolah v zadnjih petih letih postopno pada – na ta trend je gotovo vplivala tudi odločitev države, da v vsaki šoli pristanek na seznam delovnih zvezkov za posamezni razred podajo tudi starši;
  • Ministrstvo za izobraževanje je v okviru evropskih strukturnih skladov konzorciju fakultet, raziskovalnih zavodov in šol namenilo 500.000 evrov za projekt analize kakovosti slovenskih učbenikov. Konzorcij bo ob analizi stanja z mednarodnimi primerjavami pripravil smernice za oblikovanje in spremljanje kakovosti učbenikov v prihodnosti;

Vlada je pooblastila Zavod RS za šolstvo, ki je začel spremljati tudi kakovost delovnih zvezkov z vidika uresničevanja ciljev pouka in učnih načrtov ter bo na letni ravni oblikoval priporočila na tem področju.

V srednjih šolah ohranjamo tradicionalno uspešni sistem učbeniških skladov, po katerem si dijakinje in dijaki učbenike izposojajo za tretjino nabavne cene, manj premožni pa si v večini šol učbenike lahko izposodijo brezplačno.

Model učbeniške politike, ki smo ga oblikovali in sprejeli v mandatu ministrice dr. Maje Makovec Brenčič, temelji na trajnosti in vzdržnosti. Z novim modelom bo šolam omogočeno avtonomno razpolaganje s prejetimi sredstvi in dolgoročnejše načrtovanje učbeniške politike na ravni šole. Od leta 2015 je ministrstvu uspelo obrniti trend tako z vidika načrtovanja kot stabilnosti financiranja, predvsem pa razvoja in udejanjanja prvih korakov nove učbeniške politike. Začrtana učbeniška politika je jasna in predvidljiva za vse deležnike, tudi založnike.

Poleg zagotavljanja sredstev za delovanje učbeniških skladov je ministrstvo v okviru učbeniške politike posebno pozornost namenilo tudi kakovosti učbenikov. Tako smo v letošnjem letu zagotovili 500.000 evrov za projekt Kakovost slovenskih učbenikov. Prav tako smo Zavod RS za šolstvo zavezali, da izvaja letno analizo delovnih zvezkov ter vsakoletni pregled povprečnih cen.

Komentarji