Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Študentsko delo - dolžnosti in pravice študentov

5255 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Študentje tarnajo nad slabim položajem in so mnenja, da jim vlada ne prisluhne. Vendar je potrebno razmisliti in zadevo obravnavati celostno.

Strinjam se, da je študentsko delo potrebno ukiniti. Vse preveč je namreč nezaposlenih, ki bi z veseljem opravljali kakršno koli delo, vendar nimajo možnosti zaposlitve, saj podjetja raje zaposlujejo študente.

Ne strinjam pa se s trditvijo, da študentje zaradi dela zanemarjajo študij, TISTI, KI SI RES ŽELI DOŠTUDIRATI, BO TO TUDI DOSEGEL, PA ČE BO DELAL ALI NE (pišem iz lastnih izkušenj). Veliko je študentov, ki se vpisujejo na fakultete zato, da imajo status, študirajo pa ne. Zakaj s svojim vpisom "zasedajo" sedeže v predavalnicah tistim morebitnim slušateljem, ki bi z veseljem in marljivo študirali? Tudi študij študentov bi bilo potrebno slediti in ob neizpolnjevanju študijskih obveznosti ustrezno ukrepati. Tipičen primer okoriščanja s statusom študenta je subjekt, ki se že šest let vpisuje na različne fakultete, izključno z namenom ohranjanja statusa.

Predlagam, da:

- se najprej ukinejo vse študentske organizacije, saj na ta način bogati le nekaj posameznikov. Z dobičkom, ki so si ga ustvarile, bi lahko študenje dobili kar nekaj dodatnih postelj.

- za urejanje in delovanje študentskih zadev naj se v javni upravi (ali kjer koli drugje v okviru državnih institucij) ustanovi posebna služba (odsek, oddelek ali sektor), ki bo imela enako funkcijo, kot so jo imele do sedaj študentske organizacije. Izvršuje naj se sproten in strog nadzor nad delom te službe.

- delo vsakega študenta naj bo zakonsko omejeno na 20 ur mesečno v posameznem podjetju. Tisti študent, ki bo denar resnično potreboval (zaradi resnično slabega socialnega stanja svojih skrbnikov ali staršev), si bo delo poiskal v večih podjetjih.

- delo študentov naj bo opredeljeno kot vsako drugo delo: do določenega zneska zaslužka naj delo ne bo obdavčeno, vse ostalo naj bo obdavčeno.

- delo študentov naj se šteje v delovno dobo.

- prehrano naj študentje plačujejo s študentskimi izkaznicami, ki naj bodo obenem tudi plačilne kartice. Študentska izkaznica je identifikacijski dokument, s katerim naj se vsak obvezno identificira pred koriščenjem storitev - možnost zlorab se zmanjša.

- številne stavbe v celotni državi so zapuščene, niso v nobenih postopkih (vračanje premoženja), pa vendar jih nihče ne koristi. Takšne stavbe naj se uredijo in s tem zagotovijo dodatne postelje študentom (saj, ko bi le tukaj imeli ves tisti denar, ki so ga pobrali posamezniki v nekaterih študentskih organizacijah).

- delo in dosežke študentov je potrebno sprotno spremljati (in ne samo dosežke Zoisovih štipendistov), saj bomo s tem dosegli kvaliteto. Tisti, ki si res želijo doseči določeno izobrazbo in se aktivno vključiti na trg dela na določenem področju, se bodo trudili in te rezultate tudi dosegli. Ostali naj visokošolske ustanove zapustijo - s tem bomo dosegli, da lahko študira vsak tisti, ki si to RES želi in je pripravljen za to tudi delati (študirati). Če lahko v podjetjih odpuščajo zaposlene zaradi nesposobnosti (kar je ustavno nesprejemljivo, saj nesposobnih ni; vsak posameznik je pač dober na določenem področju), zakaj ne bi izključevali študentov zaradi neizpolnjevanja študijskih obveznosti?

- predvsem pa je potrebno tej generaciji študentov dopovedati, da morajo delo v podjetjih opravljati pod takšnimi pogoji, kot vsi ostali zaposleni. Odgovarjati morajo za svoje napake in neupoštevanje navodil.

2 glasova
5 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR I InesH 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji