Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Bančna garancija ob izdaji zdravila ali cepiva

2785 OGLEDOV 12 KOMENTARJEV

Predlagam, da je posamezno farmacevtsko podjetje ob izdaji zdravila ali cepiva dolžno položiti bančno garancijo v višini skromnega 1 milijona evrov za posamezno izdano zdravilo ali cepivo. Ta denar se izplača zdravljeni ali cepljeni osebi ali njenim najbližjim sorodnikom v primeru, da ima to zdravilo ali cepivo stranske učinke, ki se pokažejo na tej osebi.

Farmacevtsko podjetje je dolžno pristati na bančno garancijo ob vstopu na slovensko tržišče, v kolikor želi na njem prodajati svoja zdravila ali cepiva. V kolikor farmacevtsko podjetje na to ne pristane, so mu vrata na slovenski trg do nadaljnjega zaprta.

Ta predlog je v korist in zaščito bolnikov. Z bančno garancijo se bo tudi povečalo zaupanje bolnikov do zdravil in cepiv, saj bodo lahko računali na odškodnino, v kolikor se bodo na njih (bolnikih) izkazali stranski učinki.

53 glasov
18 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M Marjan Bizilj 84 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


10.09.2018

Odziv Ministrstva za zdravje

V skladu s 53.a členom Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) ima oseba, ki ji je z obveznim cepljenjem nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij, pravico do odškodnine. Na podlagi določb ZNB, je bilo od leta 2007 do decembra 2017 na Ministrstvo za zdravje vloženih skupaj 9 zahtevkov za pridobitev pravice do odškodnine zaradi obveznega cepljenja. V enem primeru, (vložen zahtevek leta 2006) je šlo za posledice cepljenja pri odrasli osebi, ki je bila cepljenja s cepivom proti hepatitisu B. V tem primeru je bila leta 2009 tej osebi priznana in izplačana odškodnina v višini 62.593,89 EUR oziroma valorizirana vrednost odškodnine v višini 69.376,87 EUR. V sedmih primerih ni bila dokazana vzročna zveza med obveznim cepljenjem in nastalo škodo na zdravju osebe, ki je vložila zahtevek. Oseba, ki ji je bila priznana odškodnina, te ni zahtevala v sodnem postopku. Zahtevek je bil vložen v skladu s 53. členom Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), ki določa, da ima oseba, ki ji je z obveznim cepljenjem nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij, pravico do odškodnine. ZNB določa postopek, za odločanje o pravici do odškodnine, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje. Skladno z določbami ZNB mora ministrstvo pridobiti strokovno mnenje, v katerem neodvisni komisiji odločita o obstoju vzročne povezave med opravljenim obveznim cepljenjem in škodo na zdravju ter o tem ali gre v konkretnem primeru za resno in trajno zmanjšanje življenjskih funkcij. Na podlagi strokovnega mnenja Ministrstvo za zdravje izda upravno odločbo, s katero osebi dodeli odškodnino.

Komentarji