Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Zakon o vrtcih - predlog spremembe

4549 OGLEDOV 9 KOMENTARJEV

Predlagam, da se spremeni 53. člen Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2) in sicer tako, da se doda nova alineja, ki bi sankcionirala nespoštovanje 10. člena istega zakona, ter doda nov odstavek, ki bi se glasil:

"Lokalna skupnost, ki ne zagotovi zadostnega števila vpisnih mest v vrtcu, je dolžna enemu od staršev oziroma skrbniku mesečno izplačati odškodnino za neizvajanje določil iz prvega odstavka tega člena v višini povprečne plače v R Sloveniji objavljene s strani Statističnega urada Slovenije, za vsak mesec, ko otrok ni imel možnosti varstva v vrtcu. Znesek se izplača glede na povprečno plačo iz prejšnjega stavka, za en mesec nazaj."

V dosedaj veljavnem zakonu 10. člen Zakona o vrtcu določa: "Kadar v kraju bivanja ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek, je lokalna skupnost dolžna najkasneje v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo."

Občine določila ne spoštujejo, pa ne zato, ker nebi zmogle odpreti novih oddelkov (da se zadeva da urediti so dokaz občine, ki so kot skrajni ukrep najele ali kupile bivalnike, katere so preuredili bv vrtce, po sistemu boljše to kot nič), pač pa zato, ker sedaj v zakonu ni določila, kakšna sankcija doleti občino in župana, če zakona ne spoštuje, hkrati pa staršem zavrnjenih otrok ne daje možnosti, da bi zoper občino ukrepali in jo prisilili k spoštovanju.

Zaradi nezmožnosti vpisa v vrtec, mnogi starši nimajo kam dati svojega otroka v varstvo, zato se dogaja, da zaradi tega sami zapustijo svojo službo, s tem, da je družina potisnjena v slabši ekonomski položaj, kakor bi bila, če bi občina spoštovala zakon. druga možnost so "varuške na črno", kjer je vprašljiva kvaliteta izobraževanja in dela z otroci, vprašljiva je tudi varnost in vse, kar naj bi vrtec imel ustrezno urejeno.

Predlagani novi odstavek naj bi stimuliral občine, da bi upoštevale zakonska določila, če pa jih nebi, bi bile s tem kaznovane, hkrati pa bi se pomagalo družini, katera zaradi (ne)sposobnosti taiste občine eden od staršev ne more delati.

10 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A andrejček 31 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 02.02.2010 | 12:23:05

ZANON O VRTCIH - PREDLG SPREMENBE

Predlagam, da se spremeni 53. člen Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2) in sicer tako, da se doda nova alineja, ki bi sankcionirala nespoštovanje 10. člena istega zakona, ter doda nov odstavek, ki bi se glasil:

"Lokalna skupnost, ki ne zagotovi zadostnega števila vpisnih mest v vrtcu, je dolžna enemu od staršev oziroma skrbniku mesečno izplačati odškodnino za neizvajanje določil iz prvega odstavka tega člena v višini povprečne plače v R Sloveniji objavljene s strani Statističnega urada Slovenije, za vsak mesec, ko otrok ni imel možnosti varstva v vrtcu. Znesek se izplača glede na povprečno plačo iz prejšnjega stavka, za en mesec nazaj."

V dosedaj veljavnem zakonu 10. člen Zakona o vrtcu določa: "Kadar v kraju bivanja ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek, je lokalna skupnost dolžna najkasneje v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo."

Občine določila ne spoštujejo, pa ne zato, ker nebi zmogle odpreti novih oddelkov (da se zadeva da urediti so dokaz občine, ki so kot skrajni ukrep najele ali kupile bivalnike, katere so preuredili bv vrtce, po sistemu boljše to kot nič), pač pa zato, ker sedaj v zakonu ni določila, kakšna sankcija doleti občino in župana, če zakona ne spoštuje, hkrati pa staršem zavrnjenih otrok ne daje možnosti, da bi zoper občino ukrepali in jo prisilili k spoštovanju.

Zaradi nezmožnosti vpisa v vrtec, mnogi starši nimajo kam dati svojega otroka v varstvo, zato se dogaja, da zaradi tega sami zapustijo svojo službo, s tem, da je družina potisnjena v slabši ekonomski položaj, kakor bi bila, če bi občina spoštovala zakon. druga možnost so "varuške na črno", kjer je vprašljiva kvaliteta izobraževanja in dela z otroci, vprašljiva je tudi varnost in vse, kar naj bi vrtec imel ustrezno urejeno.

Predlagani novi odstavek naj bi stimuliral občine, da bi upoštevale zakonska določila, če pa jih nebi, bi bile s tem kaznovane, hkrati pa bi se pomagalo družini, katera zaradi (ne)sposobnosti taiste občine eden od staršev ne more delati.

Komentarji