Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Napovedane spremembe DDV in RTV prispevka

3814 OGLEDOV 5 KOMENTARJEV

Trenutni vladni predlog spremembe DDV spremeniti tako da:

* tiskovine (pravica do informiranosti in znanja; diskriminatoren ukrep v primerjavi z ostalimi mediji), uporaba športnih objektov (pravica do zdravega načina življenja) in komunalne storitve ostanejo na nižji stopnji (monopolna branža),

* višjo stopnjo se dodeli tudi nekaterim prehranskim izdelkom (nezdrava prehrana - sladke gazirane pijače),

* višjo DDV stopnjo se dvigne za 1 odstotno točko.

RTV prispevek se ne zniža, pač pa se nekoliko dvigne prag za tiste, ki so oproščeni plačevanja RTV prispevka. Tako se bodo prihodki RTV SLO znižali, kar ustreza zahtevam po varčevanju na RTV, hkrati se olajša krizne ukrepe za najrevnejše.

22 glasov
5 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M markoj 13 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


11.12.2012

Odziv Ministrstva za finance

V zvezi s prispelo pobudo, povezano s spremembo veljavnega zakona o davku na dodano vrednost, kot je bila vključena v Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Predlog ZDDV-1H), katerega besedilo je Vlada določila na svoji 32. redni seji z dne 4.10.2012 in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru, v nadaljevanju pojasnjujemo:

Glede Predloga ZDDV-1H je bila v zakonodajnem postopku, ki je potekal v mesecu novembru, v prvi obravnavi opravljena splošna razprava o razlogih, ki so zahtevali sprejem navedenega zakona ter o načelih, ciljih in poglavitnih rešitvah le-tega. Kljub temu, da je bilo po opravljeni razpravi sklenjeno, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo razpravo, v nadaljevanju nato dogovora glede dokončnih zakonskih rešitev, ki so po predlogu temeljile na zvišanju stopnje davka na dodano vrednost (DDV) od izbranih dobav blaga in storitev, v zvezi s katerimi se po veljavni ureditvi DDV plačuje po nižji, 8,5% stopnji, ni bilo mogoče doseči. Vlada, kot predlagateljica zakona, zato v nadaljnji zakonodajni fazi ni več vztrajala, da se navedeni zakon sprejme, in hkrati napovedala, da bo svoja prizadevanja za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja in stabilizacijo javnih financ usmerila v druga področja, ki so še na razpolago, predvsem z aktivno politiko na področju obdavčevanja trošarinskih izdelkov, preučujejo pa se tudi možnosti, ki so, izven sistema DDV, na razpolago v zvezi z dodatno obdavčitvijo prometa nekaterih kategorij izdelkov, katerega potrošnja je sporna z vidika ohranjanja ravni zdravja prebivalstva (npr. nezdrave brezalkoholne pijače, itd.).

Glede na to, da poslanci sprejema Predloga ZDDV-1H v drugi obravnavi niso podprli, je bil zakonodajni postopek o navedenem predlogu na 22. izredni seji Državnega zbora z dne 29.novembra 2012 končan.

Priloge:

Komentarji