Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Svinjarija

3549 OGLEDOV 14 KOMENTARJEV

Zagotovo se je vsak že srečal bližnjega srečanja nesramnih voznikov težkih tovornjakov -šleparjev-

Kar naenkrat skoči pred nas brez vsakega kančka odgovornosti, in potem se vleče tudi po 3, 4 celo več kilometrov, ko merita tovornjakarja moči drug ob drugem v tekmi brez zmagovalca.

PREPOVED PREHITEVANJA TOVORNJAKOV NAD 12 TON. Takšen bi moral biti napis na naših cestah in avtocestah.

Prav zaradi takih izsiljevanj tovornjakarjev sta imela moja starša hudo prometno nesrečo.

REŠIMO OKOLJE!!, težke tovornjake v tranzitu čez Slovenijo pa na vlake OBVEZNO!

 • Rešili bomo okolje in zrak v katerem ne bo SVINJARIJE (tudi takse, ki jo bo potrebno plačevati v evropsko blagajno zaradi onesnaženja oziroma SVINJARIJE V ZRAKU bodo manjše)
 • rešili bomo Slovenske železnice
 • rešili bomo marsikatero življenje, ki ugasne zaradi nekaterih nesramnih voznikov težkih tovornjakov
 • rešili bomo naše avtoceste pred uničenjem
 • Vsi ki uporabljate te strani naredite nekaj za našo varnost in okolje. Ne samo ogledovat strani: glasujte. Morda bo prav vam to rešilo življenje ali pa bodo vaši otroci lažje dihali v prihodnosti.

  15 glasov
  8 glasov
  Kvorum vsaj 11 glasov ZA
  AVTOR J JUS 5 predlogov
  STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

  Odgovor


  10.09.2012

  Odziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor

  V zvezi s predlagano prepovedjo prehitevanja tovornih vozil nad 12 ton je potrebno najprej poznati temeljne izraze, in sicer največja dovoljena masa, skupna masa in masa vozila. Največja dovoljena masa je masa, ki jo glede na konstrukcijo vozila določi proizvajalec. Skupna masa je masa vozila, skupaj s tovorom in osebami, ki so v vozilu. Masa vozila je masa praznega vozila skupaj z vsemi tekočinami v vozilu in maso voznika.

  Kljub temu, da predlagatelj v predlogu ni navedel, kaj vozilo ne sme presegati (skupno maso ali največjo dovoljeno maso) ugotavljamo, da je predlog nesprejemljiv, saj želi predlagatelj po eni strani zaostriti pogoje prehitevanja na avtocestah za tovorna vozila, po drugi strani pa dviguje mejo s sedanjih 7,5 ton največje dovoljene mase na 12 ton.

  Ministrstvo, pristojno za promet, je že v letu 2007 zaradi opažanj, da se tovorni promet povečuje in da je prehitevanj tovornih vozil med seboj vse več, kar posledično zelo zmanjšuje varnost uporabnikov, z dopisom pozvalo družbo DARS d.d., da preuči možnosti in pristopi k vzpostavitvi prepovedi prehitevanja za tovorna vozila. V zvezi z dano nalogo je družba DARS d.d. predlagala način postavitve prometne signalizacije, ki prepoveduje prehitevanje tovornim vozilom (znak II-29), s predlogom kriterijev glede mest vzpostavitve, in da se na določenih mestih oz. pododsekih (pas za počasna vozila, ljubljanski obroč, priključki na zelo prometnih odsekih) ta omejitev ne upošteva, saj bi pomenila le večjo prometno gnečo v konicah. Po potrditvi predlaganih kriterijev s strani Ministrstva, pristojnega za promet, je družba DARS d.d. pripravila nalog za postavitev prometne signalizacije na avtocestah v 5. koridorju in to postavitev tudi realizirala v poletnih mesecih leta 2007. Po avgustu leta 2007 so bile v promet predane novo zgrajene avtoceste. Na novo predanih odsekih je bila prepoved prehitevanja vzpostavljena tam, kjer cestna infrastruktura to zahtevala (predori, viadukti in podobno), ter dodatno tudi na celotni avtocesti A5 Pesnica – Pince (prekmurska avtocesta), kjer je bila vzpostavljena tudi signalizacija o zahtevani varnostni razdalji. Druge novo zgrajene avtoceste niso v celoti opremljene s prepovedjo prehitevanja, ker prometne obremenitve niso tako visoke, kot določajo postavljeni kriterije. Na osnovi zahteve avtoprevoznikov, ki so tej omejitvi prehitevanja ves čas nasprotovali, je Ministrstvo, pristojno za promet, decembra 2007 dodatno naročilo družbi DARS d.d., da pristopi k naročilu in izvedbi dopolnitve že vzpostavljene prometne signalizacije tako, da na znake II-29 doda časovno omejitev tako, da omejitev velja le v času od 6.00 do 9.00 ure in od 14.00 do 17.00 ure. Dopolnilne table so bile postavljene marca 2008.

  Skladno s sporazumom, podpisanim z GZS, OZS in AZ, avgusta 2009, pa je družba DARS d.d. konca leta 2009 poskrbela za postavitev dopolnilnih tabel na že vzpostavljeni prometni signalizaciji, ki na avtocestah prepoveduje prehitevanje le tovornim vozilom, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t.

  Dejstvo je, da prehitevanja tovornih vozil v celoti ni mogoče prepovedati, saj gre za enakopravne udeležence cestnega prometa. Pri uporabi ukrepov prometne politike je vedno potrebno upoštevati načelo sorazmernosti in takšen ukrep z vidika načela sorazmernosti zagotovo ni sprejemljiv, saj bi šlo za ukrep, ki bi avtoprevozništvu oziroma gospodarstvu prinesel škodo, hkrati pa bi bil z vidika povečanja stopnje prometne varnosti na avtocestah učinek zanemarljive narave. Ministrstvo, pristojno za promet, je že pred nekaj leti na prometno najbolj obremenjenih odsekih prepovedalo prehitevanje tovornih vozil nad 7,5 t največje dovoljene mase, in sicer v času jutranje in popoldanske prometne konice, s čimer se je pretočnost prometa v času prometnih konic bistveno izboljšala.

  Priloge:

  Komentarji