Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Električna energija

4469 OGLEDOV 5 KOMENTARJEV

Splošnemu varčevanju z električno energijo bi se lahko pridružili tako, da bi uzakonili ugašanje javne razsvetljave, če ne povsod, pa vsaj na podeželju, kjer je javno osvetljena že vsaka pot med njive in polja. Enostavno bi določili čas na primer od 23 do 5 ure, kot čas prekinitve osvetlitve ali vsaj delne prekinitve. V tem času tam ni nobenega gibanja, torej je razsvetljava nepotrebna. Enostavno se da to urediti s časovnimi stikali in prekinjanjem vsaj vsake tretje svetilke. S tem bi prihrenili marsikatero kilovatno uro, ki jo še kako rabimo drugje.

31 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR D Drago Felle 41 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


15.05.2012

Odziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor

Strinjamo se z namenom, da je varčevanje z električno energijo potrebno. Vendar gre za porabo električne energije v javni razsvetljavi, katera zagotavlja prometno in splošno varnost. V zvezi z zniževanjem vplivov javne razsvetljave na okolje obstaja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007), ki jo je sprejela Vlada RS in ki med drugim določa tudi ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in drugih nepokritih javnih površin, s čimer je že v sedanji ureditvi zagotovljeno, da se skrbi tudi za varčevanje z energijo. Odločitev, da se zagotavlja javno razsvetljavo na določenih lokacijah, je v pristojnosti lokalnih skupnosti, zato se je v primeru konkretnih primerov, kjer s ocenjuje, da je javna razsvetljava nepotrebna, potrebno obrniti nanje.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 22.03.2012 | 06:29:49

Električna energija

Splošnemu varčevanju z električno energijo bi se lahko pridružili tako, da bi uzakonili ugašanje javne razsvetljave, če ne povsod, pa vsaj na podeželju, kjer je javno osvetljena že vsaka pot med njive in polja. Enostavno bi določili čas na primer od 23 do 5 ure, kot čas prekinitve osvetlitve ali vsaj delne prekinitve. V tem času tam ni nobenega gibanja, torej je razsvetljava nepotrebna. Enostavno se da to urediti s časovnimi stikali in prekinjanjem vsaj vsake tretje svetilke. S tem bi prihrenili marsikatero kilovatno uro, ki jo še kako rabimo drugje.

Imam pa še en predlog, privatizirajte nacionalno televizijo. Samo tako se bo na tem področju zmanjšala poraba denarja, ki ga ta ustanova porabi nenormalno veliko.

Komentarji