Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Železniška proga Ljubljana-Kočevje

8207 OGLEDOV 10 KOMENTARJEV

Spoštovani,

od 1984 se Ribničanom in prebivalcem Kočevske obljublja posodobitev in vzpostavitev proge Ljubljana - Kočevje. Dnevno se po cesti vozi iz tega konca Slovenije 2500 do 3000 ljudi na delo v Ljubljano in domov. Cesta Ljubljana - Kočevje je že dobila ime "cesta smrti" zaradi tragičnih nesreč, ki se dnevno dogajajo, saj je cesta taka, kot je bila narejena pred 40 leti.

Avtobus pa zaradi zastojev vozi tudi po dve uri za razdaljo, ki jo ( brez zastojev) naredi v eni uri:

Zakaj se takoj ne nameni denar za končanje proge, ne samo tovornega prometa do Ortneka, pač pa za hitri potniški prevoz Lj.-Kočevje? S tem, da se neskončno komplicira z iskanjem trase ceste čez Ljubljansko barje, bi bil prevoz dnevnih komuterjev s hitrim vlakom najboljša rešitev. Obnova proge je že končana do Velikih Lašč. Zakaj se torej ne planira hitro dokončanje proge do Kočevja in vzpostavitev potniškega prometa? Zakaj spet neskončno reševanje ceste? Mar res nihče v vseh vladah, ki so bile od 1984 leta do sedaj ne vidi, da se dnevni prevoz delavcev po celem svetu rešuje s hitrimi vlaki oz. podzemno?

Prebivalci Ribnice že grozijo z zaporami ceste, a rešitev problema je na dlani. Res nihče iz te vlade ne stanuje v tem delu Slovenije in se dnevno cijazi po tej cesti ter izgublja dnevno tudi po 4 ure, namesto da bi v vlaku lepo prebral časopis in se pripeljal na delo in domov, brez stresa, nesreč in slabe volje, kot to počnejo po svetu?

S spoštovanjem, Marjeta Mikuž

13 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M marjetam 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


12.01.2010

Odziv Ministrstva za promet

Projekt obnove železniške proge Grosuplje – Kočevje v dolžini 49,2 km, ki bo omogočil ponovno vzpostavitev potniškega prometa, je razdeljen na dve fazi in sicer prva zajema obnovo proge med Grosupljem in Ortnekom, druga faza pa obnovo odseka med Ortnekom in Kočevjem. Kot samostojna faza je predvidena še modernizacija signalno varnostnega sistema in vpeljava daljinskega vodenja prometa. Ocenjena vrednost vseh del je 90 mio EUR.

Za pričetek del I. faze je bil izdelan in potrjen investicijski program s katerim je bil projekt vključen v proračun - načrt razvojnih programov. Izvedba projekta se je pričela v letu 2008. V okviru izvajanj gradbenih del prve faze so bila dokončana dela na petih kilometrih odprte proge med Grosupljem in Dobrepoljem ter na odseku do Dobrepolja v dolžini 7 km. S terminskim načrtom je predvideno, da bo I. faza zaključena v letu 2010.

Po dokončanju prve faze bo sledila izvedba druge faze obnove, to je obnova spodnjega in zgornjega ustroja proge, izgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav med Ortnekom in Kočevjem, ter dograditev peronov ter ostalih naprav za potniški promet na celotnem odseku med Grosupljem in Kočevjem. Šele po dokončanju druge faze bo možno ponovno vzpostaviti potniški promet do Kočevja.

Investicijski program za II. fazo še ni izdelan se pa načrtuje njegova izdelava v tem letu. Sredstva v višini 25 mio EUR za to fazo so vključena v okvir novega evidenčnega projekta - vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI. Po izdelavi in potrditvi investicijskega programa bodo ta sredstva prenesena na projekt – II. faza obnove proge Grosuplje – Kočevje. Natančnejša opredelitev izvedbe II. faze in s tem možnosti uvedbe potniškega prometa bo izdelana v okviru investicijskega programa. Pri izdelavi investicijskega programa in opredelitev prioritet bodo vsekakor upoštevana usmeritev prometne politike – trajnostna mobilnost in s tem vzpostavljanje osnov – ustrezne železniške infrastrukture za preusmeritev potniškega in tovornega prometa s cest na železnico.

Komentarji