Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Pravična pokojnina

5647 OGLEDOV 11 KOMENTARJEV

Predlagam uvedbo novega pokojninskega sistema, v katerem vsi upokojenci prejemajo pravično pokojnino.

Kaj je pravična pokojnina? To je pokojnina, ki se pravično izplačuje na podlagi vseh vplačanih prispevkov v celotni delovni dobi. Izplačevanje pokojnin po novem sistemu, bom predstavil na dveh primerih:

1. Gospod Janez je v celotni delovni dobi vplačal v proračun prispevke za pokojnino v revalorizirani vrednosti 120.000€. ZPIZ določi mesečno pokojnino na podlagi plače v nekem časovnem obdobju in je, recimo, 1000€. Janez prejema to pokojnino 10 let in tako "porabi" vplačane prispevke. Tej pokojnini lahko rečemo tudi prislužena pokojnina, ker si jo je Janez prislužil na podlagi prispevkov. (Beseda "porabi" je v navednicah, ker se za Janezovo pokojnino ne porabljajo prispevki, ki jih je vplačal v preteklosti, ampak prispevki sedaj zaposlenih.)

Ko se prislužena pokojnina "izteče", ZPIZ določi Janezu standardno pokojnino, ki mu zagotavlja vsaj osnovni standard. Ta pokojnina bo nižja od prislužene pokojnine, vendar višja od minimalne pokojnine. Za koliko bo višja, bo opredeljeno v zakonu. Višina standardne pokojnine bo tudi odvisna od delovne dobe.

2. Gospod Jože je v celotni delovni dobi vplačal v proračun prispevke za pokojnino v revalorizirani vrednosti 60.000€. Tudi Jožetova mesečna pokojnina je 1000€. Jože prejema prisluženo pokojnino 5 let in tako "porabi" vplačane prispevke. ZPIZ mu nato določi standardno pokojnino kot pri Janezu.

(Zaradi lažje predstavitve obeh primerov, kako se ena pokojnina po določenem obdobju spremeni v drugo, ni upoštevana inflacija. Standardna pokojnina bi lahko bila tudi precej višja od minimalne pokojnine. Kako visoka bo standardna pokojnina, bo odvisno od denarja v proračunu, ki se zbere od pokojninskih prispevkov. Višina standardne pokojnine se bo tekom leta spreminjala v odvisnosti od rasti inflacije.)

Izračun se naj naredi za vse upokojence. Prisluženo pokojnino naj dobivajo na podlagi vplačanih prispevkov. Če so nekateri upokojenci že dobili vrednost vplačanih revaloriziranih pokojninskih prispevkov v celoti povrnjene v obliki pokojnine, ZPIZ prisluženo pokojnino pri teh upokojencih zamenja s standardno pokojnino. Invalidski upokojenec seveda dobi poleg prislužene ali standardne pokojnine tudi dodatke iz naslova socialnih pravic.

Zaposleni, ki imajo le nekaj mesecev do upokojitve, predlogu pravične pokojnine ne bodo nasprotovali, saj bo ta pokojnina bolj pravična od pokojnine v sedanjem pokojninskem sistemu. Zaposleni, ki imajo še veliko let do upokojitve, predlogu pravične pokojnine prav tako ne bodo nasprotovali, saj bo njihov neto mesečni dohodek večji, zaradi manjšega obveznega prispevka za pokojnino. Manjši pa bo prispevek zato, ker bodo nekatere sedanje zelo visoke nezaslužene pokojnine postale nižje in ne bodo več nujni visoki prispevki.

Morda bo kdo rekel, da ZPIZ nima za vsakega posameznika vseh podatkov o vplačanih prispevkih. To ni težava, se bodo pač upoštevali le znani podatki o vplačilih. Če pa bo posameznik kasneje dostavil ZPIZ-u podatke o prispevkih, ki niso bili upoštevani, se podatki še vedno lahko naknadno upoštevajo.

Prednosti pravične pokojnine: a) odliv denarja iz proračuna za pokojnine bo precej manjši, kot je sedaj; b) pravična pokojnina temelji na vplačanih pokojninskih prispevkih in je zato bolj pravična od pokojnin, ki se izplačujejo preko sedanjega pokojninskega sistema; c) pogoji za pridobitev prislužene in standardne pokojnine so jasni in zato odpadejo prerekanja med vlado in zastopniki upokojencev, ko slednji zahtevajo pokojnine usklajene z rastjo plač; d) odpadejo prerekanja s sindikati, ki ne pristanejo na povišanje delovne dobe, saj se lahko ohranijo sedanji pogoji glede let za upokojitev; e) nov sistem bo bolj pregleden, saj bo vzpostavil jasno povezavo med vplačanimi prispevki in višino pridobljenih pravic (pokojnine); f) nov pokojninski sistem, ki temelji na pravični pokojnini, je možno uvesti že leta 2011.

Pokojninska reforma, ki temelji na pravični pokojnini, nekaterim upokojencem ne bo všeč, ker bodo prejemali nižjo pokojnino. To so tisti upokojenci, ki so doslej dobivali nezasluženo pokojnino, kar pomeni, da so v preteklosti že dobili s pokojnino več denarja, kot so ga vplačali s pokojninskimi prispevki.

Vladi in sindikatom ne bo težko prepričati teh nezadovoljnih upokojencev. Enostavno se jim pove, da so mnogi med njimi doslej dobivali nepravično pokojnino, z uveljavitvijo pokojninske reforme pa bodo prejemali bolj pravično pokojnino. Spomni se jih tudi lahko, da so v preteklosti predvsem upokojenci zahtevali pravičnost pri pokojninah. Z novo pokojninsko reformo bo ta pravičnost uveljavljena.

Pokojnine za športnike, kulturnike in druge, naj se enako izplačujejo, kot to velja za ostale upokojence. Če pa želi država posebej nagraditi posameznika zaradi izjemnega prispevka skupnosti, to še vedno lahko naredi z denarnim zneskom, ki se enkratno izplača v vsakem koledarskem letu in ga dobi upokojenec poleg pokojnine.

ZPIZ naj naredi poskusni izračun prisluženih oziroma pravičnih pokojnin za vsaj 100 naključno izbranih upokojencev. Ta izračun je sedaj v času računalnikov enostaven in strošek izračuna ne bo velik. Izračun bo pokazal, da je sistem, ki temelji na pravični pokojnini, bolj ugoden za večino državljanov kot sedanji pokojninski sistem. Predvsem tisti upokojenci, ki sedaj dobivajo minimalno pokojnino, bodo v novem pokojninskem sistemu dobivali več kot sedaj.

Za Slovenijo dileme, pravično pokojninsko zavarovanje - da ali ne - ne bi smelo biti. V Ustavi imamo v 2. členu zapisano, da smo socialna država, kar pomeni, da država svojim državljanom na stara leta zagotovi socialno varnost. Pravična pokojnina bo to socialno varnost tudi dejansko omogočila.

S pravično pokojnino bomo vzpostavili pravičnejši, zanesljivejši, preglednejši in tudi finančno učinkovitejši pokojninski sistem, ki pa bo še vedno temeljil na medgeneracijski solidarnosti.

3 glasovi
5 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR dan 49 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji