Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Rešitev problematike upokojevanja

5500 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

Vladi R Slovenije predlagam celovito in poenostavljeno rešitev problematike upokojevanja. V veljavo lahko stopi že 1. julija 2011 (druga polovica leta 2011). Navedeni sistem upokojevanja lahko zdrži do 2020, ko se celoten sistem postavi na drugačne temelje (vplačana sredstva z jamstvom državnega proračuna in kritnim skladom medgeneracijske solidarnosti do max. višine npr.1000€ mesečno).

Zdajšnji sistem je netransparenten in nepregleden. Za njegovo razumevanje je potrebna vsaj diploma pravne fakultete.

Za upokojevanje se predlaga 42 let pokojninske dobe za moške oz. 40 let za ženske. Pokojnina za polno pokojninsko dobo znaša 70% revaloriziranih prispevkov za izbranih najugodnejših zaporednih 30 let.

Kdor se upokoji pred dopolnjeno starostjo 60 let moški in 58 let ženske s polno pokojninsko dobo dobi malus v višini 0,3% za vsak mesec manjkajoče starosti (zaposlitve pred 18- letom starosti). Ob dopolnitvi zahtevane starosti malusi ugasnejo, polna pokojnina.

Možen je dokup pokojninske dobe za čas služenja vojaškega roka in rednega študija. Tako tudi univerzitetno izobražen kader ob dokupu študijskih let lahko odide v pokoj kmalu po dopolnjenem 60- letu starosti. Ob dopolnjneni starosti 65 let se lahko upokoji vsak, ki zbere 20 let pokojninske oz. 15 let delovne dobe ob seveda ustrezno nižji pokojnini.

Na delovnih mestih z dodano dobo (prej benificirana) se le ta odšteje od zahtevane starosti 60 oz. 58 let, zahteva se 42 oz. 40 let pokojninske dobe (tudi tu se upošteva dodana doba). Ob izpolnjevanju obeh pogojev se delavec upokoji s polno pokojnino. Ob upokojitvi se osebni račun sklada za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje prenese na SPIZ kjer se izračuna dosmrtna pokojnina zavarovanca.

Ohrani se možnost dokupa do 5 let pokojninske dobe (po realni vrednosti aktuarskega izračuna) za tiste, ki jim ob dopolnjeni starosti manjka pokojninska doba (npr. prekinitve zaposlitve, brezposelnost...) in se želijo upokojiti.

Vsak delavec lahko po izpolnitvi pogojev za polno pokojnino še za 5 let podaljša delovno razmerje, odmeri se mu ustrezno višja pokojnina.

Izterjajo se neplačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Državni zbor sprejme ustrezno zakonodajo za razlastitev premoženja tajkunov in oseb, ki so drugič zapored pravnomočno obsojene za organizacijo in tihotapljenje prepovedanih drog. Premoženje gre v državni proračun iz katerega se deloma financira tudi pokojninska blagajna.

2 glasova
6 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR S Sony Globokar 121 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji