Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

O projektu

Projekt predlagam.vladi.si je del širših naporov za vključitev prebivalcev v procese oblikovanja vladnih politik in ukrepov. Projekt odpira nov komunikacijski kanal med državljani in državo ter med državljani samimi. Njegov osnovni namen je prebivalce Slovenije spodbuditi k predložitvi mnenj, pobud in predlogov za ureditev določenih vsebinskih vprašanj. Tako želimo predvsem doseči večjo participacijo posameznikov in civilne družbe pri oblikovanju vladnih politik ter okrepiti dialog med civilno družbo in državo.

Vlada RS je na svoji 37. redni seji 23. julija 2009 potrdila vzpostavitev spletnega orodja »predlagam.vladi.si«, ki ga je predlagal in s katerim bo upravljal Urad Vlade RS za komuniciranje.

Dokumenti:

 • na vladi potrjeno gradivo projekta predlagam.vladi.si
 • Sklep Vlade 38200-11/2009/9 z dne 23.7.2009, s katerim je Vlada RS:
  • izvedbo projekta naložila Uradu Vlade RS za komuniciranje;
  • ministrstva in vladne službe zavezala, da na poslane predloge v roku 20 dni pripravijo ustrezne odgovore oziroma stališča;
  • Uradu Vlade RS za komuniciranje naložila, da v roku šestih mesecih po objavi projekta pripravi poročila in ovrednoti projekt, oceni uporabnost spletnega orodja in pripravi predloge za njegov nadaljnji razvoj.

Vlada RS se je na seji 8.7.2010 seznanila s Poročilom o delovanju spletnega orodja predlagam.vladi.si v obdobju od 11. novembra 2009 do 11. maja 2010.

Vlada RS se je na seji 10.3.2011 seznanila z letnim Poročilom o delovanju spletnega orodja predlagam.vladi.si (november 2009 - november 2010).

  

Moderator predlagam.vladi.si

Spletno orodje predlagam.vladi.si ureja Urad vlade za komuniciranje, a večino vsebinskega dela opravijo državni uradniki in funkcionarji po ministrstvih in vladnih službah, ki na vaše predloge pripravljajo ustrezne odgovore in presojajo smiselnost njihove izvedbe.

Moderatorji spletnega orodja za vas opravljamo naslednje naloge:

 • objavljamo nove predloge;
 • skrbimo za skladnost predlogov s pravili in njihovo primernost; ob morebitni neskladnosti moderator sporoči predlagatelju, zakaj je njegov predlog neprimeren in mu pomaga oblikovati ustreznejšega;
 • skrbimo, da so vsi objavljeni komentarji v skladu s pravili predlagam.vladi.si, neprimerne komentarje skrijemo in na njihovem mestu objavimo razlog, zakaj smo jih skrili;
 • predloge, ki so pri glasovanju dobili zadostno podporo, pošljemo pristojnemu organu;
 • presojamo o ustreznosti odziva pristojnega organa;
 • objavljamo odzive pristojnih organov;
 • vodimo statistiko dejavnosti.

Ob kakršnih koli težavah, nejasnostih ali konstruktivnih predlogih za zboljšanje funkcionalnosti samega orodja, smo vam na voljo na spodnjem e-naslovu in telefonski številki Urada vlade za komuniciranje.
 

Kontakt

e-naslov: predlagam.vladiping@govpong.si
telefon: (01) 478 26 00

Urad Vlade RS za komuniciranje
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana

Datum prve objave: 2. 11. 2009
Datum zadnje nadgradnje: 28. 1. 2018