Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Zavrnjeni

Predlogi, ki na glasovanju niso prejeli dovolj glasov

Predlogi, ki na glasovanju niso prejeli dovolj glasov

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 4 2

  Tatvine v trgovinah

  Predlagam, da se spremeni Kazenski zakonik v točki 204. – Tatvina. Ste že razmišljali, da bi spremenili dejanje v prekršek in ga oglobili. ZAKAJ? Delam v trgovini, in se dnevno srečujem z tatvinami, katere popisujejo policaji, kar je roko na srce brez veze. Prvo, moj...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 11 13

  Otroški dokladi

  Starši bi morali otroške dokladr dobti največ za dva otroka. Pri vsakem naslednjem naj jim ne bi pripadali. Veliko žensk to iskorišča da jim ni treba hoditi v službo in živijo od dokladov. Kdor se odloči da bo imel večje število otrok naj jih tudi sam preživlja ne pa...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 21 7

  Obnovitev CPP

  Predlagam da veljavnost CPP-ja poteče in bi ga bilo potrebno vsakih, npr 10 let, obnavljati.

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 8 13

  Omejitev hrupa enoslednih motornih vozil in štirikolesnikov

  Prometna statistika je na splošno taka, da je prometa iz leta v leto več, kar je popolnoma razumljivo, vendar bi tu rad izpostavil posebno vrsto prometa in to je motoristični promet oziroma motoristi ter promet štirikolesnikov. Tega je iz leta v leto bistveno več glede...

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 5 6

  psihični bolniki- invalidi

  Pozdravljeni Predlagam spremembo v zakonu v korist psihičnih bolnikov-invalidov in njihovih družin. S tem mislim na partnerje takšnih bolnikov in njihovih otrok. Zakon sedaj obravnava samo telesne invalide, na psihične, ki so še veliko bolj problematični, težavni in...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 7 5

  Na prispevke pri regresu naj vpliva plača zaposlenega in ne plača vseh

  "Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov za socialno varnost je 70 odstotkov povprečne plače v RS za predpretekli mesec. " Zgornje pravilo pomeni, da je država malo manj požrešna pri prispevkih pri regresu, a je to...

 • Na glasovanju zavrnjen
  15 24 16

  davek na meso

  Predlagam uveden davek na prodajo mesa, saj povprečen slovenski državljan meso je 5-6x na teden, kar je veliko preveč. S podražitvijo in zmanjšanjem vnosa mesa bi se borili tudi proti boleznim srca in ožilja, ki so med drugim tudi veliko finančno breme v zdravstvu....

 • Na glasovanju zavrnjen
  1 3 5

  Naredite več, da mladi ostanejo v Sloveniji

  Predlagam, da se v Slovenijo privabi mlade ljudi slovenskega porekla, ki so se v preteklih 10 letih odselili iz Slovenije in da bodo ljudje slovenskega porekla ostali v Sloveniji, ne pa, da se bodo izseljevali. Zelo pogosto berem o staranju prebivalstva in o težavah v...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 0 1

  Sankcije za neupoštevanje priporočil Varuha človekovih pravic in nespoštovanje odločb Ustavnega sodi

  Vladi predlagam, da pripravi predpis ali pa dopolni področne predpise Varuha človekovih pravic, Ustavnega sodišča RS in ESČP (Evropsko sodišče za človekove pravice), da določi sankcije za neupoštevanje priporočil varuha in odločb ustavnega sodišča oz ESČP. Menim, da...

 • Na glasovanju zavrnjen
  2 11 7

  Upokojevanje

  Spet so aktualni pogoji za upokojitev predvsem upokojitvena starost. Da ne bi na vsake let sprejemali nove pokojninske reforme ,predlagam dvig upokojitvene starosti na vsaj 75 let ter minimalno 50 let. delovne dobe. Prepričan sem da bi ta ukrep zagotovil vzdržnost...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 5 3

  lestvica pokojnine vs letni dodatek

  Predlagam, da se lestvica za pokojnine, ki vpliva na višino letnega dodatka spremeni, in sicer za l. 2018 Višina pokojnine Znesek letnega dodatka do 450,00 EUR 410,00 EUR od 450,01 EUR do 550,00 EUR ...

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 7 12

  plačilo za poslovno uspešnost (trinajsta plača, božičnica, letna nagrada)

  Predlagam vladi, da plačilo za poslovno uspešnost zakonsko zahteva. Podjetja končujejo leta z enormnimi zaslužki in da gospoda pohlevno, nehvaležno prezrejo trud malega človeka, ki mu ta zaslužek omogoči, bi bilo potrebno zakonsko sankcionirati.

 • Na glasovanju zavrnjen
  11 13 5

  obeleževanje vojnih dogodkov

  Pri nas vsako leto delamo proslave in obeležujemo obletnice raznih bitk in dogodkov iz 2. ali 1. svetovne vojne. To početje izgublja smisel in mlajšim generacijam katerim to ni več pomembno po nepotrebnem obremenjuje pozornost. Nikjer nisem zasledil da bi naprimer...

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 10 7

  za socialno pomoč naj se uredi novca višina nepremičnega premoženja

  Vladi predlagam, da naj pripravi predpis, da se upošteva prosilcu za socialno pomoč stanovanje (stanovanjska hiša), v katerem oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče ter katerega vrednost NE presega ali dosega višino 80.000 EUR. Zdaj je določena...

 • Na glasovanju zavrnjen
  1 8 0

  Zaščita dihal

  Veliko ljudi je konstantno izpostavljenih izpušnim plinom, kot na primer policisti, vinjetarji, redarji in tudi za te je potrebno poskrbeti. Torej vsi, ki so izpostavljeni tem grožnjam bi morali obvezno nositi zaščito za dihala.

 • Na glasovanju zavrnjen
  0 13 6

  Prepovedati uporabo plinskih bomb

  Že moji starši so proti, pa vendarle... Zaradi nesreč je ta predlog. Sicer so redke, a ko na vse ostale morebitne nesreče dodam še to...

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 10 9

  Omejitev hitrosti zaradi prekomernega hrupa

  Hrup je poleg onesnaženega zraka glavni vzrok za bolezni v EU. Svetovna zdravstvena organizacija je v mesecu oktobru izdala smernice za okoljski hrup v EU regiji. Smernice vsebujejo "močno priporočilo", da naj dnevni hrup ob cestah ne presega vrednosti 53 dB, nočni pa...

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 12 9

  naj se pri socialni pomoči upošteva nepremičnino v višini do 120.000 EUR ali pa prihranki v tej viši

  Vladi predlagam, da naj pripravi predpis, da se pri prosilcu za socialno pomoč upošteva stanovanje (stanovanjska hiša), v katerem oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče ter katerega vrednost NE presega ali dosega višino 120.000 EUR kot je to...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 5 5

  Za enakovredno delo enako plačilo!

  Predlagam vladi R Slovenije da vsaj približno izenači plače vsem kategorijam pooblaščenih uradnih oseb (mišljeni so policisti, pravosodni policisti, vojaki in zraven dodajam še poklicne gasilce kateri sicer niso pooblaščeni, so pa dnevno izpostavljeni nevarnostim)....

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 3 1

  Plačevanje interneta glede na doseženo hitrost

  Internet naj se plačuje glede na dejansko doseženo povprečno hitrost na mesec.