Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Z odzivom organa

 • Objavljen odgovor:
  25 4 7

  Ureditev brezplačnih parkirnih mest ob avtocestah

  Pozdravljeni Vse pogosteje poslušamo o tem, kako se bo planet v roku toliko in toliko let segrel za toliko in toliko. Velik vpliv temu segrevanju prepisujejo prometu in predvsem valijo dolžnost odgovornega ravnanja na voznike osebnih vozil. Ob vsem tem, pa opažam da se...

 • Objavljen odgovor:
  17 1 0

  Dražja cestnina za tovorna vozila v prometno najbolj obremenjenih delih dneva

  V odzivu na predlog podaljšanja časovnih terminov v katerih velja prepoved prehitevanja za vozila nad 7,5 ton na avtocestah Ministrstvo za infrastrukturo v odgovoru št. 010 – 22 / 2018 / 44 – 02121245 odgovarja, da se Vlada zaveda problema že od leta 2007. Ugotavlja, da...

 • Objavljen odgovor:
  31 26 46

  Brez dela ni jela

  Moj predlog je, da v Sloveniji nehamo podpirati lenuhe. Vsak, ki želi prejemati nadomestilo za brezposelnost, bi moral (vsaj za polovični delovni čas) delati družbeno koristna dela : Urejanje parkov/gozdov/mest, pobiranje smeti, sprehajanje / nakupovanje/ pomoč...

 • Objavljen odgovor:
  15 1 0

  Obdavčitev dividend, izplačevanje dividend, in registrski računi

  Pozdravljeni, Imam sledeče tri predloge: 1) Dividende se obdavčuje kot obresti, nad določenim zneskom, npr. nad 1500 EUR. Ali pa se dividende in obresti skupaj obdavčuje samo nad določenim zneskom, npr. nad 2500 EUR. S tem spodbudite možnost neposredne participacije...

 • Objavljen odgovor:
  16 5 8

  Vozniška dovoljenja

  Predlagam, da se voznikom traktorjev, oziroma imetnikom vozniškega dovoljenja kat. F, avtomatsko prizna kategorija EKB, v kolikor voznik poseduje tudi vozniško dovoljenje kat. B za vožnjo osebnega avtomobila. Smešno je, da s traktorjem in težkimi priklopniki, včasih...

 • Objavljen odgovor:
  23 8 8

  Ustanovitev pokrajin (143. člen Ustave Republike Slovenije)

  Predlagam ustanovitev pokrajin (zaradi nujnosti glede na predlog EU proračuna 2021-2027 in proračun namenjen za regionalni razvoj in kohezijsko politiko po letu 2020, glejte europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_sl.htm): Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju...

 • Objavljen odgovor:
  18 0 3

  Prepoved uporabe azbestnih kritin

  Predlagam, da se sprejme predpis o zamenjavi azbestnih strešnih kritinah in določi zakonski rok, v katerem morajo lastniki stanovanj, hiš, vrtci in šole in vse zgradbe, ki imajo azbestno kritino le-to zamenjati. Vsa azbestna kritina, ki se nahaja na gospodarskih...

 • Objavljen odgovor:
  18 3 4

  Standardizacija velikosti parkirnih mest

  Parkirna mesta po Sloveniji so precej različnih velikosti. Pogosto prihaja do tega, da so nekatera parkirana mesta začrtana precej preozko. To se zgodi izključno iz razlogov manj je več, torej tam kjer se ponavadi le ta prodajajo (garažne hiše, bloki) oziroma je drago...

 • Objavljen odgovor:
  16 4 1

  Neprofesionalno opravljanje funkcije župana

  Glede na to, da so stroški plač županov previsoki, naj ti opravljajo svojo funkcijo samo neprofesionalno, za maks. 50 % dosedanje plače. Za svetnike pa predlagam zakonsko ukinitev sejnin na ravni celotne države. Pa da vidimo, kakšna bo gneča pri kandidaturah na...

 • Objavljen odgovor:
  92 1 17

  "Predkupna" pravica dolžnika pri odkupu svojega dolga

  V zadnjem času je vedno več primerov, kjer upnik (banka) proda terjatev do fizične osebe drugi pravni osebi z izjemnim popustom, tudi do 80%, pri čemer pa na drugi strani dolžniku ni pripravljena odpisati ali kakorkoli drugače olajšati odplačevanja dolga niti v višini...

 • Objavljen odgovor:
  19 6 13

  Upokojenci v rednem delovnem razmerju (2 varianti)

  Predlagam vladi R Slovenije, da rešuje problematiko primankljaja delavcev, seveda največ v proizvodnji na sledeč način. Omogoči se sklenitev rednega delovnega razmerja že upokojenim. Pokojnina je pridobljena pravica, izjema je invalidska pokojnina. - Delovno razmerje se...

 • Objavljen odgovor:
  14 3 7

  Stroški za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito

  Predlagam, da stroške za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito Evropska unija povrne naši državi v celoti in ne samo delno. Minister Boštjan Poklukar je na poslansko vprašanje odgovoril: "Za potrebe izvajanja sprejema prosilcev za mednarodno zaščito, zagotavljanja...

 • Objavljen odgovor:
  21 4 10

  Zelena Slovenija

  Res da ne moremo kar vse negativne vplive na naravo preprečiti čez noč lahko pa nekje začnemo in drugje nadaljujemo. Predlagam vladi naj prepove oglaševanje izdelkov ki pretirano škodujejo naravi. Naj trgovci tudi začnejo malo razmišljati in proizvajalci tudi. Nisem...

 • Objavljen odgovor:
  34 2 18

  Minimalna plača

  Novi vladi predlagam, da spremenijo definicijo minimalne plače! Definicija minimalne plače bi se morala glasiti: Definicija minimalne plače citiram: Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki...

 • Objavljen odgovor:
  22 1 26

  Reforma RTVS in pravičen prispevek

  Rad bi izpostavil predvsem dva velika problema v zvezi s financiranjem in delovanjem RTVS. Prvi problem: financiranje RTV Slovenija (RTVS). RTVS je trenutno financirana deloma iz državnega proračuna, večji del sredstev pa direktno iz žepa gospodinjstev, ki imajo...

 • Objavljen odgovor:
  24 0 3

  Sistemski pristop k reševanju naraščajočega tranzitnega tovornega prometa na AC

  Vlado pozivam, da takoj pristopi k sistematičnemu reševanju problema tranzitnega cestnega tovornega prometa preko naše države. Razvite sosednje države so že zdavnaj ugotovile, da cestni tranzitni tovorni promet prinaša bistveno več škode kot koristi. Prometne nesreče,...

 • Objavljen odgovor:
  19 0 4

  Uskladitev cen parcel

  Predlagam vladi,da naredi uskladitev cen kmetijskih zemljišč med GURS-om in DURS-om.Pred kratkim sem kupil parcele v bližini doma,pa sem jih plačal po ceniku GURS-a,potem pa sem šel na DURS v Novo mesto,pa so mi postavili svoje cene.Ali nismo ena in ista država,ne...

 • Objavljen odgovor:
  19 4 10

  Sadjarji v stiski

  V Sloveniji se obdeluje več kot sto hektarjev sadovnjakov, pridelek sadja se giblje med 40 in 50 tonami na hektar, letos pa je letina sadja še bogatejša. Kot zdaj kaže, bo blizu 40 odstotkov jabolk ostalo na drevesih oziroma jih bomo pustili kar pod drevesi, saj...

 • Objavljen odgovor:
  18 1 6

  Obdavčitev pokojninskih rent

  Predlagam vladi R Slovenije da doživljenske dodatne pokojninske rente do višine 160 € mesečnega izplačila niso obdavčene v kolikor skupaj s ZPIZ-ovo pokojnino ne presegajo zneska 1.090 € kateri je pa itak meja za obdavčitev tudi ZPIZ-ovih pokojnin. Upravičenci se bodo...

 • Objavljen odgovor:
  25 0 2

  Prijava nepravilnosti inšpekcijskim službam

  Predlagam, da vlada natančneje opredeli način prijave zaznanih nepravilnosti inšpekcijskim službam. Niti v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, niti v Zakonu o splošnem upravnem postopku to ni natančno zavedeno. 127. člen Zakona o upravnem postopku v 2. odstavku sicer govori...