Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Posredovani

 • Rok za odgovor:
  84 1 4

  Spremljevalec pri prevozu otrok - sprememba starostne meje

  Predlog za spremembo 2. člena Pravilnika o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok. Opredeljeno starostno mejo, ki je trenutno vsaj 21 let bi spremenil na vsaj 18 let. Po mojem mnenju lahko tudi 18-letnik poskrbi za varnost otrok pri vstopanju v vozilo in...

 • Rok za odgovor:
  83 0 4

  Prekinitev sodnega mandata sodnikom, ki ne spoštujejo sodb nadrejenih sodišč in/ali zavezujočih sodb

  V zadnjem času se pojavlja vedno več sodb, kjer sodniki dejansko ne upoštevajo navodil nadrejenih sodišč. Tako imamo primer, kjer po vračanju iz višjega sodišča sodnica na prvi stopnji pove, da ne bo spoštovala navodil ne EU sodišč in ne višje stopnje, ker ona pač že ve...

 • Rok za odgovor:
  50 2 18

  Keshe Foundation

  Predlagam vladi, da pooblasti veleposlaništvo v Belgiji za prevzem dokumentacije, ki jo nudi neprofitna organizacija Keshe Foundation (http://www.keshefoundation.org/en/). Gre za znanstveni in tehnološki preboj, katerega dokumentacijo so do sedaj prevzele vlade Irana,...

 • Rok za odgovor:
  45 6 32

  Ukinitev tega portala

  Predlagam da se ta portal ukine, zaposleni pa prestavijo na zavod za zaposlovanje. Razlogi: 1. Na portalu je bilo objavljenih in z glasovi podprtih ogromno predlogov, pa nisem zasledil da bi kakršenkoli predlog s tega portala zaživel v praksi (vesel pa bom dokazov o...

 • Rok za odgovor:
  43 1 11

  Zvezno izračunavanje višine socialnih transferjev; ukinitev razredov

  Pogosto se pri izračunu upravičenosti do socialnih transferjev, kot je npr. znižano plačilo vrtca, zgodi, da je izračun dohodkov na družinskega člana blizu meje med posameznimi razredi. Včasih lahko prosilec za las ostane v nižjem razredu, včasih pa ga npr. 5 EUR...

 • Rok za odgovor:
  41 2 2

  Nesmiselno obdavčevanje

  V začetku šolskega leta je nekaj zaokrožilo po šolskih skladih. Vendar ne, da naj bi bile vse donacije, ki jih prejme posamezni učenec oziroma njegovi starši obdavčene. Samo govorilo se je, nikoli izvajalo, da bi morali biti starši, ki za posameznega učenca, prejmejo...

 • Rok za odgovor:
  41 1 7

  Digitalizacija osebnega zdravstvenega kartona

  Marca 2018 so novinarji pisali, da so hude težave pri e-naročanju. Pa škriplje na vseh koncih in krajih. Osebno bi pri digitalizaciji v zdravstvu najraje videl, da moj osebni zdravstveni karton čim prej digitalizirajo. Ker sem fizično na drugem koncu Slovenije, imam...

 • Rok za odgovor:
  39 3 17

  Laserska korekcija vida in povračilo stroškov s strani ZZZS ,evropska sodna praksa , nove odločbe v

  Pozdravljeni, ponovno podajam predlog z leta 2015 vezan na povračilo stroškov laserske korekcije vida in povrnitve stroškov s strani ZZZS. Na podlagi zadnjih odločb nemških sodišč predstavljajo očala samo začasno in ne trajno korekcijo vida. Iz tega razloga je bilo že...

 • Rok za odgovor:
  39 2 6

  Posmrtnina za vse državljane R Slovenije

  Predlagam da se ponovno uvede institut posmrtnine za vse državljane republike Slovenije. Posmrtnina se je izplačevala iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in sicer v višini 500 € kar se mi zdi primeren znesek tudi za naprej. Posmrtnina je namenjena za pogreb...

 • Rok za odgovor:
  38 15 54

  UTD univerzalni temeljni dohodek

  UTD ali univerzalni temeljni dohodek je rešitev varnosti in stimulacija za vse državljane. Z obstoječo gospodarsko rastjo in z ugotovitvijo, da UTD ne bi presegel socialne transferjem ,ki bi se ukinili z uveljavitvijo UTD in bistvo je, da je UTD z postopno...

 • Rok za odgovor:
  38 0 6

  Volontersko pripravništvo

  Vlada je pred ministrstva postavila nalogo, naj proučijo, za katere poklice je potrebno pripravništvo in v kakšnem obsegu. Z bolonjsko reformo so se študiji podaljšali za eno leto in na marsikaterem programu niti profesorji nimajo več idej, kako bi lahko zapolnili teh...

 • Rok za odgovor:
  37 5 13

  Ureditev pravične in učinkovite politike do Cannabis Sativa L

  Spoštovana Vlada, Verjamem, da je vodilo slovenske politike do državljanov, bolnikov in s tem v povezavi z uporabo Cannabis Sative L temelji na Univerzalni deklaraciji človekovih pravic, na konvenciji o biodiverziteti in drugih mednarodnih dokumentov, katerih...

 • Rok za odgovor:
  36 1 3

  Presejalni program za maligni melanom v RS

  Maligni melanom spada po pogostnosti v sam vrh malignih tumorjev pri človeku in ima kljub intenzivnemu zdravljenju s kemoterapijo praktično najkrajše povprečno preživetje (poleg karcinoma trebušne slinavke), kar dokazuje tudi Register raka Onkološkega inštituta....

 • Rok za odgovor:
  35 1 8

  Baterije za enkratno uporabo

  Predlagam, da se uzakoni, da morajo proizvajalci baterij za enkratno uporabo, njeno moč izraziti v mA ali Wh kot je to pri polnilnih baterijah in ne z nebulozami tipa Long Life , SuperPower itd. Na tak način bi natanko vedel koliko je baterija "močna" in bi si lahko...

 • Rok za odgovor:
  34 8 17

  Popolna izenačitev istospolnih in raznospolnih partnerskih zvez

  Predlagam popolno izenačitev istospolnih in raznospolnih partnerskih zvez. Brez posebnih, ločenih zakonov. Istospolne zveze so namreč trenutno obravnavane v ločene zakonu (Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16)). Partnerjema v partnerski zvezi so...

 • Rok za odgovor:
  34 1 5

  Linearna lestvica namesto razredov

  Predlagam, da se pri socialnih transferjih zacne uporabljati linearna lestvica namesto razredov (pri subvenciji vrtca mislim da je 9 razredov, pri stipendijah 5...). Namesto razredov se naj torej v zakon/pravilnike vpiše linearna FORMULA za izracun, ki se jo vsi ucimo v...

 • Rok za odgovor:
  33 3 6

  Ukinitev nagrade za delovno uspešnost ravnateljev

  Po tem, ko so direktorji javnih zavodov in ravnatelji izsilili drastično povečanje njihovih plač (kar za 16 %) in dvig izhodiščnega plačnega razreda kar za 6 plačnih razredov, predlagam ukinitev variabilnega dela njihove plače, to je nagrade za delovno uspešnost, s...

 • Rok za odgovor:
  33 14 24

  Prepoved delovanja RKC v javnih šolah

  Prepoved delovanja RKC v javnih šolah oziroma v šolskem sistemu. Rkc naj bi bila po ustavi ločena od države in kot taka v javnem šolstvu nad katerim bedi država oziroma pristojno ministerstvo nima kaj delati. Za delovanje RKC so zato namenjene cerkve.

 • Rok za odgovor:
  32 7 7

  Barva taksijev

  Predlagam, da se vsi novi registrirani taksiji pobarvajo/oblečejo v folijo določene barve. To bi pomenilo boljšo enotnost, prepoznavnost taksijev na cesti in izstopanje iz gneče. Dobri primeri prakse taksijev iste barve so bež taksiji v Nemčiji, črni taksiji v Londonu...

 • Rok za odgovor:
  32 0 8

  Nadomestilo plače za nego staršev

  Spoštovani, predlagam spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in sicer v delu, ki se nanaša na nadomestilo plače za nego ožjega družinskega člana. Zakon nima posebne določbe v katerem bi bil pojasnjen pomen posameznih izrazov, se pa...