Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Posredovani

 • Rok za odgovor:
  50 2 18

  Keshe Foundation

  Predlagam vladi, da pooblasti veleposlaništvo v Belgiji za prevzem dokumentacije, ki jo nudi neprofitna organizacija Keshe Foundation (http://www.keshefoundation.org/en/). Gre za znanstveni in tehnološki preboj, katerega dokumentacijo so do sedaj prevzele vlade Irana,...

 • Rok za odgovor:
  16 13 17

  PLAČE UČITELJEV IN NJIHOVI NORMATIVI

  Glede šolstva menim, da ima vlada pri varčevanju prav, vsaj v polovici. Menim, da imajo učitelji v osnovnih šolah prevelike plače,saj so njihovi plačilni razredi z nekaj let delovne dobe vsi čez 35 plačilni razred. Sedaj, ko se borijo za svoje plače bodo s svojim...

 • Rok za odgovor:
  19 2 4

  Razveljavitev odločb socialnih transferjev in popravek zakona ZUPJS (14.+15.člen)

  Na podlagi 14.člena in 15.člena ZUPJS ste si dovolili zakonski lapsus in izdajo nezakonitih odločb. Vlado naprošam, da se iz odločb socialnih transferjev (otroški dodatek, nujna bivalna enota, straševski dodatek ipd..) takoj izbriše iz odločbe del razlika do 75% MP za...

 • Rok za odgovor:
  24 5 25

  Javna objava neplačnikov preživnin

  Predlagam vladi, da javno objavi neplačnike preživnin, kateri dolg je večji od 1000 EUR in obstaja dolg najmanj tri mesece na podlagi pravnega interesa in sicer na podlagi pridobivanja podatkov o neplačniku iz strani javnosti, saj bi s tem pripomogli k uspešnemu...

 • Rok za odgovor:
  31 0 14

  Označba za prepoved komercialnih klicov v javno objavljenih telefonskih imenikih

  Agencija za pošto in elektronske je izdajatelj izjemno priročne in uporabne male rumene nalepke za 0,42€, ki nas odreši vseh nenaročenih komercialnih zloženk, katalogov in prospektov. Stvar preverjeno deluje. Ker konkurenca sili podjetja, da ta vedno bolj lezejo v...

 • Rok za odgovor:
  84 1 4

  Spremljevalec pri prevozu otrok - sprememba starostne meje

  Predlog za spremembo 2. člena Pravilnika o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok. Opredeljeno starostno mejo, ki je trenutno vsaj 21 let bi spremenil na vsaj 18 let. Po mojem mnenju lahko tudi 18-letnik poskrbi za varnost otrok pri vstopanju v vozilo in...

 • Rok za odgovor:
  38 0 6

  Volontersko pripravništvo

  Vlada je pred ministrstva postavila nalogo, naj proučijo, za katere poklice je potrebno pripravništvo in v kakšnem obsegu. Z bolonjsko reformo so se študiji podaljšali za eno leto in na marsikaterem programu niti profesorji nimajo več idej, kako bi lahko zapolnili teh...

 • Rok za odgovor:
  12 1 0

  Deponirana generalna pooblastila

  Pozdravljeni, na sodišče lahko podjetja deponirajo generalna pooblastila za svoje zaposlene pravnike, tako da se zaposlenim ob prihodu na sodišče ni potrebno ukvarjati s pooblastili. Vendar pa je deponiranje pooblastil precej zapleteno in nekonsistentno. Določena...

 • Rok za odgovor:
  31 11 40

  Podaljšanje vozniškega dovoljenja

  Dober dan, predlagam, da se veljavnost vozniškega dovoljenja do 80 leta ne podaljša tako, kot do sedaj. Veliko je namreč voznikov, ki se niso učili voziti niti v krožnem prometu, kaj šele, da bi sledili vsem spremembam prometnih predpisov. Zato predlagam, da bi pred...

 • Rok za odgovor:
  13 5 28

  Odkup biooglja kot nadomestek subvencij za elektrarne na lesno biomaso

  Nov tekst je podčrtan, neprimerni pa prečrtan, da se boste lažje znašli. Problematika: Glede na količino lesne biomase, ki po lanskoletnem žledolomu še vedno leži po gozdovih in glede na to, da je prirastek lesa v Sloveniji velik, predlagam, da država spodbuja vlaganje...

 • Rok za odgovor:
  45 6 32

  Ukinitev tega portala

  Predlagam da se ta portal ukine, zaposleni pa prestavijo na zavod za zaposlovanje. Razlogi: 1. Na portalu je bilo objavljenih in z glasovi podprtih ogromno predlogov, pa nisem zasledil da bi kakršenkoli predlog s tega portala zaživel v praksi (vesel pa bom dokazov o...

 • Rok za odgovor:
  32 0 8

  Nadomestilo plače za nego staršev

  Spoštovani, predlagam spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in sicer v delu, ki se nanaša na nadomestilo plače za nego ožjega družinskega člana. Zakon nima posebne določbe v katerem bi bil pojasnjen pomen posameznih izrazov, se pa...

 • Rok za odgovor:
  15 9 12

  Boni za hrano kot socialna pomoč

  Glede na veliko število prejemnikov socialnih pomoči predlagam, da se socialna pomoč vsaj delno izplačuje v obliki bonov za lokalno hrano. S tem: spodbujamo domačo proizvodnjo socialna pomoč dobi svoj namen

 • Rok za odgovor:
  17 11 25

  Priznanje bioresonance za uradno metodo zdravljenja

  Iz dneva v dan sem bolj zgrožena, da v teh časih, v tem stoletju, v naši državi, v kateri naj bi delali vrhunski strokovnjaki, določene metode zdravljenja še vedno niso priznane kot uradne, temveč se jih smatra kot "alternativne". Ves čas isti izgovori - raziskave niso...

 • Rok za odgovor:
  14 0 10

  Pravičnejše upoštevanje tekočih dohodkov pri upravičenosti do pravic iz javnih sredstev.

  Spoštovani, zakonodajalcu predlagam spremembo 3. člena 7. odstavka pravilnika o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, ipd.). Člen bi se moral glasiti takole: (7) Pri...

 • Rok za odgovor:
  15 6 7

  Zahteva Hrvaški za uveljavitev manjšinskih pravic Slovencev, ki so ostali na Hrvaškem

  Kot smo razbrali iz razsodbe Arbitražnega sodišča, je kar nekaj Slovencev ostalo znotraj ozemlja Republike Hrvaške. Od tega dne naprej jih lahko dojemamo kot zamejce, in ker so na tem ozemlju avtohtoni, jim po zdravi kmečki pameti pripadajo vse manjšinske pravice. Iz...

 • Rok za odgovor:
  20 3 6

  Varčevanje v šolstvu

  Nesporno dejstvo je, da se v tem sektorju, zlasti v šolstvu, da privarčevati še kje drugje; tam, kjer ni tako boleče oziroma ni tveganja, da ogrozimo ali poslabšamo sam učni proces in rezultate. Prvič so to razni dodatki, ki pripadajo posameznikom avtomatsko, ne glede...

 • Rok za odgovor:
  13 4 5

  Izredne socialne pomoči in vračilo preveč plačane dohodnine se šteje kot prihodek

  Predlagam vladi, da spremeni zakon pri upoštevanju izrednih socialnih pomoči (ob poplavah, ob nesrečah, tragedijah v družinah iz naslova enkratne pomoči), prejemkih iz naslova otroških dodatkov in iz naslova vračila dohodnine, ki jo zavezanec preplača med letom,...

 • Rok za odgovor:
  11 7 10

  Socialna pomoč - družba ,podpira tudi odvisnost

  KAJ HOČEM REČI ŽE V SAMEM NASLOVU? Oseba je odvisna od raznih drog, tudi alkohola in dobiva soc.p., na zdravljenje pa noče. Znano mi je, da je socialna pomoč premajhna za odmerke heroina in podobno, ki ga uživalec potrebuje, zato se ob tem krade, prosi, grozi... -...

 • Rok za odgovor:
  26 1 6

  Prepoved prodaje kozmetike in higienskih proizvodov, ki vsebujejo delčke plastike

  Predlagam, da se prepove prodaja določenih izdelkov zaradi vsebnosti nepotrebne drobne plastike, ki je v rekah, morjih, nato razpade v mikro plastiko, ki nato skozi prehrano rib pride nazaj v človeški organizem. Čistilne naprave tega ne morejo prečistiti.