Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Posredovani

 • Rok za odgovor:
  18 4 5

  Študijska mesta omejena z realnimi potrebami

  Trenutno v sloveniji ogromno ljudi študira ogromno raznih ved, za katere so že ob vpisu vedeli, da zaposlitev v konkretno teh smereh ni. Torej, namesto da davkoplačevalci plačujemo šolanje kadrov, ki jih potrebujemo, plačujemo šolanje mnogim ljudem, ki na koncu ne bodo...

 • Rok za odgovor:
  27 3 9

  Šlampasti zakoni

  Vladi predlagam, da prevetri vse zakone in definira izraze, ki so nejasni, nerazumljivi, napačno-dvojno razumljeni, ipd. Da izloči iz zakonov besede "lahko" in njej podobne, ter definira, npr "odredba". Nikjer ni definirano, kakšna, v kakšni obliki je lahko neka...

 • Rok za odgovor:
  43 1 11

  Zvezno izračunavanje višine socialnih transferjev; ukinitev razredov

  Pogosto se pri izračunu upravičenosti do socialnih transferjev, kot je npr. znižano plačilo vrtca, zgodi, da je izračun dohodkov na družinskega člana blizu meje med posameznimi razredi. Včasih lahko prosilec za las ostane v nižjem razredu, včasih pa ga npr. 5 EUR...

 • Rok za odgovor:
  19 2 3

  Znižanje starostne meje za presejalni program DORA – presejalna mamografija na 40 let do 69 let

  V presejanju za raka dojk so na mamografski pregled vsako drugo leto vabljene le ženske med 50. in 69. letom starosti. To je obdobje, ko je največja verjetnost, da zbolijo za rakom dojk, je zapisano v programu Dora. Navajam razloge, zaradi katerih bi v presajalno...

 • Rok za odgovor:
  15 5 6

  Zmanjšanje socialnih pomoči tujcem

  Z namenom varčevanja pri socialnih transferjih predlagam sledeče: 1 - zmanjšanje socialne pomoči tujcem glede na njihovo dobo bivanja v Sloveniji. 2 - obdavčenje zaposlovanja tujcev. Interes države mora biti zaposlovanje lastnih državljanov, ne pa podpiranje...

 • Rok za odgovor:
  16 8 9

  Zdravljenje alkoholikov

  Za današnji dan nimam statističnih podatkov. Je pa nekaj let nazaj bilo po statistiki cca. 250.000 ljudi registriranih kot zdravljeni alkoholiki. Koliko je zaradi teh alkoholikov doživljenjsko psihično prizadetih družinskih članov, ne vemo. Predlagam vladi, da prvo...

 • Rok za odgovor:
  13 1 6

  zdrava samozavest Slovencev naj bo bistvena sestavina izobraževalnega procesa

  Zdrava samozavest pospešuje naš osebni in skupni razvoj. je tista, ki temelji na pozitivnih človekovih vrednotah. Je tista, ki nam zagotavlja uravnotežen, varen in zanesljiv razvoj. Je tista, ki krepi našo duhovno moč v kriznih časih, da s svojo ustvarjalnostjo storimo...

 • Rok za odgovor:
  14 1 6

  Zakon o izvršbi in zavarovanju

  Že zelo dolgo(10 let) nisem bil prisoten na kakšni dražbi, ter sem pričakoval, da so se medtem z nenehnim spreminjanjem ZIZ vsaj malo odpravili pogoji za izigravanje dražbenih narokov s strani dolžnikov (ali pa upnikov). Po nedavnem obisku neke dražbe, pa sem videl, da...

 • Rok za odgovor:
  12 0 1

  Zajem dohodkov za izračun otroškega dodatka

  Predlagam popravek Zakona o družinskih prihodkih, v delu ki določa, kateri dohodki se zajemajo v izračun otroškega dodatka. V trenutnem zakonu, se v izračun otroškega dodatka štejejo prihodki, ki jih ima družina v preteklem letu (po zadnji dohodninski odločbi). Zakon...

 • Rok za odgovor:
  15 6 7

  Zahteva Hrvaški za uveljavitev manjšinskih pravic Slovencev, ki so ostali na Hrvaškem

  Kot smo razbrali iz razsodbe Arbitražnega sodišča, je kar nekaj Slovencev ostalo znotraj ozemlja Republike Hrvaške. Od tega dne naprej jih lahko dojemamo kot zamejce, in ker so na tem ozemlju avtohtoni, jim po zdravi kmečki pameti pripadajo vse manjšinske pravice. Iz...

 • Rok za odgovor:
  15 5 4

  vpogled v sodne spise preko spleta

  Vladi predlagam, da pripravi predpis, da bi se lahko vpogledalo sodne spise (civilne, izvršilne, kazenske, upravne itd.) kot je sedaj možen npr. vpogled v vpisnik zadev v postopkih zaradi insolventnosti VS RS na spletni strani Ajpesa.

 • Rok za odgovor:
  18 1 7

  Vožnja kamionov po AC

  Predlagam, da se določijo pogosti odseki na AC, in s prometnimi znaki omejijo prehitevanje med kamioni. Predvsem na vpadnicah v mesta, rahlih klančinah in dolgih ravninah je to za pretočnost osebnega prometa nujno. Sedaj se npr. na štajerki dogaja kaos, ki ga...

 • Rok za odgovor:
  38 0 6

  Volontersko pripravništvo

  Vlada je pred ministrstva postavila nalogo, naj proučijo, za katere poklice je potrebno pripravništvo in v kakšnem obsegu. Z bolonjsko reformo so se študiji podaljšali za eno leto in na marsikaterem programu niti profesorji nimajo več idej, kako bi lahko zapolnili teh...

 • Rok za odgovor:
  15 0 0

  Vloga ZUPJS

  Moj predlog je, da se uredi take nesmiselnosti. S porodniškim dopustom sem zaključila 2. 1. 2016. Imam enega otroka v vrtcu, ki mu je pravica do uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (znižano plačilo vrtca, otroški dodatek ...) potekla 31. 1. 2016. Pravočasno sem...

 • Rok za odgovor:
  18 0 10

  Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov

  Zemljiškoknjižni postopek se začne v trenutku, ko zemljiškoknjižno sodišče prejme zemljiškoknjižni predlog oziroma ko prejme listino, na podlagi katere o vpisu odloča po uradni dolžnosti. Za zemljiškoknjižni predlog in listine se šteje, da jih je zemljiško knjižno...

 • Rok za odgovor:
  17 0 12

  višje plače in nižji prispevki za nižji in srednji sloj

  Predlagam povečanje plač v gospodarstvu in znižanje plačila prispevkov za nižji in srednji razred. Tako bodo tudi tisti z nižjimi dohodki zaradi višjih plač lahko več kupovali in tako pripomogli k rasti podjetij, delodajalci pa bodo zaradi nižjih stroškov dela lahko...

 • Rok za odgovor:
  14 12 22

  Vinjete za v več avtomobilov

  Kazen 500 dobiš, če eno vinjeto uporabljaš v več avtomobilih in te seveda pri tem zasačijo. To je sporno kolikor je sploh mogoče. Če ima nekdo več avtomobilov se z vsemi hkrati ne more peljati po avtocesti in zakaj nebi smel vinjete vzeti v tisti avto katerega trenutno...

 • Rok za odgovor:
  28 13 20

  Videonadzor v vrtcih in domovih za ostarele

  Letos poleti je bil na tem portalu že podan predlog,da se v vrtce in domove za ostarele postavijo kamere. Predlog si lahko preberete na tem naslovu: http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/9321 Moj predlog ostaja v celoti enak in sicer,da se v vrtce in domove za...

 • Rok za odgovor:
  16 3 4

  Verbalno nasilje poslancev

  Dobili smo nov zakon o preprečevanju nasilja v družini. Vladi predlagam, da oblikuje tudi zakon o preprečevanju verbalnega nasilja. Ta bi zaobjel tudi verbalno nasilje poslancev na raznih sejah, zlasti javnih. Verbalnega nasilja (primer sta zadnji seji odbora za...

 • Rok za odgovor:
  20 3 6

  Varčevanje v šolstvu

  Nesporno dejstvo je, da se v tem sektorju, zlasti v šolstvu, da privarčevati še kje drugje; tam, kjer ni tako boleče oziroma ni tveganja, da ogrozimo ali poslabšamo sam učni proces in rezultate. Prvič so to razni dodatki, ki pripadajo posameznikom avtomatsko, ne glede...