Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Posredovani

 • Rok za odgovor:
  18 4 5

  Študijska mesta omejena z realnimi potrebami

  Trenutno v sloveniji ogromno ljudi študira ogromno raznih ved, za katere so že ob vpisu vedeli, da zaposlitev v konkretno teh smereh ni. Torej, namesto da davkoplačevalci plačujemo šolanje kadrov, ki jih potrebujemo, plačujemo šolanje mnogim ljudem, ki na koncu ne bodo...

 • Rok za odgovor:
  19 0 2

  Študentske napotnice na upravni enoti

  Namesto študentskih servisov, ki se ob izdajanju napotnic za študentsko delo bogatijo na račun študentskega dela, naj napotnice za študentsko delo izdajajo upravne enote, ki so državna uprava in ob tem ne bodo pobirale provizij od študentov. Upravne enote so v 58 krajih...

 • Rok za odgovor:
  27 3 9

  Šlampasti zakoni

  Vladi predlagam, da prevetri vse zakone in definira izraze, ki so nejasni, nerazumljivi, napačno-dvojno razumljeni, ipd. Da izloči iz zakonov besede "lahko" in njej podobne, ter definira, npr "odredba". Nikjer ni definirano, kakšna, v kakšni obliki je lahko neka...

 • Rok za odgovor:
  43 1 11

  Zvezno izračunavanje višine socialnih transferjev; ukinitev razredov

  Pogosto se pri izračunu upravičenosti do socialnih transferjev, kot je npr. znižano plačilo vrtca, zgodi, da je izračun dohodkov na družinskega člana blizu meje med posameznimi razredi. Včasih lahko prosilec za las ostane v nižjem razredu, včasih pa ga npr. 5 EUR...

 • Rok za odgovor:
  16 2 4

  Znižanje stopenj DDV in podobnih davkov na nekdanjo raven

  Predlagam, da se stopnje DDV znižajo na najnižjo nekdanjo raven, ki jo dovoljujejo direktive EU, in sicer: - splošna stopnja DDV, ki velja za vse proizvode, blago in storitve, za katerega ne velja znižana stopnja DDV ali oprostitev DDV, naj se zniža na 19 %, kolikor je...

 • Rok za odgovor:
  19 2 3

  Znižanje starostne meje za presejalni program DORA – presejalna mamografija na 40 let do 69 let

  V presejanju za raka dojk so na mamografski pregled vsako drugo leto vabljene le ženske med 50. in 69. letom starosti. To je obdobje, ko je največja verjetnost, da zbolijo za rakom dojk, je zapisano v programu Dora. Navajam razloge, zaradi katerih bi v presajalno...

 • Rok za odgovor:
  15 5 6

  Zmanjšanje socialnih pomoči tujcem

  Z namenom varčevanja pri socialnih transferjih predlagam sledeče: 1 - zmanjšanje socialne pomoči tujcem glede na njihovo dobo bivanja v Sloveniji. 2 - obdavčenje zaposlovanja tujcev. Interes države mora biti zaposlovanje lastnih državljanov, ne pa podpiranje...

 • Rok za odgovor:
  51 8 10

  zgodnejšega začetka dela

  Predlagam, da se zaposlenim, kjer je to zaradi delovnega procesa mogoče, omogoči zgodnejši začetek dela, tako da imajo popoldan več časa za družino in športne ter ostale aktivnosti. Zgled za to naj bo tudi javna uprava, kjer bi lahko zaposlenim, ki nimajo neposrednega...

 • Rok za odgovor:
  16 8 9

  Zdravljenje alkoholikov

  Za današnji dan nimam statističnih podatkov. Je pa nekaj let nazaj bilo po statistiki cca. 250.000 ljudi registriranih kot zdravljeni alkoholiki. Koliko je zaradi teh alkoholikov doživljenjsko psihično prizadetih družinskih članov, ne vemo. Predlagam vladi, da prvo...

 • Rok za odgovor:
  13 1 6

  zdrava samozavest Slovencev naj bo bistvena sestavina izobraževalnega procesa

  Zdrava samozavest pospešuje naš osebni in skupni razvoj. je tista, ki temelji na pozitivnih človekovih vrednotah. Je tista, ki nam zagotavlja uravnotežen, varen in zanesljiv razvoj. Je tista, ki krepi našo duhovno moč v kriznih časih, da s svojo ustvarjalnostjo storimo...

 • Rok za odgovor:
  14 1 6

  Zakon o izvršbi in zavarovanju

  Že zelo dolgo(10 let) nisem bil prisoten na kakšni dražbi, ter sem pričakoval, da so se medtem z nenehnim spreminjanjem ZIZ vsaj malo odpravili pogoji za izigravanje dražbenih narokov s strani dolžnikov (ali pa upnikov). Po nedavnem obisku neke dražbe, pa sem videl, da...

 • Rok za odgovor:
  12 0 1

  Zajem dohodkov za izračun otroškega dodatka

  Predlagam popravek Zakona o družinskih prihodkih, v delu ki določa, kateri dohodki se zajemajo v izračun otroškega dodatka. V trenutnem zakonu, se v izračun otroškega dodatka štejejo prihodki, ki jih ima družina v preteklem letu (po zadnji dohodninski odločbi). Zakon...

 • Rok za odgovor:
  15 6 7

  Zahteva Hrvaški za uveljavitev manjšinskih pravic Slovencev, ki so ostali na Hrvaškem

  Kot smo razbrali iz razsodbe Arbitražnega sodišča, je kar nekaj Slovencev ostalo znotraj ozemlja Republike Hrvaške. Od tega dne naprej jih lahko dojemamo kot zamejce, in ker so na tem ozemlju avtohtoni, jim po zdravi kmečki pameti pripadajo vse manjšinske pravice. Iz...

 • Rok za odgovor:
  14 0 0

  Zagotovitev prostorov za delovanje Gorske reševalne službe

  Kot je moč prebrati na prispevku na portalu rtvslo (povezava do prispevka: https://www.rtvslo.si/slovenija/prostovoljci-med-nami/ucitelj-ki-je-postal-gorski-resevalec/481360 ), se odlični in srčno predani slovenski gorski reševalci, ki že tako ali tako **vsi brez izjeme...

 • Rok za odgovor:
  15 5 4

  vpogled v sodne spise preko spleta

  Vladi predlagam, da pripravi predpis, da bi se lahko vpogledalo sodne spise (civilne, izvršilne, kazenske, upravne itd.) kot je sedaj možen npr. vpogled v vpisnik zadev v postopkih zaradi insolventnosti VS RS na spletni strani Ajpesa.