Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Posredovani

 • Rok za odgovor:
  13 2 2

  Omejitev programa RTV in s tem povezanih prispevkov

  Predlagam, da se program RTV Slovenija omeji izključno na vsebino, ki jo predpisuje zakon. Preostali del RTV Slovenija pa se lahko odcepi v ločeno entiteto, ki bi bila komercialna in bi delovala po pravilih trga. To bi omogočilo, da se zmanjšajo obvezni stroški in s...

 • Rok za odgovor:
  14 12 22

  Vinjete za v več avtomobilov

  Kazen 500 dobiš, če eno vinjeto uporabljaš v več avtomobilih in te seveda pri tem zasačijo. To je sporno kolikor je sploh mogoče. Če ima nekdo več avtomobilov se z vsemi hkrati ne more peljati po avtocesti in zakaj nebi smel vinjete vzeti v tisti avto katerega trenutno...

 • Rok za odgovor:
  14 1 2

  Uredba o delovnem času v organih državne uprave

  Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, 122/07 – popr., 28/16 in 40/17) določa premakljiv začetek delovnega časa v vladnih službah, ministrstvih in organih v njihovi sestavi in tudi omogoča, da predstojnik ali druga oseba po...

 • Rok za odgovor:
  17 3 25

  Prepoved tranzitnega cestnega tranzitnega prometa

  Predlagam, da se zakonsko prepove cestni tranzitni poromet za tovorna vozila čez Slovenijo in se naj uvede obvezno uporabo železniškega transporta. Tovorna vozila povzročajo vedno več zastojev na cestah, vedno več jih je udeleženih v prometnih nesrečah, uničujejo vozne...

 • Rok za odgovor:
  17 2 15

  Nov pogoj za upokojitev.

  Za upokojitev bi bilo več kot dovolj 40 let delovne dobe.Brez raznih drugih pogojev kot so starost ali pa naprimer 40 let delovne dobe ob starosti 60 let .Prepričan sem da je 40 let več kot dovolj in da si vsak zasluži po tolikih letih dela zaslužen počitek....

 • Rok za odgovor:
  13 2 1

  POTRDILO O NEKAZNOVANJU

  Enkrat sem to že predlagala in dobila odgovor, da to ni v vaši pristojnosti, zato prosim, če posterujete tja, kaamor spada. Torej, vso na odgovornih položajih kot so župani in poslanci, naj predložijo potrdilo o nekaznovanju, sicer ne morejo opravljati takšnega dela....

 • Rok za odgovor:
  23 2 4

  ukinitev manjših občin

  Če se ne motim, je bilo že govora, da je v Sloveniji preveč občin. Sploh ne vem, zakaj se jih je pred leti toliko dodalo. Predlagam, da bi se občine z manj kot 10.000 prebivalcev ukinile in se spet priključile kjer so bile prej. Tako pa ima vsaka vas svojega župana,...

 • Rok za odgovor:
  12 2 3

  Statistika kaznivih dejanj - sprememba zakonodaje

  V zadnjih treh letih je policija obravnavala okoli 60.000 kaznivih dejanj. Statistika kaže, da se je število kaznivih dejanj tujih državljanov (Alžirije, Sirije, BiH, Srbije …) povečalo. Policija nima odgovora na vprašanje, ali so vsa ta kazniva dejanja storili tujci,...

 • Rok za odgovor:
  14 0 2

  Potrdilo o namembnosti zemljišča - administrativna ovira

  Pri prodaji kmetijskega zemljišča je treba pri notarju priložiti potrdilo o namembnosti zemljišča, ki ga izda občina. Pred tem mora upravna enota odobriti tak posel z odločbo, v kateri je že navedeno, da je bil narejen vpogled v evidenco nepremičnin in da gre za...

 • Rok za odgovor:
  33 14 24

  Prepoved delovanja RKC v javnih šolah

  Prepoved delovanja RKC v javnih šolah oziroma v šolskem sistemu. Rkc naj bi bila po ustavi ločena od države in kot taka v javnem šolstvu nad katerim bedi država oziroma pristojno ministerstvo nima kaj delati. Za delovanje RKC so zato namenjene cerkve.

 • Rok za odgovor:
  24 4 11

  Potrošniki želimo poznati poreklo krme pri živilih živalskega izvora

  V Slovenijo vsako leto uvozimo približno milijon ton krme za rejne živali. [www.facebook.com/220838028763371/photos/a.273851553462018/285692872277886/] A nam kljub tej izredno visoki številki trenutno označevanje porekla živil nič ne pove o poreklu krme. Predlagam, da...

 • Rok za odgovor:
  29 6 18

  Ukinitev davka na hiše

  Potrebno bi bilo ukiniti davek na hiše. Že ob začetku gradnje le te država dobi precej denarja .Zemljišče na katerim stoji hiša je last tistega ki je hišo zgradil.Sedaj mora nekdo ki si je morda leta trgal od ust državi plačevati davek za svoj lasten dom ki ga je ...

 • Rok za odgovor:
  19 2 5

  Povišanje kazni za posest in uporabo nedovoljenih pirotehničnih izdelkov ter spremembno iz prekrška

  Težave s črnim trgom iz leta v leto mečejo zelo slabo luč na vso pirotehniko, tudi tisto najbolj zabavno in skoraj da nenevarno ob normalni uporabi. Namreč ob prepovedi petard leta 2008 se krepi ta vrsta pirotehničnih izdelkov ravno na črnem trgu. Problem pa sega že...

 • Rok za odgovor:
  17 8 16

  Nadzor na prejemniki socialne pomoči

  Predlagam, da se mesečno preverijo prejemniki socialne pomoči, da se jih obišče, pogovori z njimi, jim da informacijo o možnosti dela in zaposlitvi. Na ta način se bo odkrilo 50 % lenuhov in tudi dalo pobudo prejemnikom, da začnejo razmišljati, da se sami preživijo.

 • Rok za odgovor:
  23 1 11

  Dedovanje po umrel zakoncu(partnerju)

  Predlagam da vlada spremeni zakon po katerem zakonec v zakonu ali izven zakonski skupnosti z umrlim zakoncem oziroma partnerjem nista imela skupnih otrok. Po sedaj veljavnem zakonu v tem primiru dediču-dedinji po umrlem zakoncu-partnerju pripada le polovica deleža,...

 • Rok za odgovor:
  19 0 6

  Predlog za spremembo Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb

  35. člen Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ) v 1. odstavku opredeljuje kaj mora vsebovati listina citiram: »(1) Pisno se glasuje tako, da se podpiše listina, na kateri se odloča za ali proti predlaganemu sklepu. Na listini mora biti naveden predlog sklepov,...

 • Rok za odgovor:
  18 4 5

  Študijska mesta omejena z realnimi potrebami

  Trenutno v sloveniji ogromno ljudi študira ogromno raznih ved, za katere so že ob vpisu vedeli, da zaposlitev v konkretno teh smereh ni. Torej, namesto da davkoplačevalci plačujemo šolanje kadrov, ki jih potrebujemo, plačujemo šolanje mnogim ljudem, ki na koncu ne bodo...

 • Rok za odgovor:
  13 5 3

  Odprava omejitve števila pristopov (dosedaj le 3) na Pravniški državni izpit

  Predlagam spremembo Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI) in sicer zadnjega odstavka 20. člena, ki določa da kandidatu, ki po tretjem dovoljenem pristopu ne opravi uspešno izpita, ni dovoljen ponovni pristop. Predlagam, da se število dovoljenih pristopov odpravi...

 • Rok za odgovor:
  30 4 7

  Ponovna odmera višine pokojnine za vse upokojence

  Predlagam, da se določi enotna višina količnika, od katerega bodo odmerjene vse pokojnine, tudi za nazaj. Leto upokojitve ne sme biti eden od dejavnikov, ki vpliva na višino pokojnine. Višina pokojnine naj bo odvisna samo od let in višine prispevkov, katere je...

 • Rok za odgovor:
  17 1 2

  Prventivni nadzor nepotrebnega odliva davkoplačevalskega denarja

  Sanacija prekomerno nakopičenih odpadkov naj bi davkoplačevalce stala dodatnih 40 milijonov EUR. Tega odliva iz državne blagajne ne bi bilo, v kolikor bi z odpadki ravnali odgovorno. Davkoplačevalci zato ne bi smeli nositi finančnega bremena napak neodgovornih oseb....