Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Posredovani

 • Rok za odgovor:
  27 3 3

  Predlog po preklicu predloga za obdavčenje odjavljenih vozil

  Ko smo že mislili, da smo videli vse, je ministrstvo za infrastrukturo in prostor prišlo na genijalo idejo, kako pobrati še dodatne davke na področju prometa, čeprav brez prave osnove. Podnaslov na strani Dnevnika je: "Z novim davkom na odjavljene avtomobile želi...

 • Rok za odgovor:
  17 7 8

  Avtomatizacija države

  Predlagam sledeče: Prepis vseh zakonov, uredb, aktov v programski jezik. Povezavo vseh obstoječih baz podatkov v državi pod en skupen API. Razvoj sistema za avtomatizacijo države, ki bi deloval kot narekujejo zakoni. Takšen sistem bi lahko sam skrbel za...

 • Rok za odgovor:
  18 6 9

  Minimalna plača

  Vlčada naj bi potrdila predlog o dvigu minimalne plače za manj kot 1€ na dan, gospodarstvo pa kriči, da si tega ne more privoščiti. Če si firme res ne morejo privoščiti pošteno pšlačati delavcev, potem verjetno nimajo dobička, ali pač? Prerdlagam drastičen ukrep:...

 • Rok za odgovor:
  14 1 6

  Zakon o izvršbi in zavarovanju

  Že zelo dolgo(10 let) nisem bil prisoten na kakšni dražbi, ter sem pričakoval, da so se medtem z nenehnim spreminjanjem ZIZ vsaj malo odpravili pogoji za izigravanje dražbenih narokov s strani dolžnikov (ali pa upnikov). Po nedavnem obisku neke dražbe, pa sem videl, da...

 • Rok za odgovor:
  27 1 5

  Oskrbovana najemna stanovanja za starostnike

  Nepremičninski sklad pokojninskega zavarovanja je lastnik 360 oskrbovanih najemnih stanovanj. Namenjena so osebam, starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje. Stanovanja so različne kakovosti, imamo stanovanja z dobrimi tlorisi in spadajo...

 • Rok za odgovor:
  21 4 6

  Omejitev maksimalne višine otroških dodatkov

  Predlagam, da se višina otroških dodatkov na družino omeji na maksimalno polovico minimalne plače. Ob trenutni višini minimalne plače bi to pomenilo cca 307 € na družino. Zgolj v vednost - par, ki je zaposlen za minimalno plačo in ima dva otroka prejme po mojih...

 • Rok za odgovor:
  33 3 6

  Ukinitev nagrade za delovno uspešnost ravnateljev

  Po tem, ko so direktorji javnih zavodov in ravnatelji izsilili drastično povečanje njihovih plač (kar za 16 %) in dvig izhodiščnega plačnega razreda kar za 6 plačnih razredov, predlagam ukinitev variabilnega dela njihove plače, to je nagrade za delovno uspešnost, s...

 • Rok za odgovor:
  21 8 10

  Omejitev tovornega prometa na AC in HC

  Vladi predlagam, da omeji količino tovornega prometa na AC in HC. Že danes je situacija nevzdržna, saj vsaka najmanjša motnja na omrežju povzroči več kilometrske zastoje, ki trajajo več ur. Namesto, da bi Vlada ukrepala, pa se celo hvali, kako bo promet tovornih vozil...

 • Rok za odgovor:
  20 6 8

  Odvzem vozniškega dovoljenja do plačila zapadlih prekrškov

  Predlagam, da se spremeni zakonodaja v smeri izterjevanja neplačanih prekrškov. Po pravnomočnosti in zapadlosti dolžnega plačila prekrškov, se vozniku - kršitelju v uradnih evidencah za nedoločen čas prekliče veljavnost vozniškega dovoljenja vse do njegovega plačila...

 • Rok za odgovor:
  12 9 7

  ukinitev dajatve za uporabo cest za motorna vozila

  Predlagam ukinitev dajatve za uporabo cest, ker je nepravična, ker enači vozila ki prevozijo letno 1000 km (upokojenec, 2.avto) z vozili ki prevozijo letno 50 000 km. Ukinitev bi tudi zmanjšala birokracijo. Najbolj pravičen je davek na gorivo, več prevoziš (bolj...

 • Rok za odgovor:
  28 13 20

  upoštevanje kreditnih obveznosti pri socialnih transferjih

  Kot vse kaže, zaradi močnih bančnih lobijev in interesov politike, najbrž v Sloveniji ne bo prišlo do sprejema zakona, s katerim bi odpravili krivična kreditna razmerja kreditojemalcev v CHF. Bistvo vsega se lahko strne samo v enem stavku: kreditojemalci nikoli ne bi...

 • Rok za odgovor:
  14 12 58

  Univerzalni temeljni dohodek - predlogi z izračuni, tabelami in grafi

  Celoten dokument predloga uvedbe UTD-ja obsega 10 strani in je preobsežen za neposredno objavo na tej strani. Priložen je kot priloga (glej pod črto te objave). V njem lahko preberete podrobnejšo razlago ukrepov, ki so podkrepljeni s konkretnimi številkami, izračuni,...

 • Rok za odgovor:
  19 0 6

  Izgradnja krožnega križišča na križišču ceste G2–104/1136, Šenčur–Sp. Brnik, km 4,200 in cesto (

  Predlagam rekonstrukcijo križišča z izgradnjo krožnega križišča na odseku ceste G2–104/1136, Šenčur–Spodnji Brnik, km 4,200 in ceste (krak A, 0108, km 2,680) z avtocestnim priključkom Sp. Brnik št. 10 pri Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Cesta s križiščem je dnevno...

 • Rok za odgovor:
  20 0 6

  Izziv - oskrba na domu za svojca, ki ne zmore sam opravljati življenjskih potreb in ureditev var

  Izziv - oskrbe na domu za svojca. Nekateri nevrološki bolniki, ki so doma zahtevajo popolno predanost svojca, da jim pomaga in to 24 ur na dan. Svojci pustijo službo ali prenehajo z dejavnostjo, da se lahko 24 ur posvetijo negi svojca, ki je težko bolan in ki sam ne...

 • Rok za odgovor:
  16 1 4

  Delo sodniikov in zvočni posnetki

  Na sodišču obstoji možnost snemanja obravnav. Vendar ne poskrbijo za zanesljivost, ter niti en zapis ni tak kot dejansko se je dogajalo. Stalno se izgovarjajo kako se ne sliši in zahtevajo da ne podaš pripomb sproti, potem pa pozabiš ali preusmerijo obravnavo. Najdeš...

 • Rok za odgovor:
  15 0 0

  Ureditev državnih spletnih strani in DNS zapisov, uporaba domene GOV.SI

  Predlagam,da se začne uporabljati domeno gov.si za državne portale in spletne strani, poleg že uveljavljenih domen, ki so prisotne. Lahko začnemo na tem portalu. Registrirana je domena vladi.si. nato je nastavljena poddomena "predlagam". Sama domena vladi.si ne pripelje...

 • Rok za odgovor:
  38 15 54

  UTD univerzalni temeljni dohodek

  UTD ali univerzalni temeljni dohodek je rešitev varnosti in stimulacija za vse državljane. Z obstoječo gospodarsko rastjo in z ugotovitvijo, da UTD ne bi presegel socialne transferjem ,ki bi se ukinili z uveljavitvijo UTD in bistvo je, da je UTD z postopno...

 • Rok za odgovor:
  20 2 2

  Spremembe kazenske zakonodaje

  Predlagam naslednje spremembe kazenske zakonodaje: -Zapor ob koncu tedna mogoče izreči za kazen do največ dveh let (in ne več treh). Prav tako se zapor ob koncu tedna nebi smel šteti enako kot navadna zaporna kazen (polna prisotnost) - šteti bi moralo število dni,...

 • Rok za odgovor:
  32 4 14

  določi se skupine, ki bodo obiskovale in to nenapovedano domove starejših občanov

  Naj se uredi in določi vladna skupina ljudi in omogoči tudi nevladno skupino ljudi, ki bi nenapovedano obiskovala domove starejših občanov in o tem obveščala javnost. Namreč v zadnjem času se govori, da postajajo domovi starejših občanov prava groza in mučilnica...

 • Rok za odgovor:
  26 1 6

  Prepoved prodaje kozmetike in higienskih proizvodov, ki vsebujejo delčke plastike

  Predlagam, da se prepove prodaja določenih izdelkov zaradi vsebnosti nepotrebne drobne plastike, ki je v rekah, morjih, nato razpade v mikro plastiko, ki nato skozi prehrano rib pride nazaj v človeški organizem. Čistilne naprave tega ne morejo prečistiti.